LSVJ/KYVADLO - 1.cyklus

Co se naučíme:

 • povíme si jak si vybrat kyvadlo
 • jak o něj pečovat
 • naučíme se ptát na otázky ano-ne
 • naučíme se před prací si dělat ochranu
 • naučíme se čistit sebe, druhé, zvířata, místnosti, čakry, zdvyhat si energii 
 • a mnoho dalšího.
E-book 25 stran

LSVJ/KYVADLO - 2.cyklus

STAŇ SE TAREPEUTEM SÁM SOBĚ A ODSTRŇ ZE SVÉHO ŽIVOTA VŠE, CO DO NĚJ NEPATŘÍ

Umíte pracovat, nebo jste se v prvním cyklu naučili pracovat s barevnou tabulkou. Teď jsou na řadě další tabulky a čištění.

Seznam tabulek: Výzvy pro život, Inkarnační tabulka,Kde a kdy programy vznikly,Minulé životy - určení inkarnace a časového rámce,Tabulka smrti,Tabulka zúčastněné osoby,Tabulka osoby a obsazení,Co způsobuje bloky,Hlubší blokace, Důležité programy, negativní energie, Neschopnost kladných vyjádření, s čím máte problémy, Léčebné techniky a přístupy / vibrace barev, Vibrační léčebná tabulka, Léčení,Těla a řídící energie, Tabulka meridiánů, Problémové pravzory, Přebytek a nedostatek vitamínu a minerálů, Podpora zdraví, Blokace a překážky

E-book 56 stran


LSVJ/KYVADLO - 3.cyklus

E-book 76 stran.

Seznam tabulek: Příčiny blokací léčby, Programování duše, Duchovní dysfunkce, Snížené vědomí, Dolaďování vědomí a zbytkových záležitostí, Vznikající paralelní vesmír, Konečné čistění, Blokující přísahy a postoje,Uvědomění si svobody, Přijetí učení, Odpuštění, Konečné zklidnění hladin, Sefíry, Vesmírné síly světla, Žádost o pomoc,Úroveň vyčištění, Astrologické aspekty, Energie prostředí - léčivé, pozitivní zóny, Energie prostředí - psychosomatické zóny, Hlavní důvod inkarnace, Mistři, Andělé, Archandělé, Časová tabulka, Silová zvířata, Partnerství s dvojpaprskem, Dosažená duchovní úroveň, Rasa, příslušnost, Sociální postavení, Kontinenty, země

LSVJ/KYVADLO - 4.cyklus

ve 4.cyklu si povíme něco o paralelních životech. Kde získáte rady a informace :

Když hledáme řešení vztahového problému, které nemůžeme najít, Podpora učení, soustředění, Správný vztah sám k sobě,Pocit oddělení se od sebe (duše), Ovlivňování ovládacími dramaty, Zacelení duše (duše traumatickém zážitku je v paralelách roztříštěná), Strachy, fobie

E-book 9 stran

UPLATNĚNÍ METODY LSVJ

 • Čakry - harmonizace, odblokování - čakry jsou energetická centra v těle, kterými proudí energie. Pokud máme tyto centra v nerovnováze, může docházet k psychickým, zdravotním a životním dysfunkcím.

 • Čištění aury a zacelení jejich trhlin - naše aura (energetický obal), která vyzařuje, obsahuje různé trhliny po bolestných událostech, negativních energiích nebo přivtělených duších. Těmito trhlinami mohou proudit další negativní energie

 • Čištění negativních energií, pocitů a projevů - například pocity zlosti, smutku, nenávisti, žárlivosti, stavy po alkoholovém a drogovém opojení a další.

 • Čistění negativních vzpomínek a emocí - negativní vzpomínky a emoce z minulosti a současnosti, od kterých se nemůžeme odpoutat, nám v životě brání posunout se dál. Blokujeme tak přítomnost a budoucnost, protože ve vzpomínkách stále žijeme v minulosti.

 • Čištění podvědomí - naše podvědomí obsahuje všechny události, které se staly. Patří mezi ně strachy, bolesti, traumata, emoce a bloky, které nám v patřičnou dobu připomínají, že jsme něčím oslabeni. Proto se nám některé životní vzorce opakují stále dokola. Potkáváme například stejné typy lidí, kteří nás využívají, chovají se nevhodně, nebo nám ubližují jiným způsobem. Naše podvědomí tyto osoby přitáhlo. Tělo, které nosíme, není pouze na fyzické úrovni, ale také energetické. Vyzařuje i několik kilometrů do okolí a přitahuje stejné lidi i situace do doby, než podvědomí vyčistíme.

 • Čištění sexuálních energií mezi partnery - pokud je v nesouladu sexuální energie mezi partnery, lze tyto energie pročistit a uvolnit. Poté může být prožitek v plné síle. Velmi účinné!

 • Doplnění životní a vitální energie - nedostatek se projevuje malátností, únavou a nechutí do života.

 • Harmonizace mozkových hemisfér - pravá (intuitivní), levá (rozumová).

 • Měření a ozdravování funkcí orgánů v těle - naše orgány většinou nefungují na plno díky oslabené energii. Měřením můžeme zjistit, který orgán na kolik % funguje a kolik energie je potřeba doplnit, aby mohl vykonávat svoji funkci naplno. Můžeme tak předcházet nemocem a dysfunkcím.

 • Měření škodlivých nebo chybějících prvků, vitamínů v těle - změření absence vitamínů v těle a změření škodlivých prvků, kterých bychom se měli vyvarovat, popřípadě je detoxikovat.

 • Navrácení ztracených částí duše zpět - během života jsme prodělali různá bolestná a emocionální traumata, kde jsme nechali část energie i duše. Je třeba tyto části duše vrátit zpět k nám, abychom mohli prožívat svůj život v plné energii a síle.

 • Obnovení toku v meridiánech - meridiány jsou energetické cévy v těle. Pokud jsou nějakým způsobem oslabené nebo energie proudí nedostatečně, může docházet ke zdravotním potížím, například neprokrvování končetin, omezení funkce orgánů, apod.

 • Odklonění negativních, zdraví škodlivých zón - Nalezení, odklonění nebo zrušení psychosomatických zón v prostředí. Jedná se zejména o geopatogenní zóny nebo místa, na kterých se z historie nebo současné doby nacházejí negativní vlivy a energie. Může tak docházet k poruchám spánku, migrénám, depresím, nádorovým onemocněním a jiným negativním vlivům na psychiku i zdraví. Obvykle se tato místa vyznačují nezvyklým chladem nebo jsou vyhledávány našimi domácími mazlíčky, zejména kočkami.

 • Odvedení diskarnátů, zbloudilých duší a nižších bytostí z těla i prostoru - tzv. diskarnáti jsou bloudící duše, které po smrti fyzického těla neodešly do světla vyšších dimenzí. Zůstaly "uvězněny" zde na zemi a potřebují energetické živiny. Přivtělují se na člověka ve chvílích smutku, depresí, alkoholového nebo drogového opojení, ve zlosti, žárlivosti, apod. Projevem takového přivtělení jsou právě tyto stavy společně s úbytkem energie. Např. většina sebepoškozujících osob nebo dlouhodobě psychicky nemocných lidí mají často přivtěleny tyto nízké entity.

 • Otevření pozitivních, léčivých zón - Nalezení proudu léčivé energie, kterou nasměrujeme a otevřeme na vhodném místě v uzavřeném i venkovním prostoru (byt, dům, pracovní prostřední, rekreační objekt, zahrada, a další). Pobyt v těchto zónách působí velmi harmonizačně.

 • Ozdravení vztahů - pročištění a uvolnění energií mezi partnery i rodinnými příslušníky mnohdy vyřeší problémy i hádky.

 • Posílení imunitního systému

 • Posílení paměti

 • Posílení sebevědomí

 • Přivolávání andělů - andělů strážných, kteří na nás dohlížejí a pomáhají v životě, může být neomezené množství. Lze je přivolat na pomoc při obtížných životních situací, nebo při zvládání obtížného úkolu.

 • Rušení sexuálních dysfunkcí - různé sexuální potíže a poruchy lze zmírnit nebo odstranit.

 • Uvolnění pocitu po rozchodu s partnerem - často těžce neseme vzájemné opuštění. Vznikají přitom smutné a pesimistické energie, které můžeme uvolnit tak, abyste se opět zapojili do života a mohli plně fungovat.

 • Uzavírání minulých, paralelních životů- otevřené minulé a paralelní životy způsobují rozpolcenost, náladovost a pocit "to nejsem já". Asi 80% schizofreniků má tyto životy otevřené a jsou tak nuceni řešit více životních situací (jako byste žili více životů současně). Uzavření životů způsobí uvolnění ve všech oblastech života.

 • Vyrovnání energie Jin a Jang - jsme nositeli mužské i ženské energie. Uvedením do rovnováhy docílíme více muže, nebo více ženy v nás. Díky tomu jsme více atraktivní pro opačné pohlaví.

 • Vytvoření duchovní ochrany - lidé, kterým se stávají často nehody, nebo negativní události, nemají patřičnou duchovním ochranu.

 • Zjištění příčiny psychické, fyzické nemoci - nalezení pravé příčiny potíží.

 • Zvýšení vibrací - pokud naše energie vibruje na vyšší úrovni, nemohou na nás negativní energie, pocity, deprese, splíny a zbloudilé duše. Pokud naši energii snížíme strachem, alkoholem, zlostí, nenávistí, apod., je naše tělo vystaveno negativním vlivům.

 • Zrušení kletby - jsou mnohonásobně silnější než prokletí, nesoucí se přes celý rod i několik století dokud se nezruší. Můžou se týkat partnerství, zdraví, dětí, apod. Pokud se v rodě nesou stejné prvky nemoci, úmrtí, rozvodů nebo majetkové nerovnováhy, můžou to způsobovat kletby.

 • Zrušení očarování, sugescí - podmanivé působení, podléhání a nezdravé připoutání k lidem, kteří k sobě nevědomě vážou druhé na základě svého vyzařování, vzhledu, chování, jednání, nebo řeči. Může se jednat o osoby z vašeho okolí, náhodné kolemjdoucí nebo také známé osobnosti (politiky, celebrity, apod.)

 • Zrušení posedlostí, obsesí - nutkavých myšlenek, chorobných, utkvělých představ.

 • Zrušení prokletí - vzniká působením vlivu energie cizí osoby s patřičným emocionálním, nábojem. Pokud je ve vašem okolí někdo, kdo vám v životě nepřeje, můžete se potýkat s vlivem této osoby nebo i více osob. Prokletí vzniká v okamžiku, kdy k vám kdokoliv během života vyšle negativní energii v podobě slova nebo myšlenky, a přející něco negativního. Je to energie, která se násobí. Pokud se vám něco opakovaně nedaří, jste pravděpodobně vystaveni působením těchto energií. Velká většina z nás byla někdy prokleta nebo někoho proklela, ač si to ani neuvědomujeme. Prokletí může ulpět na zdraví, vztahu, penězích, práci, apod.

 • Zrušení smluv, přísah, závazků - smlouvy jsou ujednání z minulých životů nebo současného života s blízkým člověkem (i "nepřátel"). Tyto přísahy naše duše bere jako závazné, tudíž se je snaží dodržet a naplnit. Proto se nám stává, že nás neustále k dané osobě něco táhne. Tyto ujednání mohou být např. "nikdy tě neopustím", "vždy ti pomůžu, když ti bude nejhůř", "navždy tě budu milovat", apod. Tyto smlouvy je třeba zrušit, aby nás nepojily s minulostí v současnosti.

 • Zrušení uhranutí - jsou rovněž velmi silné negativní energie, které si duše nese z minulých životů.

 • Zvýšení výkonnosti sportovců

A jiné další potíže v oblasti zdraví, vztahů, zaměstnání, financí, apod.