automaicka
bachovy esence
rozbory.jpg
VYŽIVOVÉ PORADENSTVI

Webová stránka u-carodejky.cz , Radka Antošová, neposkytuje lékařské poradenství.
Informace, články nelze chápat jako odborná doporučení. Jsou to pouze názory. A jestli je chce někdo ve svém životě aplikovat, tak činí na základě vlastního doporučení, vlastní zodpovědnosti a s vědomín, že za jejich využití nepřijímám žádnou právní odpovědnost !!! Žádné zde uvedené informace NENAHRAZUJÍ ODBORNOU LÉKAŘSKOU PÉČI !!!