Trigger body (spoušťové body) jsou malé tuhé uzlíky ve svalech, které mohou být na pohmat silně bolestivé nebo mohou při podráždění vyvolat svalový záškub a bolest ve vzdálených oblastech těla (přenesená bolest). Další reakcí na podráždění je úhybná reakce, kdy pacient může až poskočit nebo ucuknout.

Díky mechanickému poškození kosterního svalstva, ať již úrazem, zlomeninou, vymknutím nebo nadužíváním - kdy daný sval stále dokola vykonává stejnou práci stejným způsobem - může dojít k ztuhnutí svaloviny a vytvoření tzv. spoušťového bodu (např. práce s myší, jednostranná zátěž sportovců, ovládání pedálů při řízení automobilu atd.) Sval ztrácí elasticitu a poddajnost, postupem času může dojít ke zhoršení jeho prokrvení. Právě spoušťový bod může být zdrojem vytrvalé, hluboké a velmi obtěžující bolesti.

Tyto změny potom vedou k tomu, že se body stávají centry bolesti a mohou ovlivnit celkovou kondici svalu , ve kterém se nacházejí , ale také svalů mnohdy i velmi vzdálených. Změny spojené s poruchou funkce svalu vedou k rozvoji tzv. přenesených bolestí. Přenesené bolesti se mohou vyskytovat mnohdy i velice daleko od místa výskytu spoušťového bodu. Ztuhlost a bolest v kloubech jako zápěstí, lokty, ramena, kolena a kyčle často nebývá nic jiného než přenesená bolest ze spoušťových bodů přiléhajících svalů.

Spoušťové body nereagují na meditaci, pozitivní myšlení, progresivní relaxaci a jen velmi omezeně např. na klasickou masáž. Jediným dostupným ošetřením těchto bodů je manuální tlak přímo na tento bod - a protažení svalu. Je přitom velice důležité nenechat se zmást, kde se zrovna bolest projevuje.

Takovýmto ošetřením je možné docílit zmírnění či odstranění urputných bolestí hlavy, šíje, bolestí v ramenním kloubu, bolestí jakoby vystřelující z ramene do paže, či bolesti v kyčlích. Bodavá bolest mezi lopatkami jsou opět jen malým příkladem, který může prezentovat přetížení svalů z nevhodného přetěžování při práci s myší a klávesnicí.