Co odhaluje levá a pravá ruka

První věc, kterou je třeba stanovit je, která ruka je dominantní neboli hlavní. Je to ta, kterou většinou užíváme, když píšeme nebo pracujeme s nástroji.Vedlejší ruka spíše ukazuje stránky života, které zanechávají emocionální vliv na lidi, kdežto informace o materiálních záležitostech a skutečnostech života jsou mnohem více soustředěny v hlavní ruce. Vedlejší ruka je často více spolehlivá při styku s osobními záležitostmi, jako je počet dětí, které daná osoba má, nebo ve sledování vývoje milostných vztahů. Vedlejší ruka ukazuje pocity, obavy, nejistoty a to, co se snažíme skrývat před světem. Hlavní ruka má sklon předkládat více informací o takových věcech, jako je kariéra, peníze, cestování a majetek.Někteří vykladači z ruky říkají, že vedlejší ruka ukazuje, co by chom chtěli, kdežto hlavní ruka to, co je.Pamatujte si, že peníze, úspěch, práce a život obecně je vidět při pohledu na hlavní ruku a osobní život při pohledu na vedlejší. Přesto neberte tuto radu přiliš absolutně, protože ruce jsou vrtkavé a nic nemůže být zaručeno.

Vrchy - názvy vrchů

1 - Merkurův vrch, 2 - Apollónův vrch, 3 - Saturnův vrch, 4 - Jupiterův vrch, 5 - Pozitivní Martův vrch, 6 - Venušin vrch, 7 - Neptunův vrch, 8 - Vrch Měsíce, 9 - Negativní Martův vrch, 10 - Martova pláň


Merkurův vrch a malíček

vypovídá o schopnosti komunikovat s druhými. Dobře vyplněný svědčí o srdečné, chápavé povaze, málo vyvinutý naproti tomu o ostýchavosti a nedostatku zájmu o druhé. Nadměrně vyvinutý je známkou upovídanosti a bezohlednosti.

Merkurův prst jako malíček. Pokud je prst částečně zkrácen, tlustý nebo neobvykle dlouhý či hubený, může se objevit nějaký druh psychických obtíží. Občas se může zjistit, že prst je zkřivený (nerovnoměrný). To může být dědičná vloga a ne důležitý znak. Avšak skrze tyto typy prstů jsou i někteří lidé, kteří ve vyšším věku ohluchnou, nebo ty, kteří jsou příliš tvrdohlaví a neochotní slyšet od ostatních to, co nechtějí.

Apollónův vrch, prst prsteníček

leží těsně pod prsteníčkem se pojí s tvůrčím nadáním, uměleckým citem a emocionálním souzněním. Lidé radostné a živé povahy ho mají pěkně zaoblený. Pokud je nevýrazný, naznačuje to nedostatek obrazotvornosti, příliš vyvinutý naopak prozrazuje touhu po okázalosti a domýšlivost.

Apollónův prst jako prsteníček. Pokud je tento prst dlouhý - to znamená delší než Jupiterův - má subjekt silné kreativní a umělecké nadání. Pokud je koneček prstu viditelně rozšířen, je přítomna láska k hudbě. Kapička na konečku prstu znamená talent pro praktická umění a řemesla. Kuchařství a zahradnictví mohou spadat do této kategorie, stejně jako krejčovství a hrnčířství. Pokud je tento prst stejně dlouhý jako Saturnův, osoba pravděpodobně udělá kariéru na tvůrčím nebo uměleckém poli.

Prst a oblast Apollona jsou spojeny s množstvím příjemných věcí, jako jsou rodinný život, kreativita, umělecký talent a žertování.

Saturnův vrch, prst prostředníček

U Saturnova vrchu na rozdíl od ostatních platí, že čím méně je vyvinutý, tím lépe. Je-li příliš velký, svědčí to o nadměrném pesimismu. Je umístěn pod prostředníčkem a má souvislost se smyslem pro odpovědnost. Pokud je vyvinutý přespříliš, jde patrně o samotářskou osobu, zatrpklou a skoupou. Jen mírně vystouplý svědčí o zdravém rozumu a skonu k filozofii.

Saturnův prst jak se říká, určuje náboženské a morální pohledy, vědecké schopnosti a určitou tvrdohlavost neboli Saturnův aspekt charakteru. Pokud je prst zvláště dlouhý, může to znamenat, že se myšlení obrátilo k náboženství, vědě nebo podrobnému výzkumu. Čtvercový koneček u tohoto prstu dokládá účetnické schopnosti, zatímco široký, čtverhranný nehet udává schopnost soustředit se na jemnou práci, možná i výtvarného charakteru.

Jupiterův vrch, prst ukazováček

Vrch Jupiterův umístěný u kořene ukazováčku vypovídá o Vaší schopnosti získat si autoritu a o vědomí vlastní ceny. Pokud máte dost sebedůvěry a jste spokojeni se svým životním postavením, bude tento vrch pěkně zaoblený. Pokud se rozbíhá doširoka, je to známka družnosti a velkomyslnosti. Pokud ční vysoko nad ostatní vrchy, prozrazuje přehnanou ctižádost a touhu po moci.

Jupiterův prst má vztah k egu, vůdcovským schopnostem, osobnosti, náboženství, morálním pohledům a idealismu. Tento prst vládne věcem, ve které osoba věří, a zřejmě i pohledům na vlastní osobu a snahám ovlivňovat ostatní lidi. Uspořádání prstů na ruce je může dělat relativně delší nebo kratší, než ve skutečnosti jsou. Pokud pochybujete, změřte je a porovnejte jejich délky. Dlouhý Jupiterův prst je delší než Apollonův, ale ne příliš kratší než Saturnův prst.

Pozitivní Martův vrch

Ukrytý v rýze nad palcem představuje pozitivní Martův vrch odvahu, energii, schopnost se o věc porvat a pud sebezáchovy. Je-li plochý, prozrazuje zbabělost, je-li naopak vyvinutý nadměrně, pozor na agresivitu a krutost.Pokud je tato oblast plná, osoba je ráda součástí skupiny a spolupracuje na společných činnostech. Zvláště je tomu tak, když otisky prstů přinášejí klikaté hřebeny kožních vzorů. Linie v těchto místech ukazují druh osoby, která jako dítě byla ráda skautem, vůdcem nebo něčím podobným. Linie může také ukazovat, jestli měla osoba ráda období ve společenských službách nebo ozbrojených složkách.

Venušin vrch, prst palec

Vrch Venuše je tvořen svalovým polštářkem, pod nímž se skrývá záprstní kost palce. Odráží životní elán, a proto se na něm bezprostředně projeví Vaše životní síla a vitalita. Podle jeho tvaru a pružnosti lze posoudit Vaše zdraví, životní sílu, sexualitu i celkovou radost ze života. Tato část dlaně je zpravidla plnější než ostatní, ale pokud vystupuje neúměrně, svědčí o smyslnosti a netaktnosti. Pokud je vrch příliš plochý, je to známka křehkého zdraví. Zaoblený je známkou dobrosrdečnosti a veselí. Klíčová myšlenka za tímto výstupkem je vlastnictví a nebo touha po materiálních posedlostech.Vysoký Venušin výstupek ukazuje touhu po světských radovánkách, ale nezaručuje, že jich osoba skutečně dosáhne. Je mnohem pravděpodobnější, že se to povede...pokud Jupiterův výstupek je také vysoký. Tato kombinace se nachází u lidí, u nichž jde pro splnění tužeb vše stranou.Široký a vysoký Venušin výstupek značí ohromnou sexualitu. Takový člověk má třeba i hodně energie a touhu žít naplno. Může těžce pracovat, vychutnávat si své sporty, koníčky a zájmy a být zaujatý svou rodinou. Plná Venuše přísluší někomu, kdo si rád užívá jídlo, pití, umění, hudbu, zahradu, pohodlí, teplo, smích i mnohem více. Mívá rád skupinu zajímavých lidí a mívá potěšení ze všech věcí, které cítí jako dobré - včetně sexu.Pokud je výstupek vysoký, může pracovat manuálně v oborech, jako je inženýrství nebo farmářství. Plošší výstupek může znamenat typ práce vyžadující spíš mozek než svaly.Malá úzká Venuše znamená určitou úroveň chudoby. Pokud je tato oblast méně zúžena na straně zápěstí, situace se pravděpodobně zlepší později během života. Jestliže je oblast malá a plochá, subjekt oceňuje spíš duchovní věci než materiální. Pokud je celá oblast zúžená, nebude mít nikdy mnoho úspěchů s penězi a kratochvílemi. Neplatí, že osoba s malým a plochým výstupkem nemá žádný zájem o sex. Osoba může být citlivá a sexuální, ale mnohem více se kontroluje a je méně bouřlivá. Úzká Venuše znamená líného milence, který lže a dovoluje svému partnerovi dělat v posteli většinu práce. Také může ukazovat na osobu, která vytlačuje vlastní emocionalitu z milostného aktu. Rozumně veliký, ale plošší výstupek patří sexuálnímu technikovi, který rád rozdává i přijímá potěšení.

Palec ukazuje je-li osoba logická a jestli má dobrou budoucnost. Kloub na základně palce dokládá organizační schopnosti. Úhel mezi skloubením na konci ruky a zápěstím ukazuje, zda má smysl pro rytmus či nikoliv.

Neptunův vrch

Svým umístěním propojuje Neptunův vrch obě strany dlaně, představující vědomí a podvědomí, a působí mezi nimi jako filtr. Pokud máte toto místo dobře vyplněné, znamená to pohotové chápání. U lidí s výrazným vrchem často pozorujeme i značné osobní kouzlo. Prohlubeň v těchto místech prozrazuje nedostatek sebereflexe.Pokud je zde spíše koryto než most, osoba může zjistit, že je těžké vzájemně vyvážit tyto aspekty soupeřící jeden s druhým. Pokud tento výstupek spojuje dva sousední výstupky, je zde směs tvořivosti, charitativního chování, přemýšlivosti, dobrodružství, psychické schopnosti a materialismu.

Vrch Měsíce

Vrch Měsíce je spojován s fantazií a podvědomím a zastupuje citlivost a intuici. Pokud je vyvinutý natolik, že přesahuje zápěstí, vypovídá o sklonu k snění a velké schopnosti intuice. Příliš velký prozrazuje náladovost, příliš slabý nedostatek představivost.Měsíc leží přímo proti výstupku Venuše. Toto postavení říká: když myslíte na Venuši, která bývá spojována s požitky, posedlostmi, penězi a čímkoli, co může být vnímáno smysly, rychle porozumíte předpokladu, že Měsíc se zaměřuje na nemateriální aspekty života. Tyto věci nelze vidět, cítit ani se jich dotknout. Jsou to např. imaginace, zkušenosti, emoce a tvořivost. Duševní a intelektuální záležitosti mohou být také viděny na výstupku Měsíce. Pokud je velký, široký, plný nebo vysoký, potřebují osoby mnoho prostoru pro uvažování a příležitost procvičení své imaginace. Člověk může být cestovatel, intelektuál, básník , umělec. Vysoký výstupek může také znázorňovat psychické schopnosti. Materiální blaho nemusí být středem zájmu, ale pokud je dobře vytvořený Měsíc vybalancován stejně plnou Venuší, je šance, že bude vyhledávat legraci, zkušenosti a peníze. Dobře ohraničený Měsíc značí ošetřovatelskou a charitativní přirozenost s časem pro potřeby ostatních.

Negativní Martův vrch

Negativní vrch umístěný na vnější straně dlaně mezi vrchy Merkura a Měsíce odráží mravní integritu, morální odolnost a odvahu hájit vlastní přesvědčení. V zásadě tato oblast představuje houževnatost a duchapřítomnost.Může vypadat jako výstupek, ale může být úplnou plackou. Tato oblast je spojena s představou energie různého druhu - například s rozhodnutím, zda bojovat či utéct, energií prosazovat věci, nebo je uskutečňovat. Poklepejte na pokožku ruky svými prsty. Pokud je tlustá na celém hřebetu ruky, je tato osoba bojovníkem. Může být boxerem, zápasníkem nebo vojákem, ale může jednoduše být houževnatou osobou, která bojuje za to, co chce nebo o čem si myslí, že je dobré.Velmi vysoký výstupek značí někoho s velmi krátkou zápalnou šňůrou a násilnou povahou. Přiměřeně mohutný výstupek Marsu je znakem osoby, která se nedá lehce vyvést z míry. Také to značí někoho, kdo pracuje svýma rukama pro to, aby přežil. Člověk s mohutným výstupkem Marsu znamená opačný typ, někoho, kdo pracuje svou myslí a je lehce rozčilitelný nebo šokovatelný událostmi.

Martova pláň

Uprostřed devíti vrchů leží pláň Marsu. V této oblasti se projevuje, nakolik má člověk své vášně a city pod kontrolou. Je-li silná a rozsáhlá, svědčí o popudlivosti, tenká a prohloubená zase o tom, že se daná osoba neumí dostatečně prosadit.Pokud je dlań v tomto místě "propadlá", má osoba ráda peníze.


Znaky na Merkurově vrchu


obrázek LINIE MERKUROVA - Zdraví

Kříž - znamená, že subjekt pohodlně ovládá stroje, které potřebuje ke své práci. To je obvykle vidět u lidí, kteří pracují s komunikačními zařízeními, jako u uživatelů počítačů, účetního personálu a telefonistů, kteří tento znak právě často mívají. Můžeme také narazit na pracovníky restaurací, inženýry a automechaniky se stejnými znaky.

Mřížka - naznačuje chybně zaměřenou nebo roztříštěnou energii a zde upozorňuje na necílené či špatně načasované počínání v obchodním jednání.

Hvězda - věští na většině vrchů úspěch a štěstí. Tady naznačuje vynikající výsledky ve vědě či financích,.

Několik čar směřujících do středu dlaně - kdokoli pracuje s nějakým druhem léčivých schopností, má léčivé rýhy. Týká se to profesionálních lékařů nebo léčitelů, stejně tak i kosmetiků.

Merkurova linie vedoucí vzhůru k léčivým rýhám - je to znak terapeuta, ošetřovatele nebo prostě dobrého člana rodiny. Merkurova linie neboli linie zdraví také dává určité povědomí o duševních cestách nebo životních záměrech.

Malý vějířovitý znak /větvička směřující nahoru/ na základně Merkurova výstupku se často nalézá u těch, kdo rádi pomáhají a radí veřejnosti, ale kteří nejsou přímo zapojeni ve věcech léčení. Takoví lidé se vyskytují v obchodech, informačních kancelářích, cizineckých informačních agenturách nebo na policii. Rozumí potřebám ostatních.

Znaky na Apollónově vrchu

obrázek:LINIE APOLLÓNOVA - sluneční - čára cti, je čárou cti, schopností a vloh

Trojúhelníky - znamenají úspěch, zároveň však také rozumově ovlivňují životní sféru, kterou daný vrch zastupuje. V přítomnosti trojúhelníku je dosažený výsledek vždy poznamenán moudrostí. Na Apollónově vrchu tedy znamená, že sláva ani bohatství dotyčnému nikdy nestoupne do hlavy.

Linie na Apollónu - znamená pravděpodobně slávu a štěstí, ale není to pravidlo. Je známkou kreativní osoby, která hledá v životě více štěstí, než jsou jen práce a peníze. Pokud je linie silná na vrcholu dlaně na výstupku, subjekt dosáhne zásluhy svým vlastním talentem, zvláště v umění.

Ostrůvky na linii Apollónu - pochyby, zmatek a možnost ztráty. Na druhou stranu, pokud je linie pevná a dobře vyznačneá a prostírá se od linie srdce nahoru směrem k prstu, domácí situace osoby bude šťastná a jistá, zvláště v pozdějším věku.

Linie štěpící se do "V" - osoba bude pečovat o své rodiče v pozdějším věku.

Trojzubec na Apollonovi směrem nahoru - ukazuje, že osoba nebude nikdy bez peněz a vždy bude mít domov.

Znaky na Saturnově vrchu

Čtverec - téměř všechny znaky na Saturnově vrchu mají negativní dopad. Čtverec je však znak příznivý a chrání člověka před osobními i finančními ztrátami.

Linie směřující nahoru k Saturnu - dobré znamení pro pohodu a klid předpokládané ve vyšším věku. Mnoho linií na tomto výstupku znamená i mnoho zdrojů příjmů.

Kříž nebo jiná bariéra - dočasný finanční problém.

Znaky na Jupiterově vrchu

Kříž - zde jde o další výjimku z pravidla: kříž na Jupiterově vrchu není negativním znakem. Bývá spíše považován za symbol šťastného a hodnothého dlohodobého vztahu. Tato osoba dosáhne svých snů. Zvláště pokud je kříž umístěn blízko u Jupiterova prstu.

Čtverec - i když je čtverec obvykle ochranným znakem, na Jupiterově vrchu má odlišný význam. V tomto postavení se mu říkává učitelský čtverec. Lidé, u nichž se v těchto místech vyskytuje, bývají schopní vychovatelé a učitelé. Může také chránit před ztrátami způsobenými přehnanou ctižádostí.

Znaky na pozitivním Martově vrchu

Trojúhelník - v tomto případě znamená trojúhelník schopnost konstruktivně usměrňovat fyzickou odvahu a sílu jedince. Vojevůdci a sportovci s tímto znakem mohou počítat s úspěšnou kariérou.

Linie - tato osoba byla jako dítě ráda např. skautem, vůdcem nebo něčím podobným.

Znaky na vrchu Měsíce

Hvězda - podle tradičního výkladu varuje před nebezpečím na cestách. Podobný výklad má kříž. Pokud je však jeden či druhý z těchto znaků obklopen čtvercem, vyvázne dotyčný bez újmy.

Linie vstupující do ruky z úderové strany jdou přes tento vrch - silná vazba k jiným zemím a jiným místům. Může to znamenat, že bude člověk žít určitou dobu v zámoří, ale musíte prověřit linii života, osudu a Apollonovu linii, abyste k tomu získali více informací.

Linie hlavy směřující do Měsíce - znamená tvořivou nebo imaginativní osobu, čím hlubší zatáčky, tím větší imaginace. Pokud linie hlavy směřuje na tento vrch a je zakončena vidličkou, bývá osoba vyprávčem barvitých příběhů...nebo trochu lhář.

Linie osudu začínající na Měsíci - získá daná osoba v začátku kariéry pomoc spíše od nezasvěcenců.

Linie Apollonova vycházející z Měsíce - osoba žije v plně vyhovujícím prostředí od útlého dětství. Také to může znamenat časné štěstí a slávu, jako výsledek tvořivosti tohoto člověka.

Znaky na vrchu Venuše

Mřížka - mřížka představuje koncentraci neřízené energie a zvýšené napětí. Na Venušině vrchu ukazuje na mimořádné zesílení emocí.

Linie běžící kolem základny palce - známé jako rodinné. Dvě linie mohou znamenat, že jsou v rodině dva majetky. Pokud se stanou červenými nebo modrými, ukazuje to, že se osoba bojí o svou rodinu.

Linie směrované ven přes dlaň - mohou značit vzájemné ovlivňování nebo strach o členy rodiny. Tyto problémy mohou začít, když linie překročí čáru života.

Znaky na negativním Martově vrchu

Kříž - kříž bývá zpravidla negativním znakem symbolizujícím překážky nebo soustředění negativní energie. Zde tento znak upozorňuje na skryté nepřátele nebo antagonistické síly.

Linie vstupuje do ruky z úderové hrany na Marsu a končí nahoře spoljením s Apollonovou linií - člověk těžce pracuje. Může to také ukazovat, že cizinci nebo cizí místa silně ovlivňují jeho život.

Linie zdraví /Merkurova/ nebo točitá linie intuice prochází vedle vrchu - může osoba bojovat za spravedlnost a potřeby ostatních. Také může klidně ochraňovat někoho živého a dobrého. Tato linie zušlechťuje oblast Marsu, značí zájem o zdraví nebo duševní záležitosti spíše než o faktický boj.

Znaky na Martově pláni

Kříž - na střední ploše ruky, kde se táhne tolik základních linii, se dá jen zřídka nalézt izolovaně umístěný znak. Pokud se tu objeví kříž, prozrazuje zájem o alternativní medicínu nebo okultní vědy.

Pojmenování prstů

Ukazováček - JUPITER: . Dlouhý ukazováček znamená morální pevnost, nápadně dlouhý pánovitost, krátký naproti tomu prozrazuje bojácnost a vnitřní nejistotu.

Prostředníček - SATURN: Dlouhý prostředníček vypovídá o přičinlivosti, ale může znamenat i nedostatek smyslu pro humor. Pokud je prostředníček krátký, prozrazuje, že jde o nezodpovědnou osobu.

Prsteníček - APOLLÓN: S mohutným prstem se často setkáváme u herců. Slabý prsteníček vypovídá o nedostatku tvůrčích schopností, zatímco nápadně dlouhý prsteníček může prozrazovat sklon k hazardu.

Malíček - MERKUR: Čím je delší, tím jsou Vaše vyjadřovací schopnosti lepší. Krátký prst naznačuje, že Vám někdy dělá potíže nacházet pro své myšlenky vhodná slova. Prohnutý prst je známkou bystrosti.

Úhel rozevření

Palec těsně při dlani: palec, který svírá s dlaní jen nepatrný úhel, vypovídá o vnitřních zábranách a ostražité, rezervované povaze.

Palec v polovině pravého úhlu: rozevření mezi 45° a 90° je u normální ruky nejběžnější. Ukazuje na vyrovnanou, otevřenou a důvěřivou povahu, na člověka se zdravou dávkou sebevědomí. Takoví lidé se při setkání jeví jako srdeční a přátelští.

Palec v pravém úhlu a víc : vykladači z Orientu tvrdí, že palec, který je možné rozevřít do pravého úhlu, svědčí o vyvážené osobnosti. Pokud však úhel přesáhne 90°, povaha začíná být příliš rozpínavá, přehnaně extrovertní a člověk ztrácí sebekontrolu. Nedostatek soustředění znamená neusměrněnou energii.

Délka a uspořádání prstů - Jupiterův prst

 • Dlouhý prst - tento člověk bude ctižádostivý, egocentrický, vůdce a bude dbát o peníze
 • Krátký prst - tento člověk bude plachý, milující, vřelý a nejistý
 • Vysoce posazen - tento člověk bude důvěřivý, ustupující a uvážlivý
 • Nízko posazen - tento člověk bude mít málo odvahy, bude nerozhodný a lze ho přirovnan k mučedníku

Délka a uspořádání prstů - Saturnův prst

 • Dlouhý prst - tento člověk bude studující, vědecký, nábožensky založený a pesimista
 • Krátký prst - tento člověk bude buď šťastný nebo z něj bude povaleč a má hodně rysů klasického hráče
 • Vysoce posazen - tento člověk bývá vždy vysoce posazen
 • Nízko posazen - tento člověk se dá charakterizovat jako mentálně abnormální

Délka a uspořádání prstů - Apollonův prst

 • Dlouhý prst - tento člověk bude mít dobré způsoby, bude nepraktický a umělecky založený
 • Krátký prst - tento člověk je praktický a realistický
 • Vysoce posazen - tento člověk je květnatý, má umělecké sklony
 • Nízko posazen - tento člověk se nestará o umění a hudbu

Délka a uspořádání prstů - Merkurův prst

 • Dlouhý prst - tento člověk může být dobrý řečník, spisovatel, přátelský a sexy
 • Krátký prst - tento člověk může být plachý, nesouvislý a sexuálně výstřední /potlačený/
 • Vysoce posazen - tento člověk může být dobrý v obchodě, ustupující a zručný
 • Nízko posazen - tento člověk může být plachý, nesouvislý a nemotorný

Palec

Měl být asi stejně dlouhý jako Merkurův prst. Je umístěn na vřetenní straně ruky, která představuje vnější pohled, energický a silový aspekt osobnosti člověka. Palec ukazuje řídící sílu, která nás motivuje.

Jestliže se palec otáčí zpět ve špičce, může osoba být marnotratníkem - např. může jít koupit jednu konkrétní věc a vrátí se s něčím úplně odlišným. Pokud je špička palce čtverhranná, osoba je praktická, pokud je oblá, staví se na obranu těch, kteří jsou slabší než ona, pokud je lopatkovitá, osoba je řemeslník, a pokud není palec příliš tlustý kromě toho, že je lopatkovitý, může být dobrý výtvarník.

 • Pevný palec - člověk těžce pracující, silný, extrovert, dobré regenerační schopnosti
 • Slabý palec - člověk nezdravý, nemá rád výzvy
 • Napěchovaný palec - člověk nejistý, úzkostný, napjatý
 • Dlouhý, hubený palec - filosof, snílek, většinou moc nepracuje
 • Dlouhý, tlustý palec - velmi silná vůle
 • Krátký, hubený palec - člověk pasivní a ovládaný
 • Krátký, špalkový palec - člověk agresivní, tyranský
 • Vysoko posazený palec - jeho emoce jsou pod kontrolou, těžko proniknutelný
 • Nízko posazený palec - může být horkokrevný, otevřená osobnost
 • Tuhý/ohebný palec - pokud je tuhý, tvrdohlavec, pokud je ohebný, přizpůsobivý

Životní události na čáře života a osudu

Životní události nalezneme na čáře života v jejím průběhu od vrcholu směrem dolů. Můžeme je také předvídat z čáry osudu v opačném směru, tj. zdola nahoru. Podívejte se na období dětství a časné puberty od vrcholu čáry života směrem dolů. Pokud je čára výrazná a nenarušená, je začátek života šťastný, a pokud narušená je, je život složitý. Ztráta blízké osoby, na které dítěti záleží, je ukázána malou čárkou, která v daném místě odstupuje směrem dolů z čáry života. Události v dalším průběhu života ukazují další části čáry života a čáry osudu. Podívejte se na linie, které vybíhají z Venušina hrbolku a kříží čáru osudu, protože ty ukazují období stresu a zvýšené činnosti. Čára osudu a její okolí je vůbec nejdůležitějším zdrojem informací pro čtení z ruky.


Hlavní linie - čára života

Čára života vypovídá všeobecně o rázu života, zdraví a o důležitých životních událostech. Má mnoho společného s tím, kde člověk žije a jaké oběti přináší jiným a naopak. Měla by vypadat zdravě a být o něco tmavší než zbytek dlaně. Čára života začíná na hrbolku Jupitera nebo poblíž něho.Pokud se stáčí okolo Venuše, bude domov a rodinný život důležitý a úspěšný.Pokud však čára plyne přes dlaň, bude pro danou osobu přitažlivější kariéra, cestování a dobrodružství než domov a rodinný život.

Pokud se čára rozdvojí, bude člověk chtít, a také nejspíše i mít, obojí - jak život rodinný, tak i zajímavý život mimo rodinu.Pokud čára zeširoka obtáčí Venušin hrbolek, má člověk úžasnou chuť do života a je plný fyzické síly a vitality. Miluje domov, je společenský, optimistický a dobrodruh. Pokud je čára přímější, člověk je mnohem studenější, odtažitější a daleko intelektuálnější povahy. Oba typy lidí mohou i nemusí být sexy, ale přistupují k tomu každý jinak.Lidé s mohutnějším Venušiným hrbolkem jsou chtivější a lidé s hrbolkem jemným jsou v posteli spíše vynalézavější a chytřejší.

Hlavní linie - začátek čáry života

Ostrůvky, roztřepení a všeobecná neupravenost začátku čáry života znamenají jeho obtížný začátek. Roztřepení úplného začátku čáry může označovat záhadu spojenou s původem člověka.Mezera mezi liniemi života a hlavy, která není překlenuta žádnými jinými čarami, označuje nezávislý život bez odpočinku a nerozumnou povahu. Témuž nasvědčuje také dlouhý Jupiterův a krátký Saturnův prst. Pokud je Jupiter kratší a Saturn delší, bude člověk opatrnější a domáčtější, ale bude si dělat věci po svém a nebude se příliš zabývat tím, zda to vyhovuje ostatním. Nespojené čáry života a hlavy vidíme rovněž u lidí, kteří zůstanou dlouho svobodní, naopak lidé, kteří založí rodinu brzy, mají obě čáry úzce spjaty.Čára života, která těsně přiléhá k čáře hlavy, označuje člověka, kterému trvá dlouho, než opustí domov nebo se odpoutá od rodiny. To je velmi často pravda, ale také existuje mnoho lidí, pro které to neplatí. Tak například: přestože jedinec opustí poměrně brzy domov a sám se usadí jinde, zůstává nablízku svým rodičům a rodinnému zázemí. Také přistupuje k životu velmi opatrně a s rozvahou a příliš neriskuje.Pokud jsou linie oddělené, ale spojené jinými příčnými čarami, jsou zřejmé obtíže v dětství. Silná jednoduchá čára napovídá, že člověk mohl být vychováván částečně nebo zcela někým jiným než vlastními rodiči.Ostrůvky v místě, kde se čáry života a hlavy oddělují, mohou znamenat onemocnění v dětství nebo citové trauma.Pokud zde odstupuje od čáry života jiná čára dolů, dítě projde nějakou ztrátou či obdobím dezorientace.

Hlavní linie - střední část čáry života

Jakékoliv narušení čáry života v tomto úseku svědčí o nějaké události. Situaci v rodině znározňují čáry vyzařující z Venuše přes linii života. Zdraví a citové ladění může být ukázáno ostrůvkem, malou mezírkou /s překrývajícím navázáním nebo bez něho/, mřížkou nebo nějakou jinou překážkou. Malé problémy v rodině můžeme vidět jako malá narušení čáry, zatímco velké změny v životním stylu vidíme jako narušení větší. Dlouhý ostrůvek ukazuje, že se člověk bude uskromňovat nebo přinášet po určitou dobu oběti. Může se zapsat do nějakého kurzu jako dospělý student, žít s velmi málo penězi či snad podporovat partnera. Častým obrazem dnes je, že čára zde předčasně končí a je vystřídána silnou linií osudu. Mnohdy vidíme čáru života rozlomenou či rozdvojenou a sekundární čáry se objeví po stranách tam, kde by měla být čára původní. Taková narušení jsou způsobena závažnými změnami a posuny v životě, které často znamenají převrat v rodinné situaci a změnu bydliště. Rozvod a nový sňatek jsou klasickými příčinami těchto změn osudu.Jamky nebo tečky na čáře života svědčí o problémech s páteří. Jakákoli čára vycházející z linie života ukazuje, že si člověk zlepšil životní podmínky nebo vyvine úsilí v blízké budoucnosti, aby se tak stalo. U některých lidí můžete nalézt ostrůvek s takovouto vyzařující čarou. Svědčí to o období "sklizně ovoce" po vynaloženém úsilí.

Hlavní linie - konec čáry života

Tenký, slaboučký a roztřepený konec čáry života svědčí o dlouhém období nemoci či pracovní neschopnosti v pozdějším životě. Nicméně čáry se mohou měnit a také se mění, a tak k tomuto katastrofickému scénáři nemusí vůbec dojít. Pokud se čára života ke svému konci láme, ale je podepřena jinou, silnější čarou na Venuši, může člověk na chvíli ztratit domov či rodinu, ale jen proto, aby se znovu šťastně usadil později.Pokud nalezneme rozdvojenou čáru, jejíž obě části běží více či méně rovnoběžně, bude mít člověk velké starosti s udržením domova a rodiny a nikdo mu s tím nepomůže. Zajímavá práce nebo dlouhé cestování je ukázáno čárou života, která se odklání od Venuše a volně běží přes dlaň. Je velmi pravděpodobné, že člověk s takovou čarou bude žít nakonec za mořem a zcela jistě nezůstane tam, kde vyrostl.


Hlavní linie - čára hlavy

Tato čára informuje o tom, jak člověk myslí, o jeho přístupu k práci a jakou práci bude nejspíše dělat. Narušení čáry vypovídají o stavu duševního i fyzického zdraví, zvláště v oblasti hlavy. Jevy na čáře rovněž odhalují, jak si člověk stojí v zaměstnání.

Hlavní linie - začátek čáry hlavy

Těžkosti na počátku života jsou znázorněny ostrůvky, zářezy, rozvětveními a křížícími se čarami na začátku linie hlavy. Extrémně nesmělá osoba bude mít čáru hlavy velmi upravenou a budící dojem, že se vůbec nechce oddělit od čáry života. Další možností, jakou může být toto vyjádřeno, je čarou začínající spolu s čárou života. Společenský člověk má čáru, která se rychle od čáry života odděluje anebo s ní není spojená vůbec.Křížící se čárky na začátku čáry hlavy mohou znamenat neutěšenou rodinnou situaci v dětství, zvláště pokud je narušena výuka ve škole. Pokud dítě nenávidělo školu, ukázalo by se to jako narušení čáry v tomto úseku. Období vojenské služby je vyznačeno jako diamant, který spojuje obě čáry v daném místě. Pokud není diamant narušen, muži se pravděpodobně v armádě líbilo.Hlavní linie - střední část čáry hlavy Zoubkované trojúhelníkovité formace visící z čáry hlavy, ať už v jejím začátku či v dalším průběhu, svědčí o období omezování a nudy. Často tyto znaky jsou vídány u lidí, kteří strávili čas ve vězení. Oválné obrazce a ostrůvky o nespokojenosti či nudě v zaměstnání.Jakékoli rozvětvení směrem vzhůru svědčí o období zlepšení ve smyslu nového zaměstnání, úspěšného podnikání, složených zkoušek či nějakého jiného úspěchu. Rozvětvení směrem dolů neznamenají ztráty, ale spíše opuštěné či z nějakého důvodu neuskutečněné plány.Série nahromaděných ostrůvků pod čarou hlavy znamenají bolesti hlavy a často migrény. Samostatný ostrůvek, mezera, mřížka či nějaké jiné narušení, svědčí o problému v souvislosti s hlavou. Pokud se objeví pod prstem Saturna či Apollona, mohou znamenat problém s očima či ušima. Jasná a silná čára hovoří o dobrých duševních schopnostech v průběhu života. Vlnitá čára znamená duševní či citové problémy, které člověku znemožňují myslet jasně. Jasně vytyčená cesta k pracovnímu úspěchu je rovněž vyznačena holou čárou hlavy, zatímco u člověka, který často mění směr a prochází mnohými změnami, bude čára vlnitá a narušená rozvětveními směrem nahoru i dolů.

Hlavní linie - konec čáry hlavy

Dlouhá čára hlavy patří tomu, kdo má bystrou hlavu a v životě ji používá. Takový člověk má vždy zájem se něco nového naučit a sleduje, co se děje okolo něj, a nejspíše bude také protřelý. Bude celý život pracovat, protože je rád členem týmu, má rád společnost kolegů a pocit, že je užitečný.Krátká čára hlavy může patřit někomu, kdo brzy vypne a vzdá se, ale také specialistovi, který ví velmi mnoho o jedné specifické věci. Takový člověk může být buď extrémně úspěšný, nebo nemít vůbec žádný zájem o práci. V prvním případě bude spíše nadřízeným než členem týmu.Přímá čára by měla svědčit o nadání pro matematiku, zatímco naupravená patří spíše umělecky založenému člověku či spisovateli. Neplatí to zcela, ale objevili jsme, že lidé, kteří pracují celý život v prostředí byznysu, např. v obchodě či v kanceláři, mají čáry rovnější. Člověk se zakřivenou čárou může také žít obyčejným životem, ale bude mít sny, koníčky a tvořivé záliby. Lidé se zakřivenou čarou budou pracovat spíše s lidmi, zatímco lidé s čarou přímou pracují raději s figurami a praktickými věcmi.Přímá čára, která se náhle sklání dolů, patří člověku, který v sobě hromadí temperament a potom vybuchne. Pokud je oblast horního Marsu a polštářek palce silný, vybuchnutí bude nejspíše spojeno s násilím.Mírný sklon patří vyrovnané osobnosti s bystrou myslí a dobrou představivostí, zatímco sklon větší může označovat osobu, jejíž představivost může převážit zdravým rozumem. Větší sklon, který končí na Měsíci, znamená, že osoba má aktivní představivost, kterou může používat v zaměstnání. Takový člověk je tvořivý, pravděpodobně umělecky založený, hudebně či básnicky nadaný.

Hlavní linie - větvení čáry hlavy

Vzestupná větvení jsou vždy optimistickým znamením, protože označují časy zlepšení vlastních vyhlídek a úspěchů. Dlouhá větev označuje velmi úspěšnou změnu směru.Pokud větvení směřuje k Apollonu, může člověk očekávat úspěch společenský, rodinný nebo v oblasti tvořivosti.Pokud větvení směřuje k Merkuru, může očekávat úspěch v oblasti obchodu a komunikační.

Hlavní linie - čára hlavy - dvojité čáry, rozdvojení a rozdělení

Dvojitá linie hlavy se dvěma jasně oddělenými čarami je raritou. Takoví lidé se nedokáží dostatečně koncentrovat na nic, aby se v životě dostali o něco dál, a mohou tak skončit duševně nemocní. Hluboká rozdělení mohou znamenat neschopnost uspořádat si život, nebo také označovat někoho, kdo má velmi rozporuplný život - například byznysmana, který se ve svém volném čase vášnivě zabývá křížením psů nebo baletem.Podívejte se na jakékoli rozvětvení a posuďte, kam směřuje. Například větvení směrem k Měsíci znamená obdaření praktického člověka tvořivým talentem a představivostí a také sklon k práci s lidmi. Větvení směrem k Marsu či Merkuru znamená odvahu a nadání pro byznys. K Apollonu potom rodinný, společenský a umělecký úspěch.Rozdvojení a dělení čar všeobecně znamená všestrannou osobu s mnoha zájmy, přáteli a spoustou událostí v životě, která je velmi zaměstnaná a více než pravděpodobně alespoň v jednom ze zaměstnání na volné noze. Lehce se znudí a potřebuje v životě velkou pestrost. Může být neupřímná a nestálá ve vztazích, pravděpodobně proto, že potřebuje pokušení a duševní stimulaci od mnoha různých lidí.Řetězená čára hlavy znamená slaboduchost. Čáry, které se na konci třepí, svědčí o selhání mysli. Může to znamenat narůstající duševní nedostatečnost, Alzheimerovu chorobu či něco jiného spojeného s hlavou, jako například slepotu či hluchotu.


Hlavní linie - čára srdce

Běží přes dlaň pod prsty a koresponduje s emocemi a láskou. Některé zdravotní problémy týkající se hrudníku se zde také odrážejí. Existují neshody mezi odborníky na čtení z ruky o tom, který konec čáry srdce je vlastně koncem a začátkem.

Hlavní linie - čára srdce - druhy čar srdce

Dlouhá čára srdce může končit na hrbolku Jupitera pod Jupiterovým prstem. Krátká pod Saturnem. Dlouhá čára znamená schopnost a přijímat lásku. Krátká blokádu v milostném a sexuálním životě. Pokud je čára nepoškozená, je i romantický život přímý. Mezery a zlomy v čáře znamenají rozchody a pravděpodobně zlomené srdce. Mělké čáry srdce, které jsou blíže prstů, mají většinou více těchto zlomů a narušení než ta hlubší.Ostrůvek na této čáře může znamenat zdravotní problém, zvláště pokud je přímo pod hrbolkem Merkura. Nacházíli se někde jinde, znamená nejspíše období zmatku a ztrát. Pokud je ostrůvek velký a izolovaný, bude člověk vystaven nějakému šoku, snad nečekanému odchodu partnera či jeho úmrtí.Zdvojená čára srdce znamená velkou loajalitu a senzitivitu. Linie, které jsou jen částečně utvořeny nebo se vytrácejí směrem dolů k čáře hlavy, znamenají neobvyklý přístup k lásce. Také mohou znamenat problémy v milostém životě.

Hlavní linie - čára srdce a zdraví

Šupinkovité místo na začátku čáry srdce pod prstem Merkurovým může být varováním před nastupujícími problémy se srdcem. Musíte zkontrolovat nehty, zd jsou namodralé či nafialovělé, abyste to mohli potvrdit.Pokud se čára srdce sklání při tlaku na prsty směrem dozadu, může to být znamením, že plíce a srdce nepracují správně. Ještě jednou zkontrolujte nehty - měly by mít zdravou růžovou barvu, nikoli namodralou. Nehty by měly být správně přichyceny ke konečkům prstů a neměly by odstávat.Jakékoli narušení čáry srdce v jejím průběhu, kdy se čára stáčí vzhůru k prstům, může znamenat problémy s prsy

Linie osudu

Pokud byste se měli naučit jen jedinou věc ze čtení z ruky, snažte se pochopit význam čáry osudu a Apollona, protože tyto dvě nám opravdu sdělí, co se děje v životě člověka lépe než cokoli jiného na ruce. Čára osudu běží po dlani vzhůru od dolního okraje ruky k jejímu vrcholu.

Linie osudu - druhy čar osudu

Někdy naleznete ruku, která žádnou čáru osudu nemá. V takovém případě se podívejte na obě ruce, zda nenaleznete alespoň nějaké. Jakýkoli zbytek čáry Vám dá nějakou informaci pro pokračování.Čára může být čistá a jasná, jdoucí přímo vzhůru od dolního okraje ruky až po její vrchol, nebo může začínat až v polovině ruky či v blízkosti vrcholu dlaně. Může se skládat z jednotlivých, úplně samostatných fragmentů, nebo mohou fragmenty směřovat do linie života či některé jiné čáry. Může být vertikální, diagonální nebo složená z kousků. Pokud je čára života velmi narušená nebo rozlámaná, linie osudu se velmi často zdvojuje a tvoří součást čáry života.Dlouhá a přímá čára osudu je poměrně neobvyklá. Takovou můžeme nalézt na rukou svědomitých lidí, kteří směřují k předem danému osudu, a stále plní, co se od nich očekává. Pokud se čára začne ke svému konci při vrcholu ruky rozdělovat, může se člověk cítit unaven svou přízemní existencí a začne se dotazovat, co má vlastně ze života. Pokud se čára začne stáčet směrem k Jupiteru a končí na vrcholu ruky, člověk využije ve svůj prospěch cokoli, co mu zkříží cestu. Zdá se, že zalomená čára osudu svědčí o člověku, který je připraven si svůj život řídit sám. Čáry osudu se často na obou rukou velmi liší. Na levé ruce nám řekne, co si člověk od života přeje, zatímco na ruce pravé nám sdělí, jak se realita liší od jeho tužeb.

Linie osudu - na začátku čáry

Za předpokladu, že čára osudu začíná u spodního okraje ruky, může být její počáteční bod kdekoliv uvnitř od čáry života až po hrbolek Měsíce. Vzájemná blízkost čar či naopak jejich vzdálení ukazuje, jak je člověk vzdálen své rodině. Pokud čára začíná v linii života, bude mít rodina silný vliv na počátku života jedince. Toto ovlivnění může být velmi užitečné, může dát člověku šťastné dětství, dobré vzdělání a pomoci mu vybudovat si zdravé sebevědomí. Jedinec může začít pracovat v rodinném podniku a osamostatnit se ve chvíli, kdy čára osudu opouští čáru života. Druhou stranou mince však je, že dětství může být plné omezování, které je výsledkem tlaku rodiny, jež se snaží přivést dítě k náboženství či určitému sociálnímu standartu. Taková rodina nemusí jevit zájem o skutečné potřeby dítěte, vidí jen to, jak by podle jejich názoru mělo žít.Materiální otázky, jako jsou peníze, byznys a majetek, mohou dominovat v raném myšlení takového člověka, snad jako výsledek výchovy a mohou ovlivňovat jeho chování v průběhu života. V důsledku toho může takový jedinec zůstat velmi materiálně založen, ale také může v pozdějším životě objevit jiné hodnoty a zatratit své původní smýšlení.Pokud čára začíná na Měsíci, mohou to být lidé na okraji společnosti, kteří pomohou člověku najít cestu životem. Není to však nutné, protože také sebemotivace může pomoci. Další možností je, že člověk dokáže využít své imaginativní a tvořivé schopnosti ku svému prospěchu, anebo to může být cestování a cizinci, kteří sehrají roli v osudu takového člověka.Jestliže čára začíná kdekoli jinde ve spodní části ruky, je člověk nezávislý a sebemotivovaný. Další události, které zahýbají životem, budou znázorněny jako čáry, které se spojují nebo oddělují od čáry osudu, nebo se s ní v daném místě kříží. Obtížný start do života bude nejspíše znázorněn čarou osudu začínající na Neptunu, velmi nepravidelnou, s ostrůvky nebo rozrušenou na svém začátku.

Linie osudu - začátky života

Vezměte si pravítko nebo tužku a položte je vodorovně napříč dlaní v úrovni kloubu, který připojuje palec k dlani. Vše, co se nachází pod tužkou, vypovídá o životě do začátku třetí dekády nebo nejvýše o období okolo 25let. Je zřejmé, že pokud se zde nenachází žádná čára osudu, nemám epříliš možností k výkladu. V takových případech je stejně dobré podívat se na začátky linií života a hlavy, protože ty mohou obsahovat potřebnou informaci.Čáry, které vybíhají do začátku linie osudu, mohou znamenat, že člověk byl dostatečně fyzicky i duševně vyspělý pro trvalý vztah již v mladém věku a že se pravděpodobně oženil nebo s někým žil již v mládí. Jestli to byl celoživotní vztah nebo jen experiment, který neobstál v testu, ukáže čára osudu ve svém dalším průběhu. Pokud čáry vstoupily ze strany Venuše, jedinec se usadí s někým z blízkého okolí, koho již může rodina znát dříve. Pokud čára vstupuje od Měsíce, partnerem bude někdo neznámý. Pokud se však člověk oženil brzy a žádné jiné čáry do linie života nevstupují, pak je sňatek učiněn z rozumu a nezbývá než doufat, že láska přijde později.Ostrůvky, mřížky, mezírky a další čáry běžící přes tuto oblast linie osudu svědčí o těžkostech na počátku života. Ostrůvek znamená období zmatku, ztrát a neštěstí, zatímco mřížka představuje překážky pro další osobní pokrok. Zalomení a mezery jsou v této oblasti velmi časté a znamenají pozastavení, ale také období, kdy se člověk rozhoduje, zda změní směr. Pokud se čáry u zlomů částečně překrývají, znamená to, že člověk nebude mít potíže s následky svých rozhodnutí. Pravděpodobně půjde o nový start ještě v době, kdy staré věci nebudou uzavřeny.

Když čára osudu jakoby poskočí směrem k palci, jedinec uskuteční kroky ke zlepšení svých pozic /zvláště pokud se jedná o větší ruku/. Pokud poskočí směrem k Měsíci, bude se více zajímat o rodinný život, koníčky a další osobní věci /to určitě zkontrolujte na obou rukou/.Ušlechtilá, zatoulaná čára běžící přes linii osudu, zvláště pokud má ostrůvek nebo je nějak jinak narušena, svědčí o rodinných problémech v dětství nebo pubertě. Zkontrolujte počátek čáry života, abyste si tuto informaci potvrdili.

Linie osudu - střední zóna

Čára osudu začínající uprostřed ruky na rovině Marsu ukazuje, že člověk nenajde cestu života až do období okolo 25roku života. Jako u ostatních hlavních čar i zde platí stejná pravidla. Tak například čára, která se připojuje k linii osudu v této oblasti, může znamenat romantický vztah, nebo jednoduše osobu, která bude mít na člověka vliv a vstupuje do jeho života právě v tomto období. Pokud se čára připojuje v místě, kde se linie osudu dělí, bude nutno učinit nějaká rozhodnutí. Pokud je rozdělená samotná připojující se čára, potom bude člověk muset na svých záležitostech pracovat.Ostrůvky znamenají nedostek financí a mezírky, mřížky nebo jiná narušení čar období těžkostí. Pokud čára poskočí směrem k palcové části ruky, člověk nalezne cíl, ke kterému bude směřovat, a dosáhne nějakého světového úspěchu. Uskočení čáry k úderové straně ruky svědčí o člověku, který se v dané době více zajímá o rodinu a osobní věci. Pokud se k linii osudu ve kterékoli části připojí čára, která s ní běžela poblíž paralelně, může nastat období, kdy bude člověk na volné noze. Na ruce ženy to může také znamenat příchod dětí a postup v kariéře zároveň. Tím se v obou případech stává život velmi pestrým a naplněným.Připojující se nebo ovlivňující čáry zde mohou znamenat narození dítěte nebo založení rodiny. Čára, která opustí linii osudu a běží směrem k čáře života, znamená, že člověk se z nějakého důvodu vrací ke své rodině nebo ke svým kořenům. Takovým scénářem by například bylo, kdyby se člověk rozvedl a na nějaký čas se nastěhoval zpět k rodičům.Pokud v této oblasti končí čára osudu rozdvojením a poté znovu začíná o kousek výše, člověk náhle změní své postavení a vydá se jinou cestou - například odejde ze zaměstnání nebo změní povolání.

Linie osudu - určení času

Lidé, kteří čtou z ruky se často neshodnou v udávání doby ve které události nastanou. Zkušeností je, že v tom ani přesní být nemůžeme. Tak například si mnozí myslí, že čára osudu kříží linii hlavy ve věku 35 let, ale jiná domněnka je blíže k 30 letům. Nicméně čáry hlavy se často různí, a proto je nejlepší nebýt zcela přesný. Pokud uvidíte nějakou událost, popište ji danému člověku, udejte přibližně věkové rozmezí ve kterém si myslíte, že se stala a potom jej požádejte, aby vám přesný věk sdělil.Linie osudu - zbylá část čáry osudu Čára osudu ve svém průběhu kříží linii srdce, a to zhruba v úseku odpovídajícím věku okolo 40let, podle toho, jak hluboko je čára srdce uložená. Pokud se v této oblasti láme a utváří více rovnoběžných čar, je možné, že se člověk dostane na volnou nohu. Další možností je, že se život v zaměstnání stane velmi různorodým a pestrým.Linie osudu se v této části často rozpadá na čar několik a ty dále běží rovnoběžně nebo okolo původní čáry. Někdy se k ní přidávají linie z oblasti spojení čáry života a hlavy, někdy vstupují z místa zhruba pod hrbolkem Apollona. Další čáry mohou ukazovat na další zdroje příjmu.Nyní se budete muset zaměřit na to, jakým směrem čára /nebo čáry/ dále pokračují. Pokud cestuje směrem k Jupiteru, bude člověk usilovat o dosažení úspěchů v kariéře. Pokud, a to je velmi časté, přejmě čára osudu i čáru srdce, znamená to vložení emočních sil do své práce spíše než do osobního života. Ať už tak nebo tak, na konci života bude mít člověk pocit, že něčeho dosáhl.Pokud čára /nebo čáry/ osudu končí na hrbolku Saturna, bude člověk po celý život tvrdě pracovat. Buď z toho důvodu, že bude potřebovat peníze, anebo jen proto, že patří k těm, kteří rádi hodně pracují. Může se stát boháčem, ale kvalita jeho života zcela jistě utrpí.Pokud se čára nebo její větev stočí k Apollonovu prstu, zakončí člověk své dny šťastně v okruhu přátel a rodiny. Nemusí být bohatý, ale bude šťastný a bude mít vyrovnané názory. Pokud se čára osudu v této oblasti ztrácí, může člověk přijít o peníze nebo se přestane obtěžovat námahou.Pokud se zde k čáře osudu připojí jiná čára /nebo dosáhne až na čáru Apollonovu/, člověk zdědí peníze, pozemky nebo nějaké jiné materiální hodnoty. Také čára, která se vine k Apollonovi, může znamenat další pozemky nebo místo, které je rezervováno pro víkendy a dovolené.

Linie Apollonova

Je také známa jako čára Slunce je spojována s úspěchem, hudbou, uměním, milováním, tvořivostí a dětmi. Běží stejným směrem jako čára osudu, ale odklání se spíše k prstu Apollona než Saturna či Jupitera. Je spousta rukou bez této čáry a většina jich ji má jen částečnou začínající někde pod linií hlavy.Pokud člověk žádnou Apol.čáru nemá, nemusí nikdy mít opravdový zájem o utváření domova nebo založení rodiny. Pokud je čára jasná, založí rodinu již v mladém věku. Jestliže Apol.čára poskočí směrem k úderové části ruky, stane se domov důležitým ve věku, který odpovídá uskočení čáry. Jakákoli čára , které spojují linii Apol. a linii osudu, znamenají nějakou práci doma nebo v blízkosti domova. Takové čáry také znamenají potřebu uplatnění a sebevyjádření v pracovním životě. Sebevyjádření je ještě důležitější, když Apollonova čára začíná jako součást linie osudu. V takovém případě je sláva, bohatství, nebo nějaká jiná forma viditelného úspěchu, velice pravděpodobná.

Linie Apollonova - horní část

Podívej se velmi pozorně na čáry na vrcholku Apollona mezi čáru srdce a Apoll.prst - zde je uloženo opravdové bohatství informací. Velmi příjemné je najít v této oblasti čáru Apol. nebo sbírku malých čar, protože znamenají spokojenost a pocit štěstí v pozdějším životě. Také svědčí o pohodlném a milujícím domově, který bude člověk mít ve stáří.Zdvojená čára znamená soužití s partnerem, se kterým si však nebudou navzájem zasahovat do života. Takoví lidé a jejich partneři mají rozdílné zájmy.Pokud se čára v této oblasti ztrácí, měl by být člověk varován, aby neriskoval vlastní dům ve spekulativních záležitostech.

Linie Apollonova - palec a palcová strana Apollonovy čáry

Doprovodné čáry, které běží v blízkosti čáry Apollonovy na straně palce, znamenají přání se přestěhovat, které se pravděpodobně nikdy nenaplní. Jestliže je zde však také čára spojující hlavní linii s vedlejšími, stěhování by se mělo uskutečnit. Čáry, které se zanoří do linie Apollona, znamenají nové osoby, které vstoupí do života daného člověka. Může to být i známkou pozdní svatby nebo jiného svazku spojeného společným domovem.Další malé čárky na palcové straně Apollona svědčí o zálibě v kreativních koníčcích, umění, poradenství, léčitelství nebo v jiné činnosti prováděné doma. V tomto případě se práce stává potěšením, stejně jako příjem nějakých užitečných peněz.

Linie Apollonova - úderová neboli malíčková strana od čáry Apollonovy

Čáry, které dosahují k Merkuru, svědčí o člověku, jenž potřebuje bystré lidi ve svém okolí, aby byl duševně stimulován. Malé čáry a zvláště malá vidlicová rozdvojení v tomto úseku znamenají, že se člověk bude do určité míry starat o své rodiče, a to v pozdějším věku. Formace "Y" jakéhokoli tvaru znamenají lásku a péči poskytovanou v hojné míře jiným. Může to být nemocný partner, rodiče, domácí zvířata, která potřebují pozornost, nebo dlouhodobě postižené děti.Čáry běžící rovnoběžně s linií Apollonovou, ale ne zcela k ní přiléhající, svědčí o lásce na dálku. Mohla by se týkat členů rodiny, bývalého nebo blízkého partnera, který žije daleko.

Vedlejší linie - Linie vztahů

Tyto malé, často hluboce zaříznuté horizontální linie vedou přes údernou hranu až k Merkurově hrbolku, v mítě mezi Merkurovým prstem a čárou srdce. Je velmi příhodné, že leží právě tady, neboť Merkurův hrbolek je spojen s komunikační schopností a čára srdce zase s city. V minulosti se chiromantici domnívali, že jedna linie vztahů znamená, že osoba bude mít jedno manželství, zatímco dvě čáry znamenaly manželství dvě. Nyní se však kloní k názoru, že množství čar přítomných v jakékoli době vyjadřuje spíše, co subjekt chce, a nemusí reprezentovat to, co se stane. Stará moudrost znovu potvrzuje svou cenu. Jisté však je, že se čáry mohou velmi dramaticky upravovat, když člověk mění svůj životní styl či zájmy.

Vedlejší linie - Čáry dětí

Tyto linie vedou vertikálně dolů skrze linie vztahů. Aby mohly být důležité, musí protínat nejméně jednu z nich. Doporučuje se používat lupu. Měli byste odhrnout bubínek ke straně ruky a mezi svými prsty podrobně prostudovat, co vidíte. Vždy srovnejte instrukce na obou rukách, neboť vedlejší ruka obsahuje přiléhavější popis.

a další čáry:

Vedlejší linie - Venušin pruh, Vedlejší linie - Sourozenecká čára, Apollonův kruh (prstenec), Společenská čára atd