10 pravidel školy zad

1. Pohybujte se, cvičte, nejezděte výtahem, choďte pěšky

2. Udržujte páteř co nejvíce ve vzpřímené poloze

3. Břemena zvedejte z podřepu

4. Vyhýbejte se nošení těžkých břemen

5. Břemeno při zvedání z dřepu přitáhněte těsně k tělu

6. Sedávejte zpříma, na doraz opěradla a užívejte nastavitelné opěrky

7. Nestůjte s nataženými dolními končetinami

8. Ležte s pokrčenými dolními končetinami

9. Sportujte. Vhodné je plavání a jízda na kole, ale také chůze.

10. Denně provádějte cviky pro posilování zádového svalstva. Nejlépe je začít na rehabilitačním oddělení pod vedením zkušeného terapeuta