Charakteristika LSVJ

Jedná se o léčení a harmonizaci člověka a jeho vztahů ve spolupráci s Vyšším Já terapeuta. Při práci je terapeut napojen přímo na své Vyšší Já. Vyšší Já je skupina duchovních bytostí s vyšší úrovní vědomí, které stojí ve vztahu k člověku jako jeho vnitřní, duchovní průvodce, poradce a učitel. Vyšší Já jako bytosti, které pracují bez ega a nevytvářejí negativní energie, nejsou schopné člověku škodit a vždy konají v zájmu nejvyššího dobra a v souladu s plánem jeho duše. Terapeut ve spoluprácí s Vyšším Já vyhledává příčiny problémů léčeného člověka. Příčinami mohou být negativní programy, bloky, překážky, negativní energie, motivace.LSVJ je velmi účinná terapeutická metoda, která je z časových důvodů stále více využívána i dálkově. Pomocí napojení na vyšší duchovní bytosti a práce s kyvadlem odstraníme vnitřní blokující energie, které si klient svým myšlením a postojem způsobí sám, nebo odstraníme energie z vnějších vlivů, které neumí klient sám ovlivnit.