Představa, že strážný anděl bdí nad každým z nás, může být obrovská útěcha. Někteří věří, že jejich anděl strážný je duchovní bytost, která dohlíží na jejich blaho, jiní ho zase považují za zesnulého milovaného člověka.

Pro ty, co věří, nebo jsou myšlence na andělskou existenci otevřeni, jsou důležité důkazy o tom, že je jim jejich anděl nablízku. Důkazů o jejich návštěvě však není mnoho. Podívejte se na jedenáct z nich a zkuste se zamyslet, zda se stejná událost nedávno nestala. Pokud ano, váš strážný anděl vám byl jistě nablízku.

1.sen. Sen

Sny jsou často považovány za okna do duše, a pokud je to sen o andělovi, je velmi pravděpodobné, že je váš anděl strážný nablízku. Návštěvou ve snu vám chtějí andělé sdělit, že jsou vám nablízku, dívají se na vás. Mohou vám zkoušet předat nějakou zprávu či se snažit vás svou přítomností pouze uklidnit.

2. Barevná koule

Viděli jste z ničeho nic jasné světlo nebo podivné barevné koule? Možná si myslíte, že se vám pouze něco zdá, ale opak je pravdou. Těmto plovoucím barevným koulím, které můžete spatřit kdekoli a kdykoli, se říká "andělské kočáry". Jsou symbolem toho, že je anděl strážný na vaší straně.

3. Sladká vůně

Pokud se vám nedaří vysvětlit neočekávanou příjemnou vůni, může to být známkou toho, že strážný anděl je nedaleko. Vůně mohou připomínat vaše oblíbené jídlo, květiny nebo vůni vašeho zesnulého blízkého. Vůně se objevuje zejména v nějakých důležitých životních okamžicích, kdy stojíte na rozcestí a musíte se rozhodnout. Jděte za ní, to anděl ji vyslal, aby vám pomohl se správně rozhodnout.

4. Bílé pírko

Pírko je bezpečný a šetrný způsob, jak vás andělé informují o své přítomnosti. Je to jedno z nejčastějších andělských znamení. Jestliže vám bílé peří zkříží cestu na velmi nepravděpodobném místě, nacházíte se zřejmě v době, kdy svého ochránce nejvíce potřebuje. Anděl vám tím chce říci, že nejste v obtížné situaci sami, dohlíží na vás a vždy je připraven vám pomoci.

5. Dětský a zvířecí "šestý smysl"

Děti a domácí zvířata mohou mít, na rozdíl od nás, schopnost vidět strážné anděly. Můžeme to pokládat za jakýsi šestý smysl, který se postupně, jak rosteme, ztrácí. Jistě jste již někdy viděli zvíře, jak strnule zírá na jedno místo či dítě, které se na něco dívá a směje se, aniž by bylo jasné na co. Podívejte se stejným směrem, a i když zřejmě nic podezřelého neuvidíte, věřte, že v tu chvíli se díváte na svého anděla strážného.

6. Oblaka

Není lepší relax, než ležet někde na louce za krásného dne a pozorovat plovoucí mraky po nebi. Tvary mraků vám jistě něco připomínali, ve většině případů to byly symboly, které jsou pro vás zvlášť významné či nějaké jiné tvary, jako srdce, květiny a také ... anděl. Z čista jasna se jeden z mraků prostě změnil v podobu anděla, to není pouze náhoda nebo optický klam. Anděl vám právě dal jasný důkaz o své přítomnosti.

7. Čísla

Jedním z nejčastějších způsobů, jak se budou andělé snažit získat vaši pozornost, bude skrz čísla, ale na ledajaká. Jedná se o čísla, které pro vás mají buď specifický osobní význam, jako jsou narozeniny nebo výročí, nebo magická, opakující se čísla, třeba 333 nebo 11:11.

8. Náhlá změně teploty

Stejně jako se náhle objeví vůně, může nastat nenadálá změna teploty, a to jak nahoru, tak dolů. Pocítit ji můžete náhlým podivným mrazením, ale i teplým proudem či vánkem točícím se kolem vás. Toto teplo či chlad může být způsob, jak vám anděl dává uklidňující objetí.

9. Tlumené hlasy

My sami schopnost mluvit s anděly nemáme, neznamená to ale, že se oni nesnaží komunikovat s námi. Důkazem můžou být tlumené hlasy, které náhle slyšíme v jinak klidném prostředí. Tento vzdálený tlumený zvuk může být jak pokus vašeho anděla s vámi hovořit, tak jen prostě způsob, jak vám dát najevo, že je nablízku.

10. Pocit, že nejsem sám

Každý z nás měl jistě ten pocit, že, i když jsme fyzicky sami, jakoby s námi někdo neustále byl. Zvláštní, tajemný, někdy až strašidelný pocit, že se na nás někdo dívá, lehce se nás dotýká, snaží se nám něco říct. Obavy ale nejsou na místě, to se jen váš anděl s vámi pokouší komunikovat.

11. Brnění na temeni hlavy

Brní vás často v zadní části hlavy? Cítíte na temeni jakési mrazení? Zřejmě se s vámi chce spojit váš anděl strážný. Temeno hlavy lze považovat za most mezi vámi a nadpozemským světem.DNY ANDĚLŮ

Den, v němž přicházíme na svět nám hodně napoví, jací jsme, jak budeme putovat na své životní cestě a jak naplníme svůj životní osud. Ti, kteří se hlouběji zabývají anděly, ví, že každý den v týdnu náleží jednomu andělovi, jenž v něm vládne a tak i působí na všechny osoby v tomto dni zrozené. Jsou to nejvyšší archandělé - Gabriel, Uriel, Michael, Zadkiel, Anael, Samael a Rafael. Každý anděl má svoji specifickou energií a jako ochránce příslušného dne pak usnadňuje svým zrozencům jejich často nelehkou cestu životem a jemně je obdarovává určitými povahovými vlastnostmi.

Podívejte se podle dne, v němž jste se narodili, který anděl nad Vámi rozprostírá svá křídla a pomáhá Vám s překonáváním životních překážek a dosahováním životních cílů.

Vládce pondělí je Gabriel

Prvnímu dni v týdnu vládne Gabriel, anděl dobrých zpráv. Osoby narozené od jeho křídly jsou půvabné, laskavé i přizpůsobivé. Činnostem, které vykonávají, věnují veškeré úsilí a nadšení. Jsou to lidé šetrní s potřebou mít vždy v rezervě nějaké úspory. Často se věnují různým druhům sběratelství, mají dobrou paměť a rádi se chlubí tím, že si pamatují i detaily dávno uplynulých událostí. Jejich povaha je rozmarná až vypočítavá, romantická a často i s určitou dávkou přehánění. Osoby z prvního dne v týdnu velice touží po oddanosti svých přátel. V lásce pak oceňují jemnost, soucit a nikdy nemohou odpustit zradu.

Vládce úterý je Uriel

Osoby narozené v úterý má pod svými křídly anděl Uriel. Tito lidé vyzařují vnitřní energií, nade vše si cení svobodu a nezávislost. Nesnášejí omezování, což je nasměrovává k vedoucímu postavení jak v zaměstnání, tak i v rodině a mezi přáteli. Vyznačují se dobrými schopnostmi v jakékoliv oblasti, rovněž mají velice silnou vůli. To jim umožňuje hrát přední a důležitou roli v životech druhých. Jejich výrazná vnitřní energie může u nich vyvolávat nervové napětí, vedoucí až k extrémnímu počínání. Ve vztahu ke svým milovaným jsou nekritičtí až zaslepení. Od druhých však vyžadují věrnost, upřímnost a naprostou poslušnost.

Vládce středy je Michael

Osoby narozené ve středu ochraňuje anděl Michael. Jsou to lidé, kteří se umí dokonale přizpůsobit prostředí, jsou obratní. Jejich myšlení je analytické a díky tomu zvládnou každou záležitost předem si dobře promyslet a vnímat její klady i zápory. Jsou schopni rychleji než jiné osoby dojít k tomu nejvhodnějšímu závěru. Doslova si libují v náhlých a výrazně kontrastních změnách. Mají smysl pro humor a ve vztahu k jiným lidem jsou srdeční. Snadno navazují nové známosti nejen v soukromí, ale i v pracovní oblasti. Při diskusích se cítí jako ryba ve vodě. Jejich zájmy jsou široké a upoutává je vše, co se kolem nich děje. Nepříjemně snášejí monotónnost v partnerském či manželském vztahu.

Vládce čtvrtku je Zadkiel

Pod křídly anděla jménem Zadkiel se lidé narození ve čtvrtek vyznačují schopností předvídání, dobrou intuicí a dokonce až darem prorockým. Jsou veselé, optimistické povahy a často mluví více než by bylo vhodné. Nelze se proto na ně hněvat, neboť jsou ve své podstatě otevření, poctiví, šlechetní a tolerantní ve vztahu k těm, s nimiž spojili svůj život. Často se u nich projevují sklony k filozofování. Jsou vnímaví vůči utrpení druhých. Milují děti a zvířata. V lásce jsou věrní, velice se cení dobrého a klidného rodinného zázemí.

Vládce pátku je Anael

Anděl Anael pečuje o ty, kteří se narodili v pátek. Jsou to osoby rovnovážné s výraznou potřebou spravedlnosti, harmonie a pořádku. Mají dokonalé schopnosti pro práci diplomatickou, či tam, kde je potřeba zvládat strategické postupy. Jsou citliví na vše, co se kolem nich děje, přitom jsou schopni chladnokrevně posuzovat i odsuzovat jiné osoby a události. Vyznačují se upřímností a laskavostí. Dokážou velice hluboce milovat. Vyhýbají se násilí, konfliktům a jakýmkoliv nesrovnalostem. Ve finančních záležitostech jsou opatrní. Celkově jsou poněkud roztržití a tak řešení náročnějších případů vždy odkládají na pozdější dobu.

Vládce soboty je Samael

Ochráncem osob narozených v sobotu je anděl Samael. Tito lidé nesnášejí, když jim někdo zasahuje do jejich osobního života. Touží být nezávislými a zcela samostatnými. Umí ocenit logické myšlení stejně, jako moudré názory a zásady. Jsou spíše vážní, uzavření do sebe, ale dokáží být věrnými přáteli a splnění daného slova je pro ně prioritní. Libují si v poskytování rady a pomoci těm, které milují. Netolerují pochlebování, faleš a nápadné demonstrování citů na veřejnosti. Příliš jim nesedí novoty, nejlépe se cítí v tradičních ustálených poměrech. Málokdy se projevují na veřejnosti, takže mohou působit dojmem osob lhostejných, chladných a nedůvěřivých. Často mohou podléhat rozličným komplexům.

Vládce neděle je Rafael

O nedělní zrozence pečuje Rafael, anděl, který rád cestuje. Jsou to lidé, kteří mají silný smysl pro humor a jejich nálady podléhají rychlým změnám. Působí dojmem osob silných a dynamických, ale ve svém nitru podléhají častým pochybnostem. Snaží se být pro ostatní užitečnými a pomáhat, jak je to jen možné. Cítí, že se narodili pro naplnění vyšších cílů a obvykle tzv.vyčnívají z davu, tj.převyšují tam, kde ostatní "plují v jednotném proudu". Jejich přirozeností je vynikat nad ostatními a vnucovat jim své názory. Přitom však to jsou osoby milující a srdečné. Své pocity se snaží projevovat co nejpůvabněji