Příčin bolestí zad je víc, mezi nejčastější patří:

 • Špatné držení těla. Jde v podstatě o špatný životní návyk, na kterém se nepřímo podílí i výchova v rodině a vliv okolí. V dětství se dá držení těla snadno korigovat, v dospělosti už je to horší, někdy téměř nemožné.

 • Špatný stav vzpřimovačů páteře. Jde o zádové a břišní svaly, které nedostatečným a jednostranným pohybem ochabují nebo se na druhé straně zkracují. Vede to opět ke špatnému držení těla a někdy i k deformaci páteře.

 • Sedavé zaměstnání. Při sedavém zaměstnání je páteř mnohem víc namáhána. Dotyčný se většinou hrbí, často má nesprávnou židli a nevhodně umístěné přístroje se kterými pracuje (například monitor, klávesnici, ale i jiné).

 • Těžká práce, zvedání břemen. Bolestí páteře trpí často lidé, kteří vzhledem ke své kondici a stavbě těla musí vykonávat příliš těžkou práci. Tlak v zaměstnání, požadovaná rychlost a výkon vedou k nepřiměřenému rozložení tíhy břemene a ke špatnému postoji i postupu při jeho zvedání. Je to krátkozraké, protože vzhledem k bolesti dochází často ke snížení výkonnosti pracovníka.

 • Jednostranná zátěž. Práce nemusí být ani tak namáhavá, ale pokud se stále opakuje a jednostranně zatěžuje organismus, může dojít k bolestem zad (např. práce u některých strojů, nebo při činnostech se zvednutými pažemi nad úroveň ramen). Nebezpečná může být i práce v rotaci páteře se zatížením (házení lopatou). I zde je nutné dodržovat správné postupy při výkonu práce.

 • Nedostatečná nebo přílišná aktivita. Pohyb a aktivita je pro organismus nezbytná. Je důležité však najít správnou míru. Člověk se sedavým zaměstnáním by měl do svého života zavést každodenní pohyb či vhodný sport. Na druhé straně některé sporty extrémně zatěžují páteř a určité svalové partie.

 • Prochladnutí. Pokud člověk pobývá delší dobu ve vlhkém, studeném a větrném prostředí, může dojít k bolestem zad z prochlazení. Je dobré se vždy přiměřeně oblékat a chránit páteř. Přes všechny módní novinky, je vhodné za chladného počasí nosit teplé prádlo (spodní košilky, tílka).

 • Stres. Je až s podivem, kolik zdravotních problémů přináší dlouhodobý stres. Mimo jiné má vliv na špatné držení těla. Úzkostný člověk chýlí svá ramena dopředu a kulatí záda. Svaly jsou většinou napjaté a nedovolují uvolnění špatného postoje. Souvisí to s pocitem nutnosti se chránit, je to však medvědí služba svému zdraví.

 • Obezita. Nadměrné tvoření tukových zásob vede k přetížení páteře i kloubů, k nedostatečnému pohybu a ochabování svalů. Obézní lidé jsou mnohem víc náchylní k různým zdravotním potížím. Opačným syndromem je podvýživa, která sebou nese také spoustu rizik. Naštěstí s tou se lze v dnešní době setkat zřídka.

 • Degenerativní změny na páteři a úrazy. To jsou závažné příčiny bolestí zad a velmi těžce se léčí, nebývá jich však tolik.

 • Druhotné příčiny. Bolestí zad mohou trpět lidé s onemocněním některých vnitřních orgánů, např. ledvin. Také špatný stav chodidel (zborcená nožní klenba) může způsobit nepříjemné bolesti zad. Známé jsou i bolesti zad v těhotenství.


Jak se bolesti zad projevují?

 • Bolesti zad mohou být buď akutní (náhlé) nebo chronické (dlouhodobé). Akutní bolesti trvají maximálně dva až tři týdny, někdy odezní i za pár dní. O chronických bolestech zad se hovoří, když přetrvávají i několik měsíců nebo se opakují několikrát do roka. Bolesti zad se lokalizují do určitého místa páteře. Akutní bolest je většinou způsobena přetažením svalů, je intenzivní a nemocného významně omezuje v pohybu. Svaly okolo páteře jsou stažené a nafouklé, nedokáží se uvolnit a tlačí na nervy, tím způsobují citlivost a bolest. Náhlá bolest zad může vzniknout i vyhřeznutím ploténky, kde dochází k uskřipnutí nervu. Je to velmi bolestivé onemocnění a mezi lidmi známé jako houser nebo ústřel. Příčinou může být neopatrný pohyb, uklouznutí apod.

  U chronických bolestí zad je hlavním důvodem nesprávné držení těla, které vede k atrofování (ochabování) svalů kolem páteře. Ta pak reaguje na jakékoliv podněty a je mnohem náchylnější k bolesti. Není prostě dostatečně zpevněná. Tyto bolesti nejsou tak intenzivní, jsou však časté a nepříjemné. Obvykle se projevují snížením hybnosti páteře v určitém směru, špatnou citlivostí či brněním končetin, zvláště v ležící poloze. Přidávají se k nim i silné až migrenózní bolesti hlavy. Bolesti jsou závislé na pohybu a námaze. Zatím co normální pohyb je zmírňuje, námaha je zhoršuje.

  Mezi chronické bolesti zad patří i ty, které jsou způsobeny degenerativními změnami na páteři (např. skolióza, výrůstky apod.). Tyto bolesti mohou být intenzivní a hlavně soustavné.

  Mezi opravdu velmi silné bolesti i s následkem ztráty hybnosti (ochrnutí) patříúrazy páteře, nádory apod.


10 pravidel školy zad

1. Pohybujte se, cvičte, nejezděte výtahem, choďte pěšky

2. Udržujte páteř co nejvíce ve vzpřímené poloze

3. Břemena zvedejte z podřepu

4. Vyhýbejte se nošení těžkých břemen

5. Břemeno při zvedání z dřepu přitáhněte těsně k tělu

6. Sedávejte zpříma, na doraz opěradla a užívejte nastavitelné opěrky

7. Nestůjte s nataženými dolními končetinami

8. Ležte s pokrčenými dolními končetinami

9. Sportujte. Vhodné je plavání a jízda na kole, ale také chůze.

10. Denně provádějte cviky pro posilování zádového svalstva. Nejlépe je začít na rehabilitačním oddělení pod vedením zkušeného terapeuta


SPRÁVNÉ SEZENÍ U PC

1/ Monitor podložený balíky papíru je vždy lepší varianta než jen položený na stole, neboť pohled očí směřující ve stejné výšce je pro krční páteř daleko příjemnější než pohled směrem dolů

2/ Lépe je zapojit externí monitor než používat notebook. Krční páteř nebude tolik trpět.

3/ Levná stará dřevěná židle je lepší volba než drahé křeslo, kde si páteř prý odpočine, bohužel páteř nesmí nikdy odpočívat, musí stále pracovat aktivně, aby nedošlo k ochabnutí svalových segmentů podél páteře

4/ Malá myš s dvojklikem je lepší než velká a pomalá, používáním správné myši předcházíme různým zánětům šlach a problémům s karpálním tunelem

5/ Míč nebo židle? Mnozí odborníci doporučjí míč, ten pro aktivní sed. Během pracovní doby je jistě složité na míči sedět, proto je dobré použít míč jako židli každou hodinu na 5 minut a vytvořit systém aktivního odpočinku..

6/ Ať sedíme na míči nebo na židli, dbáme na postavení nohou. Musejí na zemi spočívat opřené o celé chodidlo- opíráme se a tlačíme patou, bříškem palce a malíku do země, nedáváme si nohu přes nohu či pod zadek apod.

7/ Sedací kostičky pokládáme na okraj židle tak, jako sedávaly naše babičky. Polovina hýždí je na židli, druhá je pomyslně ve vzduchu, celá pánev je postavená do neutrální pozice- ani podsazená, ani vysazená..

8/ Záda se snažíme vytahovat směrem vzhůru a vždy se pomyslně opíráme o zeď za zády

9/ Pokud nás bolí záda a máme po ruce malý míček - over ball, nikdy jej nedáváme pod bedra, nábrž vždy pod hrudní páteř, abychom podpořili aktivní držení těla v oblasti bederní páteře

10/ Při cvičení na míči doporučujeme zařadit i kroužení zápěstím, které trpí kvůli nevhodnému umístění klávesnice a špatnému držení myši