BÝK  21.4. - 20.5.

Příznivé dny: středa, čtvrtek, neděle

Nepříznivý den: úterý

Čísla: 4, 6, 8, 22

Barva: zelená

Kameny: smaragd, achát, jaspis, onyx

Zvířata: bůvol, bizon, kráva, koza, koroptev, bažant, holub

Rostliny: slunečnice, vrba, modřín, dub

Charakter: melancholicko-flegmatický

Vlastnosti Býků vytváří jejich planeta Venuše. Právě ona podporuje veselou povahu, dobrosrdečnost a harmonii k vytvoření pokojného domova. Lidé tohoto znamení jsou totiž známí svojí touhou bavit okolí a proto se stávají vyhledávanými společníky. Býci se totiž snaží najít potěšení za každých okolností. Umí se nadchnout pro skvělé víno, pohlazení či úsměv. Každý Býk má v sobě aspoň stopu lásky k hudbě a umění. Stejně tak i opačné pohlaví je silně přitahuje. To však neznamená, že by se za druhém pohlaví bojovně hnali. Dávají přednost tomu, že k sobě lidi přitahují. Jejich typickým chováním je pasivita. Býk je spíše pomalý, všechno si rozmyslí. Je to převážně domácí tvor. Změna ho vyvádí z míry. Býkova povaha je zřídka impulsivní, ale jak se rozzuří, zničí všechno, co mu přijde do cesty. Důvodem jeho zuřivosti může být partnerova nevěra a nebo podraz ze strany přátel. Býci se pyšní hlavně silou charakteru, která se však může lehce vyústit v tvrdohlavost. Také jsou velmi pracovití. Dřív či později přijde Býk k majetku a obvykle si ho udrží. Váží si peněz a majetku tak jako rodiny, ale není lakomý. Kromě toho je však velkým nepřítelem mrhání a výstřednosti. Má rád všechno velké, ale praktické. Býci vynikají v matematice. Také jsou velmi zruční ve stavitelství. Většinou se Býk těší výbornému zdraví a velmi rád jí.

HODÍTE SE K SOBĚ ?

Býk-Skopec

Pravý Býk nevěnuje Skopci zrovna mnoho pozornosti, tento člověk je koneckonců zřejmě uzpůsoben docela jinak než on sám. Muž ve Skopci může působit na ženu v Býku příliš extravagantně a nafoukaně - ačkoli musí přiznat, že je přesto opravdu zajímavý. Žena ve Skopci připadá muži v Býku poněkud chladná a odmítavá. Lze s ní vůbec navázat kontakt? Tento dojem se může rychle změnit. Do diskuse se rozhodně nemusí pouštět (Skopcovy rohy jsou velmi odolné), ale jinak se Býk může nechat Skopcovým nadšením a působivým šarmem klidně nakazit. Protože smyslný Býk snadno vzplane, Skopec si ho brzy obtočí kolem prstu. Je možné, že je čeká bouřlivá noc, nejpravděpodobněji však toto dobrodružství skončí pro Skopce rozčarováním, protože v erotickém ohledu tu jde sotva o soulad. Zatímco žena v Býku ještě chladí sekt a tlumí osvětlení, Skopec už leží svlečen v posteli. Ona by chtěla vychutnat obřad svádění a erotickou atmosféru, zatímco on chce dojít co nejrychleji k cíli. O něco harmoničtěji se daří vztahu mezi mužem v Býku a ženou ve Skopci, protože Býku se její přímý a nekomplikovaný sex líbí. Býci přece jen potřebují kolem sebe více romantiky, pro tento obor však člověk narozený ve Skopci není ten pravý.

Jestliže má Býk přesto štěstí, že se Skopec jeví vstřícnější a empatičtější než obvykle, mohl by se z toho časem dokonce vyvinout láskyplný vztah. V partnerství Býk-Skopec jsou však trvalým nebezpečím nevěry. Věrná a žárlivá manželka v Býku si jednou v záchvatu zuřivosti sbalí kufry. Manžel v Býku, který se ohlíží po jiných ženách, zapomene své partnerce ve Skopci říci, že je široko daleko jediná žádoucí žena, a tak mu pro všední dny s nespokojenou manželkou zbývají jen oči pro pláč. Tato konstelace s sebou nese problémy a střety. Protože obě znamení velice mnoho vydrží, trvají období hádek dost dlouho. Na druhou stranu tu existuje šance, že se ty nejhorší střety s trpělivostí přežijí. Jen tak se oba partneři mohou naučit, aby ovládali svou impulzivnost a budovali trvalý vztah.

Býk - Býk

Nejspíš se seznámí při rozhovoru a hned si jsou sympatičtí. Rychle shledají, že mají v mnoha ohledech stejný vkus. Oba mají rádi klasickou hudbu, dávají přednost témuž drinku, mají podobné návyky, pokud jde o jídlo (není přece nad pořádnou porci domácí svíčkové!), a oba si rádi popovídají v kruhu přátel. Tyto společné rysy jsou však bohužel jen povrchního rázu.

Čím více se dva Býci poznávají, tím více zjišťují, jak se jejich názory rozcházejí. V lásce je žena v Býku poněkud sentimentální. Dokáže být romantická jako mladá dívka, chce být hýčkána a zbožňována, a to jen a jedině svým věrným manželem. Také muž v Býku má své romantické stránky, je však mnohem přízemnější a realističtější. Na jedné straně podniká všechno možné, aby se žena v Býku u něho cítila jako v sedmém nebi, a to umí jako nikdo jiný, na druhé straně ji odtamtud zase klidně nechá spadnout. Vadí mu, že ona potřebuje mít stále ve všem jasno, což ho činí chladným a zdrženlivým. Rozpočet na příjemnosti života je drasticky zkrácen, a nadto on ještě flirtuje s jinými atraktivními bytostmi, které mu přejdou přes cestu - ostatně by to také mohl být muž. Když se spolu hádají dva Býci, je to tak prudké, jako by se všechny bouřky posledních desíti let spustily v jeden den.

Pro ženu v Býku je natrvalo tento partner příliš obtížný, stále něco chce, nasazuje proti ní sílu, která je na ni příliš mohutná. A kromě toho po každé hádce musí ona učinit první krok k usmíření, neustále ho musí svádět. A když on konečně zase chce, nechce už ona.

Kombinace Býk-Býk není ideální pro manželství, nýbrž pro přátelství. A to by mohlo dokonce trvat po celý život.

Býk-Blíženci

U dualistického, proměnlivého a všestranného Blížence se stálý a vytrvalý Býk setkává právě se svým protipólem. A tento větrný vír mu tu jeho přirozenou setrvačnost už vyžene z těla! Proč taky ne? Během zcela krátké doby stejně podlehne Blížencovu osobnímu kouzlu. Nechává se tedy strhnout a poznává tak svět z druhé strany. Býk se ostatně dovede nadchnout pro spoustu věcí, ale mnohé možnosti pro něj zůstaly dosud skryty. Blíženec ho unese do naprosto jiných oblastí. To může samozřejmě u Býka vyvolat panické reakce, neboť tak ztrácí v pravém smyslu slova půdu pod nohama. Teď se musí učit klidu a mírnosti, což mu většinou chybí. Co se mu na Blíženci ani trochu nebude líbit, je jeho nestálost a náladovost. Právě teď má geniální nápad, ale v příštím okamžiku jej už hodí za hlavu.

S tím se Býk v jisté chvíli už nedokáže vyrovnat, znervózňuje ho to nebo toho má prostě po krk. Erotický život s Blížencem se stává pro Býka příjemně vzrušující. Vypadá to, že Blížencova fantazie je bezmezná, a kromě toho tento partner přináší spoustu zkušeností. Býkovi však mohou vadit Blížencovy rozmary, protože Býk koneckonců dává přednost konvenčním způsobům. V podstatě by se tito dva tak rozdílní partneři mohli docela dobře doplňovat, to ovšem v případě, kdyby Blíženec přejal něco z Býkovy stability a Býk zase něco z Blížencovy lehkosti. Býk však většinou přece jen upadne do své staré setrvačnosti, a tak ho Blížencova nestálost a bohatá fantazie namáhají a prakticky ho dokáží vydráždit až do nepříčetnosti.

Partner narozený v Býku dlouhodobě touží po vyrovnanosti, kterou mu partner v Blížencích nedokáže poskytnout. Býk by měl tento vztah pokládat za jakousi šanci, jak poněkud omezit své negativní vlastnosti, jako je prchlivost a umíněnost, a naučit se být tolerantnější.

Býk-Rak

Na první pohled je spojuje málo, avšak romantická a citlivá stránka Rakovy povahy Býka zaujme. Býk nejspíš cítí, že v Rakovi nalézá přesně tu vnímavost, kterou potřebuje. Obě tato znamení mají také společné rysy - je to smyslnost, potřeba něhy a pozornosti. Do té míry jsou také erotické komponenty v konstelaci Býk-Rak nejdůležitější. Rak se zpočátku většinou chová poněkud váhavě, nedůvěřuje si, jenže ono také není nijak snadné vyrovnat se s Býkovou energií. Rak je tedy poněkud nejistý, Býk si však počíná cílevědomě a jde přímo na věc, jako vždycky, a nějak už to zvládne. Muž v Býku, který chce svést ženu v Raku, může vzít klidně otěže do ruky. Žena v Raku nemá nic proti tomu, aby byla stylově a jemně uvedena do světa sexu. Žena v Býku má v muži v Raku něžného svůdce, který jí smysly vybičuje do krajnosti. Býk i Rak mají společnou obrovskou potřebu po naplněném citovém životě. V déletrvajícím vztahu však možná právě toto vede ke komplikacím, neboť mají-li oba svůj citový svět uvést do souladu, vyžaduje to mnoho jemného postřehu a ohleduplnosti. Ale k tomu nemá ani jeden z nich dostatek trpělivosti. Rak mívá tu a tam sklon k povýšenosti, což Býka zraňuje a kromě toho také nesmírně rozčiluje. Na druhé straně je to zase Býk, kdo dupá po křehkých stránkách partnerovy povahy, nikdy však nepochopí, proč mu to partner v Raku po týdnu má stále ještě za zlé anebo proč se na něj celé dny hněvá.

Rozdíly mezi Býkem a Rakem nejsou tak vyhraněné a výrazné, aby znemožňovaly partnerský vztah nebo manželství. V první řadě však musí být harmonie ve fyzickém vztahu, to je pak Býk měkčí a Rak trpělivější.

Býk-Lev

Proč je Býk fascinován, jakmile mu autokratický Lev přejde přes cestu, pravděpodobně neví ani on sám. Snad mu vyráží dech grácie a hrdost, s níž Lev vystupuje. Kromě toho na něj zapůsobí i lví bystrost, cosi, čím je Býk méně obdařen. Vlastně je to však jiná, skrytá tvář Lva, která je Býku co nejblíže: jeho nevázaná, rozdávající se přirozenost, smyslná a vnímavá. Od partnera ve Lvu může Býk hodně očekávat, je však pro něj obtížné se mu přizpůsobit. Nejdříve musí zvládnout lví autokratický komplex a tolerovat ho, musí se svému partnerovi podřídit, především v ložnici. Býk bude profitovat sexuálně ze lví velkorysosti až tehdy, když Lvu vyklidí pole. Musí se totiž přizpůsobit lvímu rozpoložení i tempu. Býk by však přece jen byl rád milován a akceptován takový, jaký je. Nemůže a nechce se nechat ošálit, to se pak sex se Lvem může snadno zvrhnout ve stres. Lvu se kromě toho snadno daří zraňovat emocionálního Býka ostrým nožem svého rozumu. U tohoto člověka je na denním pořádku jistý chlad a skrytý sarkasmus, s tím by se Býk natrvalo nedokázal vyrovnat. Jablkem sváru v partnerském vztahu se Lvem jsou finanční záležitosti. Lev bývá většinou aspoň tak štědrý jako Býk, jen na jiný způsob. Užívá si bez omezení a žije si bezstarostně, což Býka uvádí v paniku. Se Lvem po boku by mohl Býk získat spolehlivého a věrného partnera, stojí ho to však hodně trpělivosti a mnoho omezování.

Býk-Panna

Byla to (panna) Europa, již kdysi unesl Býk na svém hřbetu. Pro koho byla tato akce namáhavější, zůstává ovšem nejasné. Býk si rozhodně ani dnes nemůže nechat ujít, aby Pannu neunesl a především nesvedl. Oba jsou ve znamení Země, a už proto se přitahují. Panně samozřejmě lichotí, když Býk v její přítomnosti vyplýtvá veškerý svůj šarm, neboť člověk ve znamení Panny potřebuje neustálé vzrušení a povzbuzování, ať už je to žena nebo muž. Panna je v podstatě plachá a zdrženlivá, a to musí Býk vědět, jestliže se ji snaží upoutat. Tělesná přitažlivost je v počáteční fázi známosti ještě v pozadí, ale už to začíná jiskřit... Zcela jistě to bude Býk, kdo musí udělat první krok směrem do ložnice. O Panně se sice tvrdí, že je v sexu zdrženlivá, ne-li přímo ostýchavá, Býkova smyslnost však na ni zřejmě působí tak silně, že nevinnost v posteli zcela odkládá. Její sex je v této chvíli velice náročný, milostné hry jsou promyšlené a znamenají pro Býka obohacení. Býk však musí dbát na to, aby příliš nepopustil uzdu svému temperamentu, neboť to by Pannu vylekalo. V normálním soužití všedního dne je Panna velmi senzitivní partner. Býk nemá vždy trpělivost, aby to s ní uměl, ale to je pak Panna okamžitě uražená a jen tak snadno neodpouští. V Býkovi vyvolává pocit špatného svědomí, což ho omezuje. Jenže jistý volný prostor je pro Býka velice důležitý, jinak tím utrpí harmonie v partnerském vztahu. Co má však na druhé straně Býk rád a co ho vždy znovu přiměje k tomu, aby svému partnerovi v Panně odpustil, jsou hluboké a analyzující rozhovory. Všechno se v nich vysvětlí, a po hádce se vždy znovu vyčistí vzduch. Pro Býka jsou to nekrásnější okamžiky. Partnerství v této konstelaci tedy může celkem fungovat - chce to však spoustu trpělivosti.

Býk-Váhy

Váhy touží po vyrovnanosti a harmonii a dovedou se impulzivnímu partnerovi ve znamení Býka přizpůsobit. Člověk ve Vahách má potřebnou vnímavost, aby svou ne vždy smysluplně uplatněnou sílu držel na uzdě a ve správných kolejích. Je to samozřejmě Býk, kdo se k Vahám přiblíží, a to i bez erotické přitažlivosti. Ta přijde až později. Člověk ve Vahách není tak sexuálně orientován jako Býk, ten však dokáže často skrytou smyslovou stránku partnera ve Vahách podnítit. Býk je prostě umíněný, nejraději by svého partnera poznal až do morku kosti. Ve styku s Vahami toho ovšem chce mnoho, neboť především musí roztát jejich chladný povrch. Zde Býkovi přichází vhod jeho pověstná neústupnost. A také se mu vyplatí najít v sobě trochu trpělivosti, aby erotická tajemství partnera ve Vahách rozluštil. Člověk ve Vahách je dokonale pružný a dovede se svému partnerovi přizpůsobit, a to nejen v sexu, ale i v ostatním, každodenním životě. Kromě toho je také dobromyslný a tolerantní, přizpůsobivý a senzitivní, jenže Býk se z těchto předností nemůže těšit zcela neomezeně. Musí dávat pozor na to, aby Váhy zůstávaly v rovnováze, jinak partnerský vztah rychle ochladne. Je docela možné, že Býk má neustále plno práce s tím, aby hrál šaška, a tak svého partnera ve Vahách udržoval v dobré náladě. Stále musí něco nového vymýšlet, a to mu dává pěkně zabrat.

V ložnici se ujímá vedení Býk, jen musí být s tímto partnerem obzvláště vnímavý, neboť člověk ve Vahách v podstatě není ochoten na všechno přistoupit. Hranici mezi sexuálním naplněním a zklamáním lze často sotva rozeznat, a mohlo by se stát, že by ji Býk snadno překročil. Pro Býka to bude v každém případě příjemný milostný vztah, také vyhlídky na trvalý svazek jsou dobré, musí však vynaložit spoustu energie a poněkud zkrotit svůj impulzivní naturel.

Býk-Štír

Býk a Štír nemají nutně mnoho společného, zato je spojuje sklon ukájet své smyslové rozkoše. Proto se sblíží bez velkých oklik především v posteli. Ve Štírovi potkává Býk člověka, který má stejnou sexuální chuť jako on, to však nikterak neznamená, že ti dva mají také stejný vkus, pokud jde o erotické umění. Se svou přirozenou smyslností nemůže Býk u Štíra vystačit, to už potřebuje mnohem více fantazie a především radosti z experimentování. Štír je totiž nejen náročný milenec, ale především bytost, která se tu a tam ráda odváže. Býk má také svou míru vášnivosti, a pokud by se náhodou se Štírovými zálibami shodovala, tím líp!

Všední den v partnerském vztahu se Štírem může být pro Býka velice namáhavý, ale také velmi harmonický, ovšem za předpokladu, že Býk tuto zkoušku trpělivosti vydrží. Štír potřebuje duchovní hloubku a totéž vyžaduje od svého partnera. Za to mu přináší vstříc mnoho lásky a něhy. Býkovi působí problémy Štírova přehnaná senzibilita a jeho nevypočitatelnost. Jestliže Býk neovládne svou impulzivnost, není radno s rozhněvaným Štírem špásovat. Jeho bodec se objevuje nečekaně a je nebezpečný. Štír přechází do útoku a zasáhne svého protivníka na nejcitlivějším místě. Kromě toho mívá občas sklon k tomu, že vystoupí z vlastní kůže a nečekaně začne hrát docela jinou roli, čímž Býka neustále uvádí ve zmatek. Býk by se snad mohl docela dobře spokojit s bouřlivým milostným poměrem, pro manželství by však zkrátka musel příliš často překračovat meze své tolerantnosti. Nicméně: Štír je věrný partner a nemá sklon k nevěrám.

Býk - Střelec

Jaké zajímavé stvoření to jde Býkovi přes cestu! Toť Střelec, s hlavou vzhůru projde kolem a ani si ho nevšimne. Tomu musí Býk přijít na kloub. A kdyby se nadto přímo vydal za erotickým dobrodružstvím, v partnerovi narozeném ve Střelci najde toho pravého společníka. Ne že by Střelec bez výjimky dával přednost noclehu na jednu noc, je to však člověk s enormní touhou po volnosti a svou nezávislost si dokazuje také tím, že si bere to, co potřebuje. Na Střelci to není vůbec vidět, Býk však za jeho přísným vzezřením často instinktivně vycítí čistou touhu po sexu.

Střelcova rozkošnická přirozenost vychází pudovému Býkovi velice vstříc. Sex mezi Býkem a Střelcem postrádá jakoukoli romantiku, je přímočarý, ale ohnivý, a vyhovuje Býkově animalitě. Ve fyzickém ohledu tedy naprosto nebudou problémy, v ostatním partnerském životě však jich bude o to víc. Střelec má sklon k hloubání a tu a tam ho přepadají záchvaty melancholie. Vidí pak věci příliš složitě, což Býkovi, který tolik potřebuje harmonii, komplikuje život. Kromě toho ho svými výbuchy drží v neustálém poklusu. Býk se v pravidelných odstupech snaží svého partnera ve Střelci vrátit z výšek na zem. Možná se ta námaha vyplatí, Býk však musí obstát v tvrdé zkoušce trpělivosti, aby Střelce udržel na uzdě. Střelec je pro Býka možná lepší milenec než manželský partner.

Býk - Kozoroh

Při setkání s tímto znamením Země nelítají ani jiskry, ani cucky, sbližování probíhá spíše pomalu, třebaže tu mezi oběma existuje velká přitažlivost. Sexuální touha je u obou znamení stejně silná. V sexualitě tu má Býk partnera, který je všemu přístupný. S Kozorohem nepotřebuje sehrávat velkolepé scény svádění, neboť ten má v tomto ohledu rád přímočarost a žádné velké okolky. Na druhé straně nemůže ani Býk očekávat, že ho bude svádět Kozoroh. Tady se jde hned k věci.

V déletrvajícím vztahu by Býkovi především mohlo vadit, že Kozoroh svá přání nevyslovuje. To ho mate, neboť on potřebuje mít jasno, vše si vyříkat. Býk je tudíž trvale nespokojený, že ze svého partnera nemůže nic vydolovat. Kozorohova uzavřenost pro něj jednou překročí míru. Býk by pak zuřil, ale Kozoroh by mlčel, tak nějak by tento vztah vypadal. Kozoroh kromě toho nic nezapomene. Na nějakou hádku nebo urážku si dovede vzpomenout ještě po letech. Kozoroh by mohl být pro Býka věrným a spolehlivým partnerem, ale současně i takovým, s nímž je nutno neustále zápasit.

Býk - Vodnář

Jakkoli se Býkovi zdá Vodnář zajímavý, o fyzické přitažlivosti zpočátku nelze mluvit, Býk a Vodnář nejsou rozhodně naladěni na stejnou vlnovou délku. Zatímco se Vodnář oddává duchaplnému povídání, v Býkovi už vře vášeň. Kombinace ducha a těla by byla ideální, zájmy se tu však míjejí na velkou vzdálenost.

Býk by se musel otočit o celých 180 stupňů a sexuálně se Vodnáři blížit s maximální vnímavostí. Ale pozor! Osamělý Vodnář rád zkoumá nové erotické území, a stezky, po nichž kráčí, jsou značně spletité. Býk by měl od toho dát raději ruce pryč, neboť jeho přirozený vztah k sexu je přesně opačný. Partnerský vztah s Vodnářem poskytuje Býkovi mnoho změn. Je rozhodně postaráno o duchovní komunikaci, i když o to Býk vždycky nestojí. Vodnář je samý nápad a dokáže Býka vytrhnout z jeho setrvačnosti. Na druhé straně je neklidný, neúnavný, zatímco Býkův všední den je poněkud umírněnější. Kdyby toho však Býk přesto nemohl nechat: pomíjivý milostný zážitek riskovat může, manželství je však uspokojivé jen tehdy, když svého partnera lépe poznal a neklade na něj příliš velké nároky.

Býk - Ryby

K tomu, aby Ryba kolem Býka jen tak neproplula, potřebuje Býk hodně šikovnosti, neboť člověk narozený v Rybách je nerozhodné stvoření a může Býkovi rychle zase uniknout. Ryba je velmi senzitivní, taktní a vnímavá. To se Býkovi líbí, neboť s těmito vlastnostmi se Ryba může svému partnerovi báječně přizpůsobit. Partner narozený v Rybách působí na Býka eroticky velmi přitažlivě, třebaže smyslnost není u Ryby v popředí. Není ani vysloveně romanticky založená, ani není obdařena schopností svádět, v sexu však - a tady se Býk může jako vždycky spolehnout na svůj instinkt - je bez zábran. Býk si rozhodně přijde na své, neboť pro tohoto partnera je sex velmi důležitý a je také ke všemu ochoten. Býk se tedy nemusí nijak omezovat a může naplňovat noci zcela podle svých představ. Líbí se mu, jak se mu tento partner přizpůsobuje. Z Býka se tak stává opravdový býk. Ve vzájemném vztahu bývá pro Býka často obtížné vypořádat se s partnerovou nevypočitatelností. Býk se proto musí cvičit v klidu a trpělivosti. Manželství s partnerem narozeným v Rybách však může probíhat velmi uspokojivě.

Naproti tomu kratší milostný poměr se postará o vášnivé chvíle a fyzické blaho, což je mnohem lepší než cvičení ve fitness centru nebo aerobik.