Dávat většinou umíme, ale nenaučili jsme se přijímat všechno, čeho se nám dostává. A když nám někdo řekne "Děkuji", v odpověď konstatujeme "Není zač".

Existuje jistá překážka, pro kterou k mnohým lidem prostě nepřichází ani úspěch ani rozkvět. A to v žádné ze životních oblastí. Co je to za překážku?

Má odpověď zní: zavřené srdce!

Co to znamená?

Docela jednoduchou věc - člověk se na podvědomé úrovni zřekne možnosti získat ten či onen prospěch, nějakou výhodu, něco dobrého. Uvedu docela jednoduchý příklad. Dejme tomu, že jste někomu koupili nějaký dárek. Chcete mu prostě udělat radost, žádné jiné úmysly nemáte, ani neskrýváte.

Někteří lidé dárek přijmou a upřímně vám za něj poděkují. Ve většině případů to však je úplně jinak. Uslyšíte něco jako: "Děkuji, ale... Proč? Že si děláte škodu!" Takže co z toho vyplývá? Uděláte pro někoho něco pěkného, a on vám jemným způsobem sděluje: "Díky, ale to jste neměl dělat."

A v tom je celý problém. Dávat většinou umíme, ale nenaučili jsme se přijímat všechno, čeho se nám dostává. A když nám někdo řekne "Děkuji", v odpověď konstatujeme "Není zač". Ale ono je zač, vždyť jsme pro něj něco udělali, něčím jsme ho potěšili nebo mu pomohli. Proč neříci raději "Rádo se stalo"? Situaci to odpovídá daleko více, je to přesnější. A nepopírá to váš dobrý úmysl, jako ono obvyklé "Není zač".

Dostává se vám přesně toho, co sami vyzařujete. A jestliže neumíte přijímat obyčejné dárky, jak byste pak mohli přijímat dary, které vám připravil Osud?

Začněte přijímat všechno špatné i dobré, co vám do života přichází! Začněte se tomu učit hned dnes! Především otevřete své srdce. A nebojte se přijímat dárky a projevy pozornosti.

Uvolněte někomu místo v autobusu. Jen se usmějte a nabídněte mu své místo. A když někdo dá něco vám nebo pro vás něco udělá, řekněte sami sobě: "Ať mi to přinese štěstí."

Ode dneška zapomeňte na věty podobné těmto: "Není zač", "Vždyť to nic nebylo", nebo "To jste nemusel, neměl jste si dělat takovou škodu!" A když přijímáte dárek, říkejte pouze: "Děkuji". Pouze vděčnost a pouze přijetí!

Pokud chcete zvětšit objem bohatství plynoucího do vašeho života, je velmi důležité, abyste se naučili přijímat. V životě dostáváme tolik, kolik dáváme, z čehož plyne, že dávat musíme tolik, kolik dostáváme. Čím více je otevřeno vaše srdce, tím více energie vděčnosti vysíláte do světa. A ta dokáže ve vašem životě vytvářet skutečné zázraky! Stanete se magnetem, který přitahuje nové možnosti a úspěchy do každého podnikání.

Nejdůležitější je umět být vděčný Vesmíru. Děkujte mu za každý prožitý den, za paprsky slunce na své tváři, za každou novou příležitost, za každý okamžik štěstí, za každý dárek, za každý projev lidské pozornosti. Děkujte mu za život, za každý nádech i za možnost vnímat, cítit, dávat a dostávat.

Tento jednoduchý přístup je trikem, který vám otevře mnohé dveře. A do vašeho života vstoupí úspěch a hojnost.

prevzaté: pronaladu.cz