BLÍŽENCI

Příznivé dny: čtvrtek, pátek, sobota
čtvrtek, pátek, sobota

Nepříznivý den: středa

Čísla: 3, 12, 13, 23

Barva: šedá

Kameny: achát, malachit, diamant, opál, zafír

Zvířata: opice , liška, papoušek, mravenec, vosa

Rostliny: máta, meduňka, pomněnka, líska, tymián

Charakter: melancholický flegmatik

Vládnoucí planetou Blíženců je Merkur. Osoby, které ovlivňuje, se vyznačují rychlým jednáním, jsou dobrými a pohotovými řečníky, a to i v případě, že toho o daném tématu moc nevědí. Blíženci jsou neodolatelní a nepředvídatelní. Velmi často mění zvyky, způsoby i nálady. Uvnitř jich to na tolik vře, že sami nevědí, co si s sebou počít. Často přeskakují z jednoho zájmu na druhý a lehce se stane, že je žádný nezaujme natolik, aby u něho vydrželi. Můžou dělat dvě věci naráz s menším úsilím, než potřebuje většina z nás na jednu. Zuřivě nenávidí stereotypní a monotonní činnost. Většinou všude chodí pozdě. Mají výborný smysl pro humor, takt a diplomacii. Vyzařuje z nich dychtivost a okamžitě projevují přátelství. Většinou si vytvoří velký okruh známých. Jsou přítomni tam, kde se něco děje. Jsou velmi upřímní. Nesnášejí podezíravost a majetnické sklony. Jejich fantazie nezná hranic, stále se vznášejí v oblacích. Peníze, sláva, moc, láska a kariéra jim nikdy nestačí. Dále se ženou za příslibem něčeho lepšího. Tito lidé excelují se slovy. Většinou ovládají více jak jeden jazyk. Velmi dobře se uplatní jako propagační a reklamní pracovníci.

HODÍTE SE K SOBĚ ?

Blíženec - Skopec

Skopec je tajemný, přitažlivý a erotický, a tak se Blíženec může vydat na objevitelskou cestu. V člověku narozeném ve znamení Skopce nalézá osobu, která by pro něj mohla být v mnoha ohledech zajímavá, nehledě na to, že z dobrodružných důvodů vychází vstříc jeho žádostivosti. Doporučuje se však opatrnost! Skopec ví přesně, co chce, a nenechá si se sebou pohrávat. Také se snadno nenechá obtočit kolem prstu - nebo to jen tak vypadá? Blíženec to s ním přinejmenším nemá lehké. Svým šarmem sice může dosáhnout mnoho, nikoli však všechno. Skopec je náročný, není to partner na povrchní rozhovory nebo krátké flirty. Neboť rozhodnutí o tom, kde končí flirt a kde začíná něco jiného, musí Blíženec již ponechat na něm. Může se stát, že se náhle ocitne ve Skopcově posteli, aniž přesně ví, jak se to seběhlo.

Sex se Skopcem je vzrušující, bezuzdný a nestrojený, sex bez zábran, který Blížencovy erotické zkušenosti značně obohatí. Blíženec by však měl vědět, že tu má co činit s egoistou. Blížence rozhodně nijak neobšťastňuje, že jeho partner směřuje většinou rychle a bez příjemné a vzrušující přípravy rovnou k věci. Chybí mu hravost, fantazie. Ale možná lze Skopci v tomto přivyknout.

Manželství mezi těmito dvěma temperamentními partnery slibuje výbuchy a hádky. Skopec často trvá na svém mínění a připadá Blíženci tvrdohlavý a neflexibilní. Přesto může mít partnerský vztah se Skopcem určitý úspěch.

Blíženec-Býk

Býk je společenský a má kolem sebe rád lidi, Blíženec taky. To sice není to jediné, co je spojuje, je to však důležitý společný rys. Potud se rychle sbližují a Blíženec může vycházet z toho, že svým šarmem na Býka neodolatelně působí. Žena v Býku vzrušuje muže v Blížencích, její ženskost a smyslnost dává křídla jeho fantazii. On si kromě toho umí cenit její srdečnosti a empatie. Ženu v Blížencích zase přitahuje animální a silová stránka muže v Býku. Jeho přítomnost stupňuje její smyslnost a probouzí v ní touhu po rozkoši. Zda se jim však bude dařit ve společné ložnici stále tak harmonicky, je sporné. Blíženci není tento partner natrvalo dost obratný. Býci svou rozkoš nedovedou prožívat bez zábran. Blíženec proto musí být opatrný v tom, co od něho žádá. Býk sice působí robustně, v sexu se s ním však musí zacházet opatrně. Tento erotický svazek neposkytuje Blíženci natrvalo dost uspokojení.

Blíženci se líbí Býkův temperament, jeho rub ho však stojí mnoho sil a střetů. Blížence snad poněkud zlobí to, že ho Býk vždycky znovu dokáže odrazovat od jeho nápadů. On se však svých ztřeštěností kvůli partnerovi přirozeně nevzdá (jinak by to nebyl Blíženec), takže jsou neustálým podnětem k nesčetným debatám. Natrvalo to Blíženci vadí, neboť se cítí omezován. Není tu příliš jasný výhled na uspokojivý partnerský vztah, protože obstát ve zkouškách trpělivosti, jimž je vystavován, nepatří právě k Blížencovým silným stránkám. Měl by však uvážit, Že mu Býk - přes všechny spory - poskytne jistotu a ustálí proměnlivost jeho nálad, což pro něj může být výhodné. Pokusit se o partnerský vztah tedy přece jen stojí za úvahu.

Blíženec - Blíženec

Zde by měl být již předem naprogramován obrovský zmatek. Když se střetnou tyto dva větrné víry, dochází opravdu k bouřím. Žena a muž v Blížencích si jsou od začátku sympatičtí, je však nepravděpodobné, že by to mezi nimi opravdu jiskřilo, neboť na to si jsou příliš podobní a oba to taky cítí. Kdyby však tento pár Blíženců přece jen Amor zasáhl svým šípem, bude jejich společně strávený čas velmi vzrušující - v pozitivním i negativním smyslu. Protože ti dva mají mnoho společných zájmů a potřebnou energii, jsou neustále v akci, neexistuje pro ně klidná minuta. Předhánějí se v nápadech a návrzích, které nejdou vždy společným směrem. To lze pozorovat především v sexu. Oba jsou až příliš neklidní a nenasytní, než aby dokázali mít z lásky opravdový požitek. Vědí, že spolu mohou překračovat hranice, a touha po nové inspiraci je žene z extrému do extrému. Zda to přináší vytoužené uspokojení, je otázka. Jeden tip: Proč by se to zase jednou nemohlo zkusit v docela běžné tradiční pozici - žena dole, muž nahoře - za předpokladu, že sklon k experimentování nepřehluší cit lásky a radost z prostých věcí.

Tento partnerský vztah sice nezná nudu, je však známo, že příliš mnoho vzrušování také není zdravé. Žít v harmonii jim brání jejich náladovost. Chybí vyrovnávající klidný pól, který právě člověk narozený v Blížencích v partnerském vztahu potřebuje především. Nejlepší tedy bude, když zůstane při bouřlivém milostném poměru.

Blíženec-Rak

Zde se bude sice hojně flirtovat, to však nemusí znamenat, že si Blíženec s Rakem něco začne. Rak je svým zevnějškem šarmantní a přitažlivý. Dovede Blížence nadchnout rozumem a kultivovaným vystupováním, jen zřídka to však mezi nimi zajiskří. Kdyby Rak Blíženci přesto učaroval, musí si Blíženec své spontánní nápady uschovat pro jiné příležitosti. Rak je mimořádně senzitivní a nenechá se snadno strhnout. Potřebuje mnoho empatie, zejména sexu. Na takzvané rychlovky, jak to čas od času má rád Blíženec, partnera v Raku neužije. Lze od něho očekávat dlouhé hodiny něhy (něha je ostatně v hierarchii jeho erotických hodnot nejvýše). V tomto ohledu musí být partner v Blížencích trpělivý a vytrvalý, což jak známo není jeho silná stránka - ale existuje snad příjemnější forma, jak se učit trpělivosti?

V partnerském vztahu se Rak projevuje přinejmenším stejně náladově jako Blíženec, jen s tím rozdílem, že Rak se hněvá, když se mu něco nelíbí, místo aby se s partnerem hádal. Tím Blížence pěkně zmate a způsobí mu špatnou náladu. Kombinace Blíženec-Rak není předem odsouzena k zániku - a už vůbec ne, vládne-li harmonie v ložnici -, Rak však rozhodně není partner, který Blížence doplňuje nebo mu do všedního dne vnáší klid.

Blíženec - Lev

Tato pevnost se musí dobýt ztečí, jinak odolá. Lev totiž rychle vytuší, kdy je to pro něj nebezpečné, a pak Blíženec asi přijde o požitek toto královské stvoření poznat blíže. Lev se nedá jen tak snadno okouzlit, jakkoli by si to určitě tu a tam přál, on však zvažuje, ptá se svého instinktu, zda se to dobrodružství vyplatí, či nikoli. Zde přijde Blíženci vhod jeho nadání v užívání slov. Muže ve Lvu lze nejspíš zaujmout inteligentní konverzací, ženy ve Lvu jsou velmi vnímavé na komplimenty, nehledě na smyslové vzrušení, jemuž je každý člověk narozený v tomto znamení přístupný. Blíženec na to ostatně nesmí jít příliš zhurta, může sice sám začít, ale pak by měl vyklidit pole pro Lva a nechat na něm, jak by měl večer vypadat. Při sexu se Lev rád nechá laskat a hýčkat něžnostmi. Zde mohou Blíženci uplatnit celou škálu své nápaditosti. Velkolepé experimenty by si však Blíženec měl ušetřit, neboť Lev má své zvyklosti, na nichž trvá. Chce se držet svých milostných pozic a také se v posteli ujmout vedení (to je důležité!).

Lev je silná osobnost a je zvyklý rozhodovat se sám. Potřebuje hodně volného prostoru a nemá rád, jestliže mu někdo něco předpisuje nebo se snaží změnit jeho návyky. Proto bývá partnerský vztah Lev-Blíženec obtížný. Blíženec si nedokáže odpustit lidi ovlivňovat a dělat z nich hříčku svých rozmarů. Lva však takto zkrotit nedokáže.

Blíženec - Panna

Pokud by člověk narozený v tomto znamení skutečně upoutal Blížencův zájem, musí Blíženec počítat s tím, že Panna se od něho výjimečně nenechá vůbec ovlivnit. Pro Blížence nebude totiž snadné, odloupnout zdánlivě neproniknutelnou slupku Panny. Na jedné straně ho to provokuje, na druhé ho to dost brzy začne nudit, pokud se ničím nedá pohnout. A dostatečný potenciál trpělivosti k tomu, aby Pannu uhnal ještě týž večer, Blíženec prostě nemá. Člověk narozený ve znamení Panny je velice zdrženlivý, senzitivní a introvertní, vlastně to je naprostý protiklad k dynamickému Blíženci. Člověk v Panně má sklon jít ve všem do hloubky, a tak pro lehkost, s níž Blíženec občas kráčí životem, nemá pochopení. V partnerském vztahu Blížence brzdí. Panna se dá zřídkakdy strhnout k spontánní aktivitě a už vůbec ne při milostných záležitostech. Často téměř působí, jako by se tak trochu uzavřela do sebe. Blíženec si musí počínat velice opatrně a šetrně, má-li získat srdce (i tělo) Panny.

Konstelace Blíženec-Panna sice není nijak výhodná, protože ti dva jsou opravdu každý jiné krevní skupiny, ale tak paušálně by se to v podstatě nemělo tvrdit. Koneckonců záleží také na ascendentu, a ten hraje velkou roli především od druhého období života. Může se náhodou naskytnout optimální konstelace ascendentů nebo Panna může mít Blížence ve svém pátém domě. Nahlédněte do osobního horoskopu podle hodiny narození.

Blíženec-Váhy

Blíženec by se měl o člověka ve Vahách ucházet a uplatnit veškeré své umění svádět, neboť tato kombinace je optimální. Třebaže Váhy touží po vyrovnanosti, zatímco Blíženec se neustále stará o to, aby misky vah rovnováhu ztrácely, jsou si tato dvě znamení v zásadě přece jen natolik podobná, že se vzájemně automaticky přitahují. Člověk ve Vahách působí zpočátku poněkud zdrženlivěji než Blíženec hýřící energií, ale brzy i on roztaje a oba cítí vzájemnou příbuznost. Partner ve Vahách poskytuje Blíženci mnoho, a to dobrovolně, aniž by za to žádal protislužbu. Nevadí mu Blížencův neklid ani náladovost, necítí se využíván. U lidí narozených ve Vahách nalézá Blíženec do jisté míry domov. Pokud jde o erotickou fantazii partnera ve Vahách, je velice blízká fantazii Blížencově. Rozdíl mezi těmi dvěma spočívá jen v tom, že si partner ve Vahách doposud nedůvěřoval natolik, aby se plně vyžil. Blíženec je v tomto ohledu ideální, neboť s ním lze praktikovat to, co si partner ve Vahách dosud jen tajně přál, a kromě i toho mohou oba společně vyzkoušet mnoho nového.

Váhy jsou pro Blížence skutečnou trefou - proto je třeba se jich držet!

Blíženec - Štír

Vstup člověka narozeného ve Štíru je natolik zajímavý, že ho Blíženec prostě musí poznat blíže. Vždyť právě v něm spatřuje exota, který mu může poskytnout nové vzrušení a s nímž se lze vydat k novým břehům. člověk narozený ve Štíru je aktivní, obratný, stále tak trochu avantgardní, občas opravdu euforický, což na extrovertního.Blížence přirozeně působí. Přitahuje Blížence také eroticky, neboť pro něj znamená onu vzrušující směs nedosažitelnosti a fyzické přítomnosti, což provokuje jeho fantazii. Tváří se na Blížence lhostejně, ale na druhé straně je jasné, že má o něj zájem.

Kombinace Blíženec-Štír je rozhodně zábavná, především z fyzické stránky. Zde si Blíženec přijde na své. Štír je v sexualitě otevřený, i když pochopitelně každý z nich může mít svůj zvláštní vkus. Ani v tomto případě by neměly být žádné problémy. Oba se již přizpůsobí a vzájemně si vyjdou vstříc.

Štírovi na partnerském vztahu velmi záleží a mívá sklon k tomu, že se k druhovi přimkne, což Blížence sice poněkud omezuje na svobodě, ale nijak zvlášť mu to nevadí. Zato mu to dává ujištění a jistotu. Štír se podílí na Blížencových náladách a proměnách role, ale jen do určitého stupně. Blíženec s tímto citlivým partnerem nezachází vždy ohleduplně, a tak vzniká nebezpečí, že brzy přijde o svou roli. Blížence nelze totiž pokládat za spolehlivého, nehledě na to, že Štírovi poskytuje dost podnětů k žárlivosti. Když to Blíženec přežene, Štír se případně stáhne nebo - je-li to zlé - vytáhne svůj pověstný jedovatý bodec. Blíženec by si proto měl dobře rozmyslet, zda je skutečně ochoten se Štírem do partnerského vztahu vstoupit. Krátký románek je pro něj dost podnětný, má-li si však Štíra udržet, nesmí ho využívat.

Blíženec - Střelec

Je nabíledni, že to tady okamžitě jiskří, neboť ve Střelci se setkávají Blíženci - znamení vzduchu - se znamením ohně. Střelec působí na Blížence velmi zajímavě. Hned od začátku mu poskytne dostatek" vzduchu", aby se oheň mohl rozplápolat. Ale pozor, nebezpečí lesního požáru je velké!

Říká se sice, že pohyblivého Blížence nelze udržet na řetěze, ale Střelci se přece jen podaří tohoto neklidného ducha spoutat. Blíženec hned nepozná, jak šikovně si Střelec vlastně počíná, neboť ten na něj působí dojmem milé a bezelstné osoby. Jaký omyl! Pro Blížence to bude pěkně nebezpečné. Zaujat písní lásky, kterou Střelec umí zazpívat, nechá se vést na dlouhé šňůře. V sexu mu Střelec zprostředkovává pocit, že se může vyžít, střídavě hraje svůdce a svedeného, dominuje a inspiruje Blížence nebo se nechá vést.

V partnerském vztahu dává Blíženci pocit jistoty, na druhé straně pak prostor a pohyb, a to v takové míře, že Blíženec věří, že ze své nezávislosti nemusel nic slevit. Znovu ho láká z jeho rezervovanosti a vnáší do jeho všedního dne nezbytnou změnu.

Ve vztahu Blíženec-Střelec dochází k výměně rolí beze slov. Jestliže si to Blíženec uvědomuje, sotva s tím bude souhlasit, ale z dlouhodobějšího pohledu je pro něj tento stav přece jen ideální.

Blíženec - Kozoroh

Je to zvláštní, ale Kozoroh přichází Blíženci vždy znovu do cesty; přitom není tento často vážný a zdrženlivý člověk nutně podle Blížencova gusta. A partnerský vztah s ním? Děkuji pěkně. Je však známo, že cesty osudu jsou nevyzpytatelné, a koneckonců se nesmí zapomínat, že prospívají také zralosti. Blíženec proto při dalším setkání s Kozorohem nemusí hned brát do zaječích. Kozoroh je jeho dokonalý protiklad (a právě proto tím zajímavější). Má naprosto jiné zvyky, které jsou v něm pevně zakotveny, a tak se Blíženec vždy znovu marně snaží, aby je tohoto paličáka odnaučil.

V partnerském vztahu se musí Blíženec utkat s Kozorohem v mnoha zápasech, které mu často nejen zkazí náladu, ale také mu způsobí deprese, zejména tehdy, když mu Kozoroh ukáže svou tvrdou a chladnou tvář. Avšak úchvatné milostné chvíle v noci dělají zázraky, ty Kozoroha obměkčí. Kozoroh mu pak ukáže zcela jinou stránku své bytosti: je měkký, poddajný a vnímavý. Tyto okamžiky jsou vzácné a cenné. S Kozorohem se Blíženec může naučit být vytrvalejší, v tom má určitou šanci. Do milostného románku s Kozorohem se tedy Blíženec může pustit bez rozmýšlení. Ve společném životě se bude občas cítit jako ve vězení, ale koneckonců to nemusí být "na doživotí".

Blíženec-Vodnář

Tady našel Blíženec toho pravého společníka pro své flirty a toulky! S ním se rychle sbližuje, nehledě na to, že tu je erotická přitažlivost. Vodnář je velmi živý člověk, srdečný, vtipný, mnohostranný. Také on neustále hledá něco nového, snad jen méně povrchně než Blíženec, neboť jeho slova a vidění světa mají hloubku. Kromě toho má často sklon k duchovnímu životu. Neznamená to nutně odtažitou ezoteriku nebo krkolomná cvičení jógy - spíš snad masáž ve dvou při svíčkách a lampičce s vonným olejem.

Pokud jde o sex a erotiku, Blíženec udělal s partnerem Vodnářem opravdové terno, konečně našel někoho, kdo je objevuje právě tak rád jako on. Oba totiž přitahuje všechno cizí a exotické. Vodnář nezná ostych, společně s ním lze vyzkoušet všechno od taa až po tantru, od sadismu až po masochismus.

V partnerském vztahu se Vodnář projevuje jako vnímavý společník. Pro Blížencovy potřeby a přání si udělá čas. V odstraňování problémů je přinejmenším stejně dobrý jako on nebo ho dokonce ještě předčí. Vodnář má sice sklon k nevěrám, Blíženec však je mimořádně zajímavá osobnost a dovede poskytnout dostatek vzrušení. V tomto vztahu se zcela jistě nikdo nebude nudit. Je to kombinace velmi dobrá z hlediska mezilidské stránky, avšak katastrofální co do financí. Vodnář umí právě tak špatně hospodařit a kontrolovat své finance jako Blíženec. Rozhodně by si měli zařídit oddělená konta. Ale jak už bylo řečeno, Blíženec vlastně s partnerem Vodnářem vyhrál první cenu v loterii.

Blíženec - Ryby

Vody, v nichž plave Ryba, připadají Blíženci příliš mělké, ale tady je člověk narozený v Blížencích možná zase jednou poněkud ukvapený a netrpělivý. Ten druhý, narozený v Rybách, neprobouzí Blížencův zájem hned, je totiž introvertní, má zábrany a tváří se, jako by na něj Blíženec neudělal dojem (což vždycky není pravda!). Blíženec to možná příliš rychle vzdává, i když s Rybou to může být opravdu zajímavé, pozná-li ji blíže. Blížencův sexuální rozmach se může s vkusem partnera v Rybách plně shodovat, Ryba však potřebuje důvěru, trpělivost a stabilní vztah, teprve potom roztaje.

Partner v Rybách je na jedné straně přizpůsobivý, ochotný přistoupit na Blížencovy erotické nálady, na druhé straně dokáže v sexu překonat sama sebe a Blížence překvapit. K uzavření sňatku s partnerem v Rybách Blíženec pravděpodobně vůbec nenechá dojít, protože natrvalo je pro něj tento člověk příliš labilní a málo flexibilní, aby mohl reagovat na jeho změny nálad. Člověk v Rybách tíhne k rodinnému krbu, zatímco Blíženec je neustále na cestách a nechává se inspirovat. Avšak přes všechny protichůdné povahové rysy páru Blíženec-Ryba mohou existovat vzácnější kombinace, které spolu oslaví zlatou svatbu.