1. Užívej si, co si užít můžeš😊

Nediv se ničemu, a kde ti dochází pochopení, otoč se zády a odejdi. Nemusíš hloubat nad konáním všech lidí. Někdy ti může připadat, že se svět zbláznil. To všechno jsou energetické dopady působící na jednotlivé lidské struktury. Je to stejné jako otužilost. Někdo snese velkou zimu, jiný se okamžitě choulí do teplých kabátů. Jenže teď už žádné kabáty nebudou a každý musí zvládnout to, co si svým životem, chováním, energetickým prožíváním i vyzařování "objednal". Každý svého štěstí strůjcem a neznalost neomlouvá.

2.Vesmír není přísný na jednotlivce.

To, co přichází už dlouhý čas jako nápověda, platí a platilo pro všechny. To, že se někdo v zajetí svého ega uzavřel novým možnostem, je jeho věc. Je dobré neztrácet čas řešením posměšných replik nebo jiných projevů. Čím menší pozornost takovým situacím a osobám věnuješ, tím lépe. Neodsuzuj je, nebojuj s nimi, nech je být. Neprožívej ani opovržení. Jen se rozhodli jinak žít. Není tvoje starost řešit cizí příběhy. Člověk se nevyhne informacím a v případě rodiny nejsou taková rozhodnutí příliš potěšující. I zde však platí zákon Vesmíru: "Každý zde sám za sebe jest".

3.Podej pomocnou ruku tam, kde ji někdo ocení a kde tvá pomoc nevyjde vniveč .

Jinak si šetři energie pro sebe a neplýtvej ani slovy. Ze srdce myslíš své rady, ale když vidíš, že reakce je nulová, raději odpočívej. Už je pryč doba, kdy pomoc druhým byla stavěna nade vše. To v dobách těžké karmy se aktivovala taková spojenectví duší. Jeden přišel jako silně karmicky zatížený jedinec a druhý jako pomocník. Teď však již nikdo karmu žít nemusí a každý může žít radost a štěstí.

4.Moudré porozumění je to, co máš právě teď předvést.

Porozumění je založeno na naslouchání, ale v žádném případě ne na stoprocentním respektování. Pokud jsi ty zapojena do dějů. To by se velice hodilo všem egoistům a uzurpátorům, kdyby moudří stále jen ustupovali. Každý má právo na životní prostor a také na seberealizaci. Představ si to v partnerství. Jeden by stále jen požadoval, určoval a sám bral. Nic by do vztahu neposkytoval a zabíral veškerý prostor.

5.Sny se právě teď dostávají do úrovně vědomého poznání🕵️‍

Každý sen, který tě zaujme, si zapiš. Jsou to cenné zdroje informací. Ale neočekávej, že se splní. Musíš číst mezi řádky a sledovat nápovědy svého světelného Já. Právě to ti radí skrze tvé snové prožitky. Kup si kvalitní snář a ber vše s humorem. Nejsou to závažné věci, spíše výuka nového typu, která tě učí vnímat i jiné světy. Pokud se v tvých snech začnou objevovat nepříjemné situace a bytosti, uč se vědomě pracovat s energetickou ochranou.

6.Pro své zdraví právě teď můžeš vykonat mnohé.

Nestěžuj si a konej. Kde tě bolí záda, vědomě odkládej a změň postoj. Nejen ve fyzickém těle, ale i v přístupech. Kde tě bolí hlava, uč se nevšímat si spousty informací a řečí. Naučit se nepřemýšlet je pro lidi velice těžké. Ale je to jediná možnost, jak hlavu vyčistit. Myšlenky by měly být člověku ku pomoci a ne k obtěžování. Hlídej si je a uvědomuj si, kdy opravdu svoji mysl přetěžuješ zbytečnostmi. Nenech si také nic vkládat. Telefonáty, které začínají větou: To ti musím říct... zkus občas odclonit ...........

7.Když se rozhlédneš po svém okolí a zjistíš, že mnoho lidí se na tebe dívá se zalíbením a nadšeně, poděkuj svému životu, sama sobě, svému vyššímu Já, Bohu Otci, strážcům programů a užij si to 🧘‍♀️

Být ikonou v jakémkoli směru je velice zavazující a nikdy, NIKDY! nesmíš sklouznout do pocitu výjimečnosti a pýchy. Tím by se všechno pokazilo. Hraj fér a užívej si své nejkrásnější talenty. Rozehrají se tak ještě vyšší úrovně. Kdo se bojí, zůstává při zemi. Kdo je odvážný, létá vysoko.

8.Vesmír nikoho do ničeho nenutí, pokud se nejedná o karmické odžívání.

A každý úroveň svého života určuje sám. I orel může sedět na zemi v kurníku. Svoboda je opojná záležitost. A ti, kdo ji okusili, se jí jen těžko zříkají. Chápej takové lidi a sama si svobodně vyber. Nová partnerství dávají právě teď i nové možnosti. Zkus pustit vše stávající. Můžeš postavit nový dům na starých základech, ale bude to znát. Když chceš přebudovat, musíš od základu.

9.Projdi svůj příběh, vezmi stará alba a oživ pocity radosti a štěstí

Kteří lidé z tvého života zmizeli a ke kterým máš nepříjemné vzpomínky? Zkus prožít odpuštění, ale nemusíš je lákat příliš zpátky do svého života. I to jsou spíše karmické děje a oživování starých skutečností není nutné ani na místě. Uvědom si, jakou část snů a plánů se ti již podařilo realizovat. Hloupý je člověk, který žádné plány nemá. Ani jediná duše nepřišla na planetu s prázdnou. Každý život má nějaký cíl a záměr.

10.Měla by ses více zajímat o potřeby svého těla v oblasti ženskosti.

Jak často si zpíváš? Jak často tančíš s rozevlátou sukní? Jak často se díváš do zrcadla a koriguješ své pohyby a gesta? Jak často jsi ve společnosti veselých a vtipných žen? Už jsi někdy zažila společné tvoření a radost z výsledků? I štěbetání a zvonivý smích patří k ženskosti. Zádumčivost byla vždy spíše záležitostí mužů. Dej prostor i koketnímu a rozvernému chování. Bude to nové, ale pobavíš se.

11.Žádné plácání a řeči jen tak.

Mohl by ses divit, co se všechno uskuteční. Nejsi mluvka, abys zbytečně glosoval a ironizoval cokoliv. I tak si svoji řeč konzultuj se svým srdcem. Zejména pokud jde o závažné a zásadní rozhovory. Někdy je opravdu mlčení nejlepším řešením. I situace, které člověka trápí, mohou někdy proběhnout bez dialogu a být v tichosti rozpuštěny srdcem. Důležité je odstoupit od takových dějů. Nenosit je s sebou po delší čas.

12.Hádka je sice často očistným prvkem, ale slušní a inteligentní lidé řeší situace jinak🤐

Najdi prostředky, jak jednat i s buřiči, agresory, uzurpátory, manipulátory apod. Možná právě ženskost bude tou správnou cestou. Někdy i humor je dobrým pomocníkem. Ale pozor na to. Ne každý jej přijme a může být vnímán jako nemístné zlehčování. Ke každému člověku teď přistupuj zcela originálním způsobem. Nic se nedá paušalizovat. Sestavy dějů se přeskládávají a všichni jsou podrobováni proměně. Někdo to neustojí a ty si toho nevšímej. Drž se své radosti, ženskosti, jedinečnosti a na tom stavěj. Pochval se každý den, třeba jen za maličkost.

13.Všude se nyní objevují neonové energie vztahů nového typu

Hodně partnerství a přátelství se bude teď na planetě měnit a ty co přicházejí, jsou jak z jiných světů. Je dobré si užít to nejlepší a pro žádné smutky již nemusí být v příbězích místo. Není zde žádná povinná negativní karma pro dvě osoby. Pokud ji samy netvoří nebo si ji nevyberou.

14.Příběhy, které se právě teď propojují, dostávají zcela nové šance

Nemusí jít jen o nové osoby, ale i staří známí mohou sehrát zcela nové role. Proto se zkus chovat nepředpojatě a nevnímat je pod dojmem zkušeností a minulosti. I oni prošli proměnou, a pokud "naskočili", budou žít nové příběhy. Proto se dá celá reálná skutečnost přebudovat v mnoha směrech: přijmout nové, transformovat stávající a vytvořit vlastní každodenní svět.

15.Pošli do světa všechno, co považuješ za svůj jedinečný a originální dar🧘‍

Nehleď na to, že mnozí dělají totéž, že ti činnost připadá fádní a obyčejná nebo že si nepřipadáš dost proškolená. Zkus to. Okolí ti dá potvrzení. O co bude zájem, to je jistě připraveno k předávání. Někdy respektuj situaci, která brzdí, a počkej. Zkus něco jiného. Je bláhové čekat jen velké a zásadní projekty. Život se skládá z maličkostí. I to, jak se oblékneš a předvedeš veřejnosti, je předávání energií a informací.

16.Sny se člověku začnou plnit v okamžiku jejich vzniku

Jen lidé rozumem očekávají a hodnotí. A vše už dávno v jemnohmotě běží. Nediv se ničemu, třiď, organizuj, propouštěj ze svého života nepotřebné, dávej si informace do souvislostí a směj se, pokud je k tomu důvod. Bláhovost lidí v oblasti humoru je neuvěřitelná. Jako by ztrácel kredit ten, kdo je vtipný, radostný, z pohledu lidí lehkovážný. Vůbec to tak nemusí být. Vzpomeň si na královské šašky. Bývali to nejmoudřejší muži z celého království (např. herec Jaroslav Dušek). Jen neměli potřebu se prezentovat v důstojných rolích. Važ si takových osob a popřej jim sluchu. I v legraci může zaznít spousta důležitých informací. Také sebe neber příliš vážně. Pozor ale na zesměšňování. Laskavý a vlídný humor nikoho jiného neponižuje. Předej do svého okolí pocity, které jsou oceňující, radostné, vtipné, moudré, novátorské, bezpečně ověřené. Pokud jde o druhé, nebuď moc hrr...

17.Systém pomoci je Vesmírem právě teď velmi střežen

Kdo překročí hranice povolené pomoci, může se sám dočkat velkých potíží. Hleď si svého. Pokud tě tvé nitro upozorní, že jdeš "přes čáru"(děláš práci za druhé, příliš zasahuješ i když v dobrém úmyslu, pomáháš tam, kde dotyčný může konat sám...) rozhodně se stáhni. Každý svého štěstí strůjcem a každý dospělý člověk zodpovídá za svůj příběh sám.

18.Sny se pro tebe stanou výraznou nápovědou .

Věnuj jim část své pozornosti a vždy si všímej, jak se ve snu chováš a cítíš ty sama. To je důležité. Všechny okolní obrazy mohou být iluzorní. Ale pocity ti nikdo nepodsune. Jako herec na jevišti. Kulisy mohou být jakékoliv, ale jeho rozhodování a prožitky jsou osobní. Nesnaž se také za každou cenu druhým vysvětlit, jak se cítíš, jak to myslíš, co máš v plánu. Některé skutky a plány jsou skutečně jen tvé vlastní projekty. Vesmír cení odvážné, tvůrčí, pracovité, soběstačné jedince.

19.Příběhy, které ve svém okolí máš možnost sledovat, mohou být pro tebe inspirující a také varující

Člověk by takto měl brát reálnou skutečnost. Někdo řekne: To se mě netýká, to se mně nemůže stát. Ale ani žádné informace, stejně jako žádná setkání, nejsou náhodné. Obecná zkušenost lidstva je uložena v zápisu a podle ní budou vytvářeny nové světy, nové příběhy a nové entity. Každý by měl mít zájem, aby jeho stopa byla co nejradostnější, nejčestnější, nejzářivější, nejužitečnější, plná dobra a lásky.

20.Pokud se už dlouhý čas se pokoušíš uzavřít situace s některými lidmi a nedaří se ti to, důvodem je liknavost v pocitech a nedostatek silových energií .

Přeprat sebe je jeden z nejtěžších úkolů. Vymlouvat se na to, že se myšlenky stále vrací a že to nejde, je poněkud bláhové. Když člověk chce určitou část minulosti uzavřít, neměl by ji živit ani vzpomínkami, ani řečí, ani energií věcí, ničím. To znamená: zbavit se všech relikvií (obrázky, dárky, fotky, věci, někdy dokonce bydlení), nepřistoupit na žádná setkání ani na komunikaci.

21.Opatrně s těmi, kdo ti moudře radí. Můžeš vyslechnout rady přátel a těch, kdo spolu žijí tvé rozhodování.

Uvědom si ale, že všechny hlasy jsou jen poradní. I ti, kdo říkají "Já to s tebou myslím dobře", nemohou vědět, co je tvoje dobře. To neznamená, že radu a nápovědu nemáš vyslechnout, zvážit a třeba i respektovat. Rozhodně ale nemůžeš vynechat vlastní názor, vlastní přístup a vlastní zodpovědnost. Lidé mnohdy raději poslechnou, než by se sami rozhodli. A to by neměli. I tvoje špatné rozhodnutí je dobře, pokud je to tvoje vlastní volba. Každý se tak učí.

22.Vztahové energie se snaž prozářit jasem a světlem.

To znamená: hledej na všech situacích to dobré. Oceňuj, prožívej radost, hýčkej si chvilky štěstí a dávej do nich celé své srdce. Vesmír nabízí právě teď velké oživení a zjemnění. Žena by měla být výkladní skříní svého muže. To nejkrásnější, co ve vztahu je, by měla žena ukázat na sobě. Zářit štěstím, být krásně oblečená, vonět, laskavě se chovat, být potěšením pro každou společnost. Pokud muž takové pocity v ženě neprobouzí, není partnerství ideální.

23.Projdi svůj šatník a podívej se, které energie nezáří

Všechno, co sráží vibrace čaker, má barvu kalnou, temnou, zašlou, černou. Nepodceňuj energetický systém svého těla. Je propojený s Vesmírem a v ideálním stavu vše funguje. Každá čakra vyživuje jeden sektor těla a každý sektor fyzický je propojený se sektorem prožívání. Tak čisté barvy na srdeční čakře mohou probudit pocity štěstí, spokojenosti, dobra, chuti žít, otevření náruče všemu báječnému. Stejně jsou na tom všechny další čakry.

24.Pro koho bys chtěla žít?

Uvědom si, že nejcennější člověk svého života jsi ty sama.

Proto se k sobě nikdy nechovej ošklivě, hrubě, nepodceňuj se a neurážej a nikdy neubližuj svému tělu. Je to ve hmotě to nejcennější, co máš. Pokud nejsi spokojená s něčím ve svém fyzickém příběhu, zkus to změnit. Projdi věci, které ti nejsou příjemné (včetně nábytku, barev v bytě, oblečení, doplňků). Všeho čeho se dotýkáš i co nosíš na svém těle. I židle hraje zásadní roli. Nedávej příliš na rady druhých v tomto směru. Módní designér může mít skvělé a okolí přesvědčující talenty, a přesto ti jeho volby vyhovovat nemusí.

25.Někdo se právě teď ve tvém příběhu může objevit, jako spadlý z nebe.

Někdy se člověk až musí smát, jak je to možné. Kde byl ten člověk dosud a jak to, že ví o mně všechno. Jsou to duše blízké svým původem. Takové Božské načasování většinou lidi překvapí, ale doba je již jiná a o putování duší se obecně ví. Hýčkej si taková setkání a komunikuj s Vesmírem, z jakého důvodu se toto odehrálo. Nikoho nenech do takových prožitků zasahovat. Všechno zprostředkované už je částečně zmanipulované. I ti, kdo předávají čisté duchovní informace, působí nějak svojí osobností. I tomu věnuj pozornost. Zda takový člověk rezonuje s tvým Já.

26.Chceš-li se stát člověkem propojujícím více lidských příběhů, musíš především ukáznit sama sebe.

Je třeba rozlišit názory, intuitivní vjemy, zkušenosti rozumu a myšlenky související s poznatky získanými v rodině. Toto vše dohromady skládá u většiny lidí obraz života. Devadesát procent osob zapomíná na prožitky srdce a téměř je ignoruje. Chraň své nitro a hlídej si situace, ve kterých je ti zjevně ubližováno. Odcházej a už se nevracej.

27.Postav se na obranu sebe vědomě, aktivně, tvořivě, slušně a nekompromisně.

Nemusíš se slovně hájit tam, kde diskuze je bezpředmětná a dialog v podstatě neexistuje, protože druhá strana opakuje stále dokola to svoje. Je třeba takové situace rozeznat a hledat jiné způsoby. Nejčastějším a nejúčinnějším prostředkem je odchod. Sama zjistíš, že získaný čas můžeš využít daleko lepším způsobem.

28.Podívej se po svém okolí, kdo z lidí je pro tebe inspirující jednotkou.

Mohou to být celebrity mediálně známé, stejně jako tiší skromní lidé, pečující o svůj příběh a s pokorou žijící v souladu se světem. Mnohdy skromná tichá osoba a její energetická životní stopa, jsou pro Celek užitečnější, než humbuk vytvářející jedinec. Není všechno zlato, co se třpytí. A pozlátko se stalo měřidlem slávy a úspěchu. To však ještě neznamená skutečnou lidskou a energetickou hodnotu.

29.Projdi svůj příběh a sepiš si vědomé záchytné, pozitivní body.

Může se jednat o situace, zážitky, činnosti, prostory, osoby, zkušenosti, cokoliv. Vezmi si velký arch papíru a vše pojmi jako hru. Polož sama sobě otázku: Kdy jsem se ze srdce a nahlas smála? Kdy jsem si přála, aby okamžik neskončil? Kdy jsem na sebe byla hrdá? Kdy jsem cítila obrovské sebeuplatnění? Atd. Sama sobě odpovídej a piš.

30.Sebezpyt je nejúčinnější metodou posouvající člověka do vyšších energetických úrovní.

Nejde o žádné sebekárání a pocity viny. Něco se prostě povedlo více, něco méně. Jen Systém a Celek může zhodnotit, co je ve skutečnosti dobře a co špatně. Pokud se člověk uchyluje k vědomému zlu, nejspíš to správně nebude. To dá i selský rozum. Pocity, které jsou pro tebe skličující (strach, nervozita, tréma, obavy z výsledku, obavy z nepříjemného chování jiných osob, pocit nedostatečného životního tempa i elánu atd.), zkus vědomě nahradit jinými kvalitami. Jde to. :-)

( Zdroj: https://www.kresli.eu/

https://aliastro.blog.cz/.../eva-motyckova-poselstvi-pro-rok-2...)