Co je vlastně karma?

Je to zákon akce a reakce, zákon příčiny a následku. Ukazuje nám, že nic na světě se neděje náhodou a že ani my se v žádné situaci neocitáme náhodou. Vše má pro nás nějaký smysl.

Co potom děláme tady? Tady jsme ve škole nebo v práci, jak tomu kdo chcete říkat. Sem se vracíme proto, abychom něco udělali pro zdokonalení sebe sama, abychom postoupili dál, abychom byli výš, abychom byli lepší. Abychom se upamatovali, že jsme součástí jediného celku a podle toho se chovali. Vybíráme si místo i čas svého narození, vybíráme si to nejlepší prostředí, ty nejlepší rodiče a příbuzné, to nejlepší tělo, ty nejlepší vlastnosti a dispozice (i když nám mohou připadat jako handicapy) pro svou školu.


KARMICKÝ KÓD DUŠE

V životě každého člověka se objevují situace, kdy si řekneme - proč? 

V e-booku se seznámíme s karmou, s pochopením plánu naší duše a naším převzetím zodpovědnosti za náš život s doporučením, jak jednat a vést svůj život, abychom dosáhli vyšší duchovní a s tím i související materiální úrovně. Příčinou našich nezdarů nejsou "náhody", ale nedostatek porozumění vlastnímu "já"

Obsah semináře:

 • úvod do inkarnací
 • typy karmy
 • karma a dharma
 • vesmírné zákony
 • vibrace osudu (které energie Vás po celý život budou ovlivňovat)
 • věk duchovní zralosti (kdy jej dosáhnete)
 • od kud přicházíme (Váš minulý život)
 • duchovní planetární hierarchie
 • systém Božských paprsků, kterým paprskem jde pomoc
 • úrovně planetárních zasvěcení
 • zápis karmy (koncepce karmy a její vliv na náš osud)
 • paprsky narození (určují životní úkol této inkarnace)
 • karmický kód (sestavení, interpretace, životní úkol)
 • realizace karmického kódu
 • karmické výukové programy
 • forma při plnění nebo neplnění karmického úkolu
 • vztahové egregory (přitažlivost dvou lidí)
 • karmický kód úmrtí (vyhodnocení úspěšnosti inkarnace)
 • čištění karmy a další návody na zpracování karmických vzorců

Po přečtení budete umět podrobně vyhodnotit karmické kódování (životní určení) své duše i svých blízkých. Seznámíte se s principy a fungováním reinkarnací, karmy, vesmírnými zákony a naučit se rozpoznat určení našeho současného vtělení a vše s tím související. Po sestavení a interpretaci karmického kódu bude každý vědět, jaký je jeho karmický úkol, od kterého věku se od něj již očekává duchovní zodpovědnost, kam v tomto životě směřuje a jaké jsou jeho karmické výukové programy - přesně jak jdou po sobě a v jaké formě, pokud karmický úkol plní a jak se fbudou projevovat, pokud karmický úkol neplní.                                                          

DIAGNOSTIKA KARMY


 • Hlavním tématem je vytvoření inkarnoskopu
 • Hlavím pomocníkem je kyvadlo - měli byste s ním umět pracovat
 • Zjistíte, co z minulé inkarnace ovlivňuje Váš současný život.
 • Podíváte se do svého minulého života, kým jste byli, jaké jste měli sociální postavení.
 • Pokud Vás zajímá, jakou v tomto životě hráli roli osoby, které znáte ze své současné inkarnace, můžete si to zjistit a nejen to, také to, jakým způsobem jste svůj minulý život ukončili.

OSOBNÍ PROFIL DLE TAROTU

 • seznámení s Tarotem
 • charakteristika velký Arkány
 • jak vypočítat životní symbol
 • jak určit životní stezku
 • jak určit růstový symbol