Martina Fesslová

Můžete mě navštívit v Poděbradech, ve středu a ve čtvrtek v Kolíně U ČARODĚJKY

kontakt mobil: 604 614 734

facebook - kliknětePOSKYTUJI SLUŽBY:

  • výklad karet
  • Regrese/progrese -duše, tělo a naše psychika - potíže jimiž lidé trpí, jsou v podstatě jen následky traumat prožitých v minulosti. Přitom není rozhodující, zda si je člověk takového traumatu vědom či nikoliv.
  • Osobní rozvoj, odblokování- cítíte, že s Vaším životem není něco v pořádku? Že ať děláte co děláte, nejste schopni žít tak, abyste byli spokojení? Přijde Vám, že váš život nemá dostatek smyslu? Máloco Vás baví a naplňuje??? 
  • Konstelace - jsou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztah
  • Intuitivní vhledy - vhled nebo náhled v současné době obvykle označuje náhlé poznání, chápání či odhad nebo rozhodnutí, které není zprostředkováno vědomým uvažováním a ačkoli bývá provázeno pocitem jasnosti....