USUI REIKI

HISTORIE

Novodobým zakladatelem metody byl Dr.Mikao Usui, žijící na konci 19. století v japonsku ve městě Kyoto. Dr.Mikao Usui byl křesťanský kněz a rektor křesťanské univerzity Doshisha. Vše začalo jednoho nedělního vyučování, když byl Dr.Mikao Usui dotázán svým žákem, zda věří všemu, co je psáno v Bibli a jestli umí objasnit, jak Ježíš léčil přikládáním rukou. Dr. Mikao Usui nedovedl žákovi podat uspokojivou odpověd', a proto se rozhodl odpověď' na tuto otázku hledat, čímž odstartoval sled událostí.
Odcestoval do Chicaga v USA, tam vystudoval doktorát v oblasti náboženské výuky, pátral ve svatém písmu aby odhalil Ježíšovo tajemství. Avšak odpověď' nenalezl, ani v japonských překladech budhistických svatých knih, ani poté, co se naučil čínsky, aby mohl studovat čínské spisy. Naučil se tedy prastarý sanskrtský jazyk, aby mohl studovat budhistické spisy, které nebyli dosud ani přeloženy. Jeho snaha byla po sedmi letech pátrání oceněna úspěchem.
V Buddhově učení, zaznamenaném jeho neznámí učedníky Dr.Mikao Usui našel formule, symboly a opisy toho, jak léčil Buddha, avšak přesto mu to neposkytovalo zcela dokonalou odpověď' pro jeho studenty, protože měl jen teoretické vědění, které nedovedl uvést do praxe. Po poradě se starým opatem jednoho tibetského kláštera, který mu doporučil hledat odpověď' v sobě, se Dr. Mikao Usui odebral na meditaci na svatou horu Kurijama. Dvacet jedna dní strávil o půstu a tiché meditaci, když zahlédl na obloze světlo, které směřovalo přímo k němu. Ze světla se mu zjevily symboly, které se mu vryly do paměti. Když se probral z tranzu, necítil ani hlad, ani únavu, a vydal se tedy zpět do kláštera. Po cestě však zakopl a zranil si palec na noze, ale jakmile se v bolesti svého palce dotkl, rána se začala hojit,bolest ustoupila a přestalo krvácení. Po sestoupení z hory se cestou zastavil v jednom hostinci, aby se najedl, a dceři hostinského vyléčil dotekem její nateklou tvář a bolavý zub.
Následující roky strávil Dr.Mikao Usui v Japonské chudinské čtvrti, aby mohl pomáhat těm nejpotřebnějším. Mnohé z nich nejen vyléčil, ale našel jim i práci a dostal je zpět do života. Jaké však bylo zklamání, když po sedmi letech zjistil, že většina z nich se opět vrátila k bezprizornímu životu na ulici. Pochopil, že nestačí léčit a pomáhat jen tělu, ale také mysli a duchu. Odešel tedy z žebrácké čtvrti a rozhodl se pomáhat komplexnějším způsobem, tak že začal lidi učit jak si mohou pomoci sami, a jak se léčit s pomocí Reiki. Zasvětil jednoho ze svých žáků Chujiro Hayashi do Reiki a svěřil mu, aby toto vědění nadále chránil a šířil. Hayashi založil v Tokiu kliniku, na které léčil pomocí Reiki a kde učil další Mistr Reiki. Zasvětil také Takato, jako první ženu, ta následně toto učení předala své vnučce. Posléze se metoda šířila dále, přes Hawaiské ostrovy a odtud do USA a celého světa


REIKI - POUŽITÍ

Použití univerzální léčivé energie reiki je velmi široké. Zde uvádím jen několik možností, jak lze sílu reiki využít.

LIDÉ

 • některé nemoci se pomocí reiki léčí velmi dobře a úspěšně
 • dobré zkušenosti jsou s působením na cysty, myomy, zlomeniny, popáleniny, záněty.
 • osvědčilo se jako doplňková léčba při klasické léčbě rakoviny (lepší snášenlivost chemoterapie)
 • reiki rozhodně nenahrazuje lékařskou péči!

ROSTLINY

 • stačí na několik minut přiložit ruce na květináč opakovaně několikrát za den
 • na rostliny na zahradě lze působit na dálku (nutný je 2. stupeň zasvěcení)
 • používání reiki snižuje potřebu hnojiv i prostředků proti škůdcům

ZVÍŘATA

 • zvířata jsou velmi citlivá na přijímání reiki, zvláště kočky
 • lze působit přímo přikládáním rukou nebo u nebezpečněních použijeme léčbu na dálku
 • zvířata sama vycítí, kdy mají reiki dost, energií je tedy nemůžeme předávkovat

POTRAVINY

 • působením na potraviny je možné měnit jejich výživovou hodnotu
 • reiki odstraňuje z potravy škodliviny
 • zlepšuje jejich chuť a vůni (týká se i nápojů, čisté vody)

ZASVĚCENÍ

Pokud chcete sami používat Reiki aktivně, ať' už pro sebe nebo pro druhé, je třeba projít takzvaným zasvěcením, neboli naladěním. To provádí Mistr Reiki, který sám dosáhl nejvyššího stupně reiki, a tím získal oprávnění předávat toto učení druhým. Zasvěcení probíhá v několika stupních, dle toho, jak hluboké úrovně používání Reiki chce každý dosáhnout. Někomu stačí jen první stupeň, aby byl schopen pomoci sobě a své rodině od drobných potíží, a další hlubší úroveň proniknutí do Reiki ho neláká, někdo dojde na druhý stupeň, a jiný Reiki cítí jako součást svého já a své životní poslání, dojde na nejvyšší stupeň a s Reiki pracuje denně, ať' už to jako terapeut, nebo jako učitel.

Zasvěcení je velmi slavnostní obřad, rituál, při kterém někteří lidé vnímají různé pocity, mají různé vize nebo slyšení, a jiní zase pocítí teplo nebo chlad v určitých částech těla. A někteří lidé nepocítí nic zvláštního, ale změny přijdou časem. První tři týdny si tělo zvyká na vyšší vibrační úroveň a probíhají v něm různé procesy, jako detoxikace nebo ustávání různých obtíží, které se však mohou v těchto třech týdnech i dočasně zhoršit.

Zasvěcení se provádí těmito základními způsoby:

1.stupeň - trvá jeden den, jedno zasvěcení; získáte schopnost Reiki na 'blízko'- přímým kontaktem
2.stupeň - jeden den, už můžete posílat energii i na dálku, v čase i prostoru a silnější
3.stupeň - (někdy označován jako 3a ) stáváte se Mistrem Reiki, vaše schopnosti se prohlubují
4.stupeň - (někdy označován jako 3b) stáváte se učitelem a můžete sami zasvěcovat druhé

Mezi každým stupněm je bezpodmínečně nutné nechat časové rozestupy, aby jste mohli dostatečně vstřebat nabyté vědomosti a schopnosti a naučit se pracovat se vzrůstajícím energetickým potenciálem. Ten kdo to myslí s Reiki vážně, nikdy by neměl postoupit na další stupeň dokud nebude vnitřeně cítit že je připravený, avšak dodržet minimálně nejnižší doporučené rozestupy. Nedočkavost se může v tomto případě velmi nevyplatit, a projevit se různými psychickými obtížemi, neboť dotyčný nebude schopen tak velkou zátěž najednou zpracovat, nebo nebude schopen využít celý potenciál, který mu Reiki může nabídnout.

Toto je pouze orientační, vždy se je třeba řídit individuálně u každého žáka:
Po 1.stupni se doporučuje 3-6 měsíců (minimálně 1 měsíc!!!)
Po 2.stupni se doporučuje 12-18 měsíců (min. 6 měsíců)
Stupeň 3 nebo 4 by měl být absolvován až po několika letech intenzivní dennodení práce s Reiki a se souhlasem Mistra. Dříve si sám žák nemohl zvolit absolvování Mistrovského stupně, ale byly na něj Mistrem zvoleni jen ti nejlepší žáci, někdy až po dvaceti letech práce s druhým stupněm.