ESENCE NA MÍRU - dle emocí Zobrazit větší

ESENCE vyber si sám(a)

Nový produkt

Vyberte si esence jaké chcete nejvíce řešit dle seznamu níže. Maximálně 7. Používám výhradně originální Bachovy esence od firmy Nelsons.
Esence napište do poznámky, popřípadě na email:u-carodejky@seznam.cz

Více informací

40 ks

skladem

150,00 Kč

Parametry

OBJEM 30 ml

Více informací

Kompletní seznam Bachových květových esencí

1. Řepík lékařský (Agrimony)

maska veselí, která schovává obavy a starosti

Lidé, kteří Řepík lékařský potřebují, vypadají pohodově, bezstarostně, stále se smějí, vtipkují, zdá se, že je nic nedokáže rozhodit a vyvést z míry. Před lidmi mají nasazenou masku veselí a radosti. Jsou středem každého večírku, protože kolem sebe šíří humor a pohodu. Ovšem večer a když jsou sami, se do povědomí dostávají jejich starosti, problémy a obavy, které se snažili v sobě potlačit. To v nich vyvolává velký vnitřní tlak. Proto jsou neradi sami. Otázky na své starosti odbývají s úsměvem a zlehčují je. („To nestojí za řeč, pojďme se bavit o něčem jiném.")

2. Topol osika (Aspen)

strach z neznámých věcí, předtuchy

Topol osika neutralizuje strachy a obavy, které nelze pojmenovat, jejich původ je neznámý. Jde o předtuchy, pocity, že se něco stane, ale člověk neví co a proč. Při těchto náhlých záchvatech hrůzy se člověk může potit a třást. Pomáhá, když se člověk v noci probudí z ošklivého snu, který již třeba zapomenul, a bojí se. V tomto směru může pomoci i malým dětem, které trpí nočními můrami a hrůzami. (Rock Rose).

3. Buk (Beech)

netolerance, kritizuje ostatní

Je velice obtížné pracovat nebo žít s člověkem v negativním stavu Buku lesního. Ať uděláte nebo řeknete cokoli, bude to špatně. Pouze on má pravdu a všichni okolo něj se mýlí. Odlišnosti považuje za hloupost. Mají pocit vlastní nadřazenosti. Dr. Bach napsal, že jej potřebují lidé, kteří „cítí potřebu vidět více dobra a krásy ve všem kolem sebe". Chybí jim soucit a porozumění.

4. Zeměžluč lékařská (Centaury)

podřízenost, neschopnost říci ne

Esence Zeměžluči pomáhá lidem, kteří mají slabou vůli a jsou podřízeni, aby se postavili na vlastní nohy, aby dokázali stát sami za sebou a říci „NE", aniž by měli pocity viny. Lidé typu Zeměžluči jsou obvykle tiší a plaší, spíše se nechávají vést, než že by projevovali svá vlastní přání a nápady. Chtějí druhé lidi potěšit. Nechávají se ostatními využívat, ochotně slouží a často jsou bez energie a snadno se unaví.

5. Rožec (Cerato)

pochybnost ve vlastní úsudek, hledá potvrzení u druhých

Rožec je na nerozhodnost, která se projevuje tím, že neustále hledá radu a potvrzení u druhých. Na rozdíl od Chmerku ročního (Scleranthus) je schopný se rozhodnout, ví, co chce. Avšak ve chvíli, kdy se rozhodne, začne o svém rozhodnutí pochybovat a ptá se všech kolem sebe, co má udělat a jak. Nakonec si to udělá tak, jak původně chtěl, jenomže ztratí spoustu času a může svou příležitost promarnit. Nebo se nechá ovlivnit názory druhých, a když to nevyjde říká si: „Já věděl, že to mám udělat po svém!"

Pokud je osoba typu Rožce nemocná, pravděpodobně vyzkouší všechny jí navrhované a doporučované terapie a léky.

6. Slíva třešňová (Cherry Plum)

strach, že se mysl zblázní, nekontrolovatelné myšlenky

Slíva třešňová harmonizuje strach z toho, že nás ovládne naše vlastní mysl, že se zblázníme a uděláme něco ošklivého, co udělat vůbec nechceme. Lidé v jejím negativním stavu mohou pomýšlet na sebevraždu a být hluboce zoufalí. Pomáhá při záchvatech hysterie a při náhlých výbuších zuřivosti. Je také dobrá pro děti, které trpí záchvaty křiku.

Pro strach ze ztráty kontroly je součástí Krizové esence (Rescue Remedy).

7. Poupě jírovce (Chestnut Bud)

neschopnost poučit se z chyb minulosti

Lidé, kteří potřebují tuto esenci, se nedokáží poučit z chyb, které udělali v minulosti. Ani nedokáží využít pozorování chování a chyb druhých, aby se jim sami vyhnuli. Díky tomuto stálému opakování stejného modelu chování (například navazování vztahu se stále stejným typem člověka, vykonávání stejného zaměstnání apod.) nejsou schopni posunout se ve svém životě vpřed. Navíc se na své chyby snaží zapomenout, nevěnovat jim pozornost, takže nemají vodítko, které by je dovedlo k jejich základní příčině. A potom se mohou ptát: „Jak je to možné, že nikdy nenajdu to pravého partnera? Po určitém čase se všichni chovají naprosto stejně!"

8. Čekanka obecná (Chicory)

sobecká panovačnost, péče o milované, která je soustředěná na sebe a své potřeby, manipulace láskou

Je určena pro ty, kteří svou láskou manipulují a ovládají své blízké. Jsou velice nápomocní, ale veškerou pomoc a podporu vynakládají s myšlenkou na sebe. Jsou dogmatičtí, kritičtí a očekávají, že se ostatní podřídí jejich hodnotám. Vyžadují neustálou pozornost, neradi zůstávají sami. Chtějí, aby ti, které milují, jim byli stále nablízku. Typickým příkladem je rodič, který se odmítá smířit s dospělostí svých dětí a jejich touze odejít z domova. Udělá cokoli (třeba předstírá vážnou nemoc), aby děti zůstaly s ním doma a starali se o něj. Pokud mu jeho plány nevyjdou, jsou mrzutí a nezřídka i pláčí.

Čekanka obecná je vynikající esencí pro děti, které vyžadují neustálou pozornost a blízkost svých rodičů.

Tento stav je často výsledkem nedostatečné lásky v dětství.

9. Bílá lesní réva (Clematis)

snílek, žije ve svém světě, myšlenkami je mimo přítomnost

Člověk v negativním stavu Bílé lesní révy je duchem nepřítomný, žije si ve svém vlastním světě fantazie a sní o lepších zítřcích. Nerad se hádá a než by se dostal do konfrontace, uteče do svého světa. Zapomíná a nepamatuje si detaily právě díky tomu, že není dostatečně přítomný. Snadno usíná, spí dlouho a i během dne je ospalý. Často ji potřebují ženy, které nemohou otěhotnět. Velice touží po dítěti a představují si, jaké to bude, až se jejich dítě narodí, jenomže nejsou dostatečně přítomné, aby mohly otěhotnět. Mají spoustu nápadů i talentů, ale nejsou dostatečně uzemnění, aby je mohly uskutečnit. Užívání Bílé lesní révy jim pomůže vrátit se zpět na zem, do přítomnosti a své vzdušné zámky budovat na zemi.

Žije v budoucnosti což je jeho zásadní odlišnost od Zimolezu kozího listu (Honeysuckle). Ten také nežije v přítomnosti, avšak v minulosti.

Protože pomáhá harmonizovat mdloby, pocity na omdlení i bezvědomí, je součástí Krizové esence (Rescue Remed)

10. Plané jablko (Crab Apple)

nenávist vlastní osoby, posedlost detaily, čistící esence

Plané jablko je čistící esencí. Z tohoto důvodu je součástí Krizového krému. Samotná esence harmonizuje stavy nenávisti a ošklivosti k vlastní osobě. Velice pomůže dívkám a chlapcům v pubertě, kdy se jejich tělo mění a mohou si připadat oškliví a nesnášet sebe a to, jak vypadají. Člověk, který je posedlý určitou myšlenkou a detaily je určitě v negativním stavu Planého jablka. Jako typová esence popisuje lidi, kteří musejí mít všude naprostý pořádek, všechno musí být na svém místě, jejich dům či byt vypadá, jakoby se v něm vůbec nebydlelo. Posedlost čistotou, pořádkem a detaily může mít podobu neustálého mytí rukou, stálého uklízení či několikerého zkontrolování, zda jsou všechny spotřebiče vypnuté před tím, nežli opustí domov.

11. Jilm (Elm)

zahlcenost odpovědností

Negativní stav Jilmu bývá pouze dočasný a objevuje se u lidí, kteří jsou normálně velice schopní, výkonní, pracovití a odpovědní a kteří často zastávají odpovědné funkce. Stav Jilmu se vyskytuje, když mají příliš mnoho práce a jsou vystaveni velké odpovědnosti, což v nich vyvolá pocit, že jsou prací a odpovědností zavaleni. Zároveň si sebe dočasně přestávají vážit a přestávají si věřit. Tohle všechno vede k únavě a vysílení.

12. Hořec nahořklý (Gentian)

skleslost, ztráta odvahy a deprese, když se věci nedaří

Hořec slouží na sklíčenost a pochybnosti. Pokud skleslost Hořce podzimního trvá dlouho, přerůstá v beznaděj a odevzdanost Hlodaše Gorse. Pomáhá zvládat mírné formy depresí, které se objevují, když se věci nedaří, když se během uzdravování zhorší zdravotní stav apod. Na rozdíl od Divoké hořčice Mustard je původ deprese známý.

Je dobrým tonikem pro rekonvalescenty, neboť jim dodá odvahu a optimistický pohled na jejich uzdravení.

13. Hlodaš evropský (Gorse)

ztráta naděje, odevzdanost, pesimismus

Působí na velkou beznaděj, kdy, jak napsal Dr. Bach, člověk „vypadá, jako by ve svém životě potřeboval sluníčko, aby zahnalo pryč mraky". Do beznaděje Hlodaše. se člověk může dostat, když je nemocný a lékaři mu sdělili, že se již nedá nic dělat. Nebo když vyzkoušel různé léky a terapie a žádná mu nepomohla. Typickou větou takové osoby je: „Stejně s tím nic neudělám." „Mně už nic nepomůže." Pokud vyzkouší na přání svých blízkých další terapii, udělá to jenom proto, aby jim vyhověl, ale je stejně přesvědčený, že mu nepomůže. Vzdal se a ani nemá chuť cokoli dalšího zkoušet.

14. Vřes obecný (Heather)

posedlost vlastními problémy a prožitky

Skotský vřes je indikován lidem, kteří jsou naprosto zabráni sami do sebe, jsou posedlí svými problémy a starostmi. Neradi jsou sami, protože stále potřebují komukoli na počkání vyprávět o svých starostech. Hovoří blízko do tváře svému posluchači a v angličtině se jim říká „knoflíkové dírky" právě proto, že se na svého posluchače lepí. Nenechají druhou osobu povídat o svých potížích, neboť ty ho nezajímají. Jeho/ji zajímá pouze on/ona. Z toho důvodu se jim lidé vyhýbají, protože nejsou schopni se vcítit do jiné osoby, pouze by brali, ale nejsou ochotni dávat.

I tento stav (podobně jako stav Čekanky obecné (Chicory)) může být způsobený nedostatkem lásky v dětství.

15. Cesmína ostrolistá (Holly)

nenávist, žárlivost, závist, podezřívání

Cesmína se používá na vztek, který přechází v nenávist, na pocity žárlivosti a zášti. Stejně jako listy cesmíny i negativní stav této esence je pichlavý, bodavý. Tento stav může být výsledkem nedostatečné nebo chybějící lásky v dětství. Lidem, kteří ji potřebují, schází schopnost milovat. Mohou být necitelní až krutí či násilní.

Je to vynikající esence pro děti, které žárlí na svého sourozence

V pozitivním stavu se jedná o člověka, který je schopen skutečně milovat a za svou lásku nic nežádat. Dr. Bach o cesmíně napsal: „Cesmína nás chrání před vším, co není Vesmírná láska. Cesmína otevírá srdce a sjednocuje nás s Božskou láskou."

16. Zimolez – kozí list (Honeysuckle)

žije v minulosti, nostalgie

Zimolez kozí list pomáhá lidem, kteří uvízli v minulosti, navrátit se zpět a prožívat přítomnost, aniž by přišli o své vzpomínky na minulost. Do stavu Zimolezu se člověk může dostat např. když mu zemře partner nebo blízký přítel a on se stále v myšlenkách i v rozhovoru vrací k tomu, co spolu prožívali, co dělali, jaké to bylo, když byli spolu.

Pomáhá i dětem, které např. odjeli na letní tábor a stále se jim stýská po domově. Je to pravý opak stavu Bílé lesní révy (Clematis), která žije v budoucnosti.

17. Habr obecný (Hornbeam)

mentální únava, pocity pondělního rána, oddalování věcí

Habr pomáhá vyrovnat únavu, která je však spíše mentální a dá se popsat „pocitem pondělního rána". Takový člověk pochybuje o tom, zda zvládne práci, která ho ten den čeká. Oddaluje věci a dlouho mu trvá, nežli s prací začne. Nicméně, jakmile jednou začne, práce mu jde od ruky a zjišťuje, že svou práci lehce zvládne. Chybí mu nadšení, spánek ho neosvěžuje.

Může pomoci lidem, kteří se zotavují z nemoci a pochybují o tom, zda budou mít dost síly k vyléčení se.

18. Netýkavka žlázonosná (Impatiens)

podrážděnost, nervozita

Již samotný název této esence vám napoví mnohé o jejích účincích. Netýkavka harmonizuje stavy podrážděnosti, nervozity, rozrušení. Lidé typu Netýkavky žlázonosné poznáte snadno - rychle mluví, chodí, přemýšlí, pracují. Vadí jim pomalost spolupracovníků, proto si raději všechno dělají sami svým tempem. Mají tendence dokončovat věty, aby se rychle dozvěděli pointu celého vyprávění.

Právě pro stav agitace, rozrušení a podrážděnosti, který srovnává, je součástí Krizové esence.

19. Modřín opadavý (Larch)

nedostatečné sebevědomí, očekává neúspěch

Modřín nám pomáhá zvládat nedostatečné sebevědomí, které nám brání být, kým chceme a dělat to, co chceme. Pomáhá zvládat nedostatečnou sebedůvěru před zkouškami, pohovorem z budoucím zaměstnavatelem, před vystoupením apod. Lidé, kteří Modřín potřebují, jsou často velice schopní a talentovaní, ale chybí jim sebedůvěra k tomu, aby se o cokoli vůbec pokusili. Předem očekávají neúspěch. Nicméně, úspěšné lidi obdivují, aniž by jim záviděli; jejich úspěch jim přejí. Kdesi v hloubi duše si mohou myslet, že jsou přinejmenším stejně schopní, ale nevěří si, že to dokáží a již předem věří v nezdar. Výsledkem může být i deprese.

20. Kejklířka skvrnitá (Mimulus)

strach ze známých věcí, stydlivost, plachost

Kejklířka je další z esencí na strach pomáhá zvládat známé, pojmenovatelné strachy - například strach ze tmy, samoty, chudoby, ztráty zaměstnání, pavouků apod. Lidé typu Kejklířky skvrnité jsou plaší, stydliví, bojácní, uzavření. Při projevech na veřejnosti se červenají a koktají, trpívají nervózním smíchem.

21. Hořčice polní (Mustard)

deprese, která nemá původ a padne jako černý mrak

Působí na deprese, které na člověka padnou jako mrak z čistého nebe. Nemají žádný původ ani důvod. Prostě přijdou jako černý mrak, které zakryje sluníčko. A stejně bezdůvodně, jako přišly, také odejdou. Člověk v jejím negativním stavu velice trpí, a i když se této deprese chce zbavit, nemůže ji ze sebe setřást.

22. Dub letní (Oak)

vyčerpaný, ale nepřestává bojovat

Člověk typu Dubu je normálně velice silný a vytrvalý, jako dub. Má tendenci přehlížet svou únavu, nemoci a strasti. Pokud se necítí dobře, nepřestává usilovat o své zdraví, bojuje. Je-li potřeba někomu pomoci a on onemocní, vyčítá si to a snaží se i přes to udělat cokoli, co by dotyčnému pomohlo. Nedovolí si odpočnout, pokud má nějakou práci, která se má udělat.

Esenci Dubu takováto osoba potřebuje pouze tehdy, když zašla příliš daleko v přehlížení svých potíží a trpí depresemi, frustrací a jinými stresovými symptomy. Tato esence mu navrátí jeho přirozenou sílu a vytrvalost.


23. Oliva (Olive)

naprostá vyčerpanost

Oliva je esence, jejímž negativním stavem je naprosté vyčerpání až k slzám - jak fyzické, tak i psychické. Může následovat po dlouhé, namáhavé práci, mohou ji potřebovat lidé, kteří se zotavují z dlouhé, vyčerpávající nemoci. Může pomoci při nespavosti, která je daná dlouhotrvajícím vyčerpáním a únavou, kdy je čověk natolik přetažený, že prostě usnout nemůže. Oliva mu dá jakýsi souhlas k tomu, aby si odpočinul a usnul.

24. Borovice lesní (Pine)

pocity viny - obviňuje se i za chyby druhých

Lidé, kteří trpí negativním stavem Skotské sosny, se stále za všechno omlouvají. Trpí pocitem viny nejen za svoje chyby, ale mají pocit, že jsou odpovědní za všechno, co se děje kolem nich i někomu druhému. Obviňují se i za chyby druhých, s nimiž nemají vůbec nic společného. Pokud onemocní, věří, že si svou nemoc zasluhují. Jejich pocit viny ničí radost ze života.

25. Červený kaštan (Red Chestnut)

přílišná starostlivost a obavy o druhé

Červený kaštan je jednou z pěti esencí, které neutralizují naše strachy. Strach Červeného kaštanu je zaměřený na naše milované a nejbližší. Je to přehnaná obava, že se stane něco hrozného. Všechno zveličují a hned vidí to nejhorší. Dozví-li se například, že se jeho blízký škrábnul o drát, okamžitě si představují komplikovanou otravu krve, jejíž vyléčení bude zdlouhavé a neobejde se bez následků. Jiným typickým příkladem je máma, která chodí od okna k oknu a vyhlíží své dítě, které šlo na ples, a neusne, dokud ho nevidí před domem nebo neslyší klapnout kliku u dveří. Také si dělají starosti s problémy druhých lidí.

26. Devaterník penízkovitý (Rock Rose)

panická hrůza, děs

Již se vám někdy stalo, že jste zůstali hrůzou zcela nehybní, neschopní jediného pohybu či slova? Tak to jste se nacházeli v negativním stavu Devaterníku penízkovitého. Tento stav se často vyskytuje, jsme-li svědky nebo účastníky nehod, nebo když si uvědomíme, že nechybělo málo a mohlo se stát neštěstí. V tu chvíli se může opožděně dostavit hrůza, kterou Devaterník penízkovitý dokáže vyrovnat.

Jeho negativní stavy se také mohou objevit uprostřed noci, kdy se probudíme z velice ošklivého snu nebo trpíme-li nočními můrami.

Je součástí Krizové esence.

27. Voda z léčivých pramenů (Rock Water)

perfekcionalismus, sebe zapírání, ztuhlost mysli

Lidé typu Vody z léčivých pramenů jsou na sebe příliš tvrdí, upírají si spoustu životních radostí a potěšení. Přísně se drží cvičebního programu či diety, které začali. Jejich myšlení je strnulé a je řízeno dogmaty a utkvělými myšlenkami. Sami pro sebe si vytyčují vysoké cíle a své laťky mají umístěné hodně vysoko. Touží po vlastní dokonalosti a doufají, že si z nich druzí lidé vezmou příklad.

Pokud nesplňují vlastní vysoké požadavky, jsou sebou zklamaní a nespokojení. To může vést k depresím a k odsuzování a nenávisti vlastní osoby (viz též Plané jablko (Crab Apple)).

28. Chmerek roční (Scleranthus)

nejistota, nerozhodnost, výkyvy nálad

Lidé typu Chmerku ročního jsou nerozhodní, váhaví. Jejich nerozhodnost se netýká jejich životní cesty, ale objevuje se, jsou-li vystaveni volbě. Typickým příkladem je osoba, která si jde něco kupovat a stále vyndává a vrací zpět zboží, neví, jestli si má koupit modré nebo černé kalhoty, nebo jestli kalhoty či sukni apod. Narozdíl od Rožce Cerato se neptá, ale svou volbu si probírá sám v sobě. Může velice trpět a jeho nerozhodnost v něm může vytvářet veliké napětí.

Zároveň pomáhá urovnávat výkyvy nálad. Také se doporučuje lidem, kterým bývá na cestách nevolno.

29. Snědek okoličnatý (Star of Bethlehem)

šok, následky šoku

Pomáhá neutralizovat následky šoku a traumat - ať již mentálních či fyzických. A je jedno, před jak dlouhou dobou se šokující událost stala. Ideálně se používá ihned. Těmito šokujícími událostmi mohou být různé nehody, rozvod rodičů, smrt někoho blízkého, vyděšení, špatná zpráva apod.

Je součástí Krizové esence (Rescue Remedy).

30. Kaštan jedlý (Sweet Chestnut)

naprostá skleslost a beznaděj

Jedlý kaštan slouží na extrémní mentální úzkost, na naprostou beznaděj, kdy má čověk pocit, že již došel na hranice snesitelnosti. Nevidí světýlko na konci tunelu, budoucnost je černá, již je nečeká nic pěkného. Mohou mít pocit, že je opustil Bůh.

31. Sporýš lékařský (Vervain)

přílišné nadšení, fanatické přesvědčení

Pomáhá harmonizovat přílišné nadšení lidí typu Sporýše lékařského, které může vést až k fanatismu. Jsou to lidé, kteří mají své pevné zásady, které neradi a těžko mění a opouštějí a jsou velice citliví na nespravedlnost. A je naprosto jedno, zda-li je jich to týká nebo ne, ale mají silný pocit, že musí něco udělat a říci, aby se nastolilo právo. Lidé typu Sporýše lékařského mají spoustu zájmů a všechno dělají s nadšením. Ve svém nadšení chtějí svět předělat podle sebe a svých zásad a vír, protože jsou přesvědčeni, že to, čemu věří, je správné. A jsou pro to schopni se i obětovat.

Mohou trpět nedostatkem spánku, neboť jejich mysl je stále zaneprázdněná, nebo pro své přílišné nadšení a své plány ani nejsou schopni odpočívat. Když se věci nedaří, jsou frustrovaní a snadno se podráždí.

32. Vinná réva (Vine)

dominance, tyranie, obvykle dobrý vůdce

Negativní stav Vinné révy je vidět v osobách despotických až tyranských, které poroučejí všem okolo, i když jsou nemocní. Udílejí rozkazy, aniž jsou ochotni o nich diskutovat. Všechno vědí lépe než lidé okolo. Nicméně se nesnaží druhé obrátit na svou víru, ale jejich přání a víry neberou na vědomí a očekávají naprostou poslušnost.

V extrémním negativním stavu to jsou tyranové, diktátoři a rodiče, kteří doma vládnou železnou rukou.

33. Vlašský ořech (Walnut)

přizpůsobení se změnám, prolamuje spojení s minulostí, přecitlivělost

Tato esence pomáhá člověku přizpůsobit se změně či změnám, které se v jeho životě staly, ať již jde o začátek školní docházky, stěhování, nové zaměstnání, nový vztah, menopauza, ovdovění atd. Zároveň je považována za průlomce spojení a je výbornou esencí, když chce, např. člověk přestat kouřit či jíst čokoládu. Vlašský ořech pomůže zpřetrhat vazby na minulost a odpoutat se od cigarety či čokolády.

Vlašský ořech také pomáhá při přecitlivělosti na vnější okolnosti. Člověk typu Vlašského ořechu ví přesně, co chce a jde si svou cestou za svým cílem, nicméně jsou chvíle, kdy jej silný názor jiné osoby, rodinné vazby či pouta k minulosti ztrhnou zpět či z jeho cesty. V tu chvíli Vlašský ořech pomůže daného člověka vrátit zpět k jeho představám a jeho cestě.

Je to výborná esence pro lékaře, terapeuty a všechny, kdo pracují s lidmi, aby jim pomohl udržet si stálost a ochranu před vlivy druhých lidí.

34. Žebratka bahenní (Water Violet)

pýcha, vzdálenost, je ráda sama

Lidé typu Žebratky bahenní jsou pyšní, vzdálení, jakoby nedosažitelní. Jsou rádi sami a neradi své osobní věci rozebírají na veřejnosti. Jsou rozvážní, klidní, diskrétní. Lidé je často žádají o radu a mohou mít opodstatněný pocit nadřazenosti, který ovšem v extrémním stavu může přejít v pýchu a povýšenost. Pokud je něco trápí, nebo je-li kolem nich mnoho rozruchu, stahují se do sebe, a proto mohou vypadat jako nespolečenští a emocionálně chladní.

35. Bílý kaštan (White Chestnut)

stálé, nechtěné myšlenky, kterých se člověk nemůže zbavit, mentální dohady

Člověk v negativním stavu Bílého kaštanu se trápí neustálými mentálními dohady a nechtěnými myšlenkami. Velice často je jeho negativní stav příčnou nespavosti (i když ne vždy), neboť když si člověk lehne a zavře oči, místo aby usnul, začne se mu v hlavě přehrávat uplynulý den, rozhovor, který měl nebo který ho čeká a vymýšlí jeho různé varianty, nebo je jeho mysl zaneprázdněna ustrašenými myšlenkami. Po několika nocích beze spánku a odpočinku může nastupovat únava a vyčerpání, které mohou vyžadovat Olivu (Olive).

36. Sveřep větevnatý (Wild Oat)

nejistota ohledně vlastní životní cesty

Slouží na nerozhodnost, nejasnost ohledně životní cesty. Snad každému se během života stalo, že měl pocit, že je křižovatce a rozhodoval, kterým směrem jít. Sveřep větevnatý pomáhá učinit toto rozhodnutí. Lidé, kteří ho potřebují, často vyzkoušejí několik zaměstnání, studují několik škol, zkoušejí nové věci, ale vždy je to po nějaké době začne nudit a jsou nespokojení. Uvědomují si, že život utíká a to v nich vyvolává pocit frustrace. Často mají mnoho talentů a zájmů, jenom nejsou schopni se rozhodnout a uvědomit si svou životní cestu.

37. Planá šípková růže (Wild Rose)

apatie, rezignace

Planá růže je indikována na apatii, na úplnou rezignaci. Osoba v jejím negativním stavu bere život a jeho události takové, jaké jsou. I když se jí třeba nelíbí dané okolnosti a stav jejího života, není schopna s tím cokoli udělat, protože věří, že to je osud a že se s tím nedá nic dělat. Lékařské výroky typu „musíte se s tím naučit žít" snadno přijímají a nesnaží se svůj stav jakkoli změnit. Díky své rezignaci a sklonu hovořit monotónním hlasem jsou považováni za nezajímavé společníky.

38. Vrba žlutá (Willow)

vzdor, zahořklost, „já chudinka"

Negativním stavem Žluté vrby je zatrpklost, zahořklost, pocit nespravedlnosti vůči vlastní osobě, ukřivděnost a sebelítost. Dramatem takové osoby je „lituj mě" - typickou větou je: „Proč zrovna já? To si nezasluhuji!" Jsou obtížnými pacienty, protože je téměř nemožné je uspokojit a jen neradi přiznávají, že se jejich stav zlepšuje.

Osoba v negativním stavu Žluté vrby nepřeje druhým lidem zdraví, štěstí ani úspěch. S druhými si povídají proto, aby je mohli shazovat a kritizovat. Rádi kolem sebe šíří pesimismus.

39. Krizová esence (Rescue Remedy)

– velký psychický stres, traumata, náhlé ztráty, mdloby

– Skládá se ze Slívy třešňové, Bílé lesní révy, Netýkavky žlázonosné, Devaterníku penízkovitého a Snědku okoličnatého


Jaké problémy Bachovy esence řeší?

 

<
DLE ABECEDY

Agresivita
Alergie na prach a špínu
Apatie
Asketismus

Beznaděj 
Bezohlednost ve vlastním zájmu
Bití kamarádů u dětí 
Blokády v učení 
Boj za hranicemi vlastních sil 
Bojácnost

Cítíte se opomíjení a přehlížení
Ctižádost bez užitku

Deprese bez zjevného důvodu
Deprese, když se věci nedaří
Dětství prožité bez lásky 
Dominance
Duševní únava

Extremní strach

Falešná skromnost 
Fanatismus 
Fobie z pavouků
Fobie ze tmy 
Frustrace životem

Halucinace
Hlásání vlastní pravdy
Hledání chyb na svém vzhledu
Hluboká muka
Hraný optimismus
Hrozný prožitek
Hyperaktivní dítě
Hysterie

Impulzivnost
Impulzivnost až neslušnost
Izolovanost

Jen vlastní problémy jsou důležité

Každodenní fobie
Konflikt v nitru
Krizová situace

Léčba mentálního šoku
Léčba tělesného šoku

Málo vůle postavit se názorům jiných
Manipulace láskou
Misionářské sklony
Mluvíte jen o sobě
Mnoho zájmů bez skutečného prožitku
Mučednictví
Myšlenky mimo přítomnost
Myšlenky mimo realitu

Nadměrná zátěž tělesná i duševní
Náladovost
Namyšlenost
Naprostá vyčerpanost
Naprosté zoufalství
Nedopřávání si žádných životních radostí
Nedostatek motivace
Nedostatek sebevědomí
Nedůvěra v sebe sama
Negativní pcity při tloušťce
Negativní pocity při akné
Nejisté a měnící se názory
Nejistota
Nejistota nad vlastní životní cestou
Neklidná mysl 
Nekontrolovatelné myšlenky
Nemoc z přepracování
Nemyslíte na sebe, jen na druhé
Nenávist
Neodbytné myšlenky
Neplánované těhotenství
Neposedné dítě
Nepoučitelnost z chyb
Nerozhodnost
Nervové napětí bez uvolnění
Nervové zhroucení
Nervozita
Neschopnost dosáhnout cíle 
Neschopnost odpouštět
Neschopnost prosadit se
Neschopnost překonávat překážky  
Neschopnost přijmout názory druhých
Neshopnost rozhodnout mezi možnostmi

Neschopnost říci "ne"
Neschopnost spolehnout se na sebe
Neschopnost uplatnit svůj talent
Neschopnost vcítění se
Neschopnost žít v přítomném světě
Nesoustředěnost
Nespavost
Nespokojenost se sebou
Nestěžujete si, ale jste osamělí
Netečnost
Netolerance vůči ostatním
Netrpělivost
Neusilujete o pocit štěstí
Neusilujete o zlepšení situace
Neustále analyzování vlastních skutků
Neustále něco komentujete a kritizujete

Neustálé stěžování si
Neustálé zabývání se problémy a jejich příčinou
Nevěnujete pozornost svému vyčerpání
Nevnímáte a neslyšíte bystře
Nevnímáte při oslovení
Nezájem o život
Nezdravý smysl pro spravedlnost
Noční můry
Nostalgie
Nový partner
Nový začátek
Nucené veselí
Nucení ostatních ke štěstí

Obava z nějakého neštěstí
Obava z neúspěchu
Obava z vlastní neschopnosti
Obava ze selhání
Obava ze ztráty zaměstnání Kejklířka skvrnitá
Obavy o druhé
Obavy ze zkoušek
Obnova duchovní energie
Obnova fyzické energie
Obsesní chování
Obviňování druhých
Očekávání neúspěchu

Oddalování povinností
Odevzdanost
Odmítání snahy o změnu
Odmítáte přiznat si, že si za věci můžete sami
Odsuzování ostatních
Ochranitelský syndrom
Omdlévání
Omlouvání se za všechno
Opakovaná stejná onemocnění
Opakují se vám tytéž úrazy
Opičí láska
Opovrhování názory jiných
Otrocké chování

Panika
Perfekcionalismusr
Pesimismus
Plachost
Pobývání ve vlastním světě
Pocit "pondělního rána"
Pocit bezcennosti
Pocit hrůzy
Pocit nadřazenosti
Pocit nebezpečí
Pocit neklidu z nových věcí
Pocit nezhojené a bolestivé rány
Pocit oběti
Pocit oběti osudu
Pocit opotřebovanosti
Pocit prázdnoty a beznaděje
Pocit svědění
Pocit vlastní neschopnosti
Pocit vnější špinavosti
Pocit vnitřní špinavosti
Pocit, že je s vámi špatně jednáno
Pocit, že již není cesty
Pocit, že musíte být dokonalým příkladem
Pocit, že nic nezvládáte
Pocit, že se nic nevede
Pocit, že ublížíme druhým
Pocit, že ublížíme sobě
Pocit, že už nelze nic dělat
Pocit, že vše vyžaduje příliš úsilí
Pocit, že zhasla poslední naděje
Pocti vnitřního přetlaku
Podceňování potíží při nemoci

Podezřívavost
Podrážděnost
Pochybnosti o vlastních rozhodnutích
Pochybnosti o vlastním úsudku
Pomalé učení 
Pomočování dětí
Pomstychtivost
Ponižování ostatních
Popohánění druhých
Poradíte si se vším, ale jste osamělí
Posedlost sebou samým
Potíže při kojení
Potíže s líbáním
Potíže s tělesnými projevy

Potíže se sexualitou
Potlačování emocí
Potlačování vlastních přání a potřeb
Potřeba obnovení sil a energie
Práce až ke kolapsu či nemoci
Problémy matek při osamostatnění dítěte
Problémy se soustředěním
Problémy se spánkem pro myšlenky
Projevy násilí bez sebekontroly
Projevy vzteku bez sebekontroly
První pomoc v krizi
Přebírání chyb za ostatní
Přebírání zodpovědnosti ostatních na sebe
 
Předtuchy
Přehánění věcí
Přechodný nedostatek sil
Přelétávání od jedné věci ke druhé
Přemrštěné nároky na sebe sama
Přesvědčení o vlastním správném názoru
Přesvědčování ostatních
Přetrvávající obavy
Přežívání ve vzpomínkách
Příliš poddajné a hodné dítě
Příliš přísná pravidla
Příliš starostlivá matka
Příliš starostlivá zdravotní sestra
Přílišná aktivita
Přílišná kritičnost
Přílišná péče o ostatní se snahou zavázat si je
Přílišná podřízenost
Přílišná sebejistota
Přílišná zodpovědnost
Přílišné nadšení
Přílišné otálení
Přílišné řečnění
Přílišné snění
Přílišné zaujetí detaily
Přísná disciplína pro sebe i ostatní
Psaní petic opakované
Pýcha

Ranní únava
Rezignace
Rozvod
Rvavost
Rýmový nos

Samostatnost, pocit osamění
Samovolná úzkost
Sebelítost
Sebenenávist
Sebeobětování
Sebeobviňování
Sebetrestání
Sebevražedné myšlenky
Sebezapírání
Sílná osobnost, přesto pocit osamění
Silné emoce
Skákání do řeči druhým
Skleslost
Skleslost při zhoršení zdrav. stavu
Skleslost, když se věci nedaří
Skrývání trápení
Slabé okamžiky v životě silného člověka
Smíření se špatnou situací
Smutek starých lidí
Snadné odrazení i při malém nezdaru
Snílkovství
Sny bez zrealizování
Sobecká panovačnost
Spaní během dne
Stav po havárii
Stavění vzdušných zámků
Stěhování
Stesk po domově
Strach o blízké
Strach z bubáků
Strach z mluvení na veřejnosti
Strach z neznámého T
Strach z okolního drsného světa
Strach ze společenského styku
Strach ze ztráty sebekontroly
Strašidelné sny
Stres
Stydlivost