Agresivita
Alergie na prach a špínu
Apatie
Asketismus

Beznaděj
Bezohlednost ve vlastním zájmu
Bití kamarádů u dětí
Blokády v učení
Boj za hranicemi vlastních sil
Bojácnost

Cítíte se opomíjení a přehlížení
Ctižádost bez užitku


Deprese bez zjevného důvodu
Deprese, když se věci nedaří
Dětství prožité bez lásky
Dominance
Duševní únava

Extremní strach

Falešná skromnost
Fanatismus
Fobie z pavouků
Fobie ze tmy
Frustrace životem


Halucinace
Hlásání vlastní pravdy
Hledání chyb na svém vzhledu
Hluboká muka
Hraný optimismus
Hrozný prožitek
Hyperaktivní dítě
Hysterie

Impulzivnost
Impulzivnost až neslušnost
Izolovanost

Jen vlastní problémy jsou důležité


Každodenní fobie
Konflikt v nitru
Krizová situace

Léčba mentálního šoku
Léčba tělesného šoku

Málo vůle postavit se názorům jiných
Manipulace láskou
Misionářské sklony
Mluvíte jen o sobě
Mnoho zájmů bez skutečného prožitku
Mučednictví
Myšlenky mimo přítomnost
Myšlenky mimo realitu


Nadměrná zátěž tělesná i duševní
Náladovost
Namyšlenost
Naprostá vyčerpanost
Naprosté zoufalství
Nedopřávání si žádných životních radostí
Nedostatek motivace
Nedostatek sebevědomí
Nedůvěra v sebe sama
Negativní pcity při tloušťce
Negativní pocity při akné
Nejisté a měnící se názory
Nejistota
Nejistota nad vlastní životní cestou
Neklidná mysl
Nekontrolovatelné myšlenky
Nemoc z přepracování                            Nemyslíte na sebe, jen na druhé
Nenávist
Neodbytné myšlenky
Neplánované těhotenství

Neposedné dítě
Nepoučitelnost z chyb
Nerozhodnost
Nervové napětí bez uvolnění
Nervové zhroucení
Nervozita
Neschopnost dosáhnout cíle
Neschopnost odpouštět
Neschopnost prosadit se
Neschopnost překonávat překážky
Neschopnost přijmout názory druhých
Neshopnost rozhodnout mezi možnostmi Neschopnost říci "ne"
Neschopnost spolehnout se na sebe
Neschopnost uplatnit svůj talent
Neschopnost vcítění se
Neschopnost žít v přítomném světě
Nesoustředěnost
Nespavost
Nespokojenost se sebou
Nestěžujete si, ale jste osamělí

Netečnost                                              Netolerance vůči ostatním
Netrpělivost
Neusilujete o pocit štěstí
Neusilujete o zlepšení situace
Neustále analyzování vlastních skutků Neustále něco komentujete a kritizujete
Neustálé stěžování si
Neustálé zabývání se problémy a jejich příčinou
Nevěnujete pozornost svému vyčerpání
Nevnímáte a neslyšíte bystře
Nevnímáte při oslovení
Nezájem o život
Nezdravý smysl pro spravedlnost
Noční můry
Nostalgie
Nový partner
Nový začátek
Nucené veselí
Nucení ostatních ke štěstí


Obava z nějakého neštěstí
Obava z neúspěchu
Obava z vlastní neschopnosti
Obava ze selhání
Obava ze ztráty zaměstnání Kejklířka skvrnitá
Obavy o druhé
Obavy ze zkoušek
Obnova duchovní energie
Obnova fyzické energie
Obsesní chování
Obviňování druhých
Očekávání neúspěchu

Oddalování povinností
Odevzdanost
Odmítání snahy o změnu
Odmítáte přiznat si, že si za věci můžete sami
Odsuzování ostatních
Ochranitelský syndrom
Omdlévání
Omlouvání se za všechno
Opakovaná stejná onemocnění
Opakují se vám tytéž úrazy
Opičí láska
Opovrhování názory jiných
Otrocké chování

Panika
Perfekcionalismusr
Pesimismus
Plachost
Pobývání ve vlastním světě
Pocit "pondělního rána"
Pocit bezcennosti
Pocit hrůzy
Pocit nadřazenosti
Pocit nebezpečí
Pocit neklidu z nových věcí
Pocit nezhojené a bolestivé rány
Pocit oběti
Pocit oběti osudu


Pocit opotřebovanosti
Pocit prázdnoty a beznaděje                  Pocit svědění
Pocit vlastní neschopnosti
Pocit vnější špinavosti
Pocit vnitřní špinavosti
Pocit, že je s vámi špatně jednáno
Pocit, že již není cesty
Pocit, že musíte být dokonalým příkladem
Pocit, že nic nezvládáte
Pocit, že se nic nevede
Pocit, že ublížíme druhým
Pocit, že ublížíme sobě
Pocit, že už nelze nic dělat
Pocit, že vše vyžaduje příliš úsilí
Pocit, že zhasla poslední naděje
Pocti vnitřního přetlaku
Podceňování potíží při nemoci Podezřívavost
Podrážděnost
Pochybnosti o vlastních rozhodnutích
Pochybnosti o vlastním úsudku           Pomalé učení
Pomočování dětí

Pomstychtivost
Ponižování ostatních
Popohánění druhých
Poradíte si se vším, ale jste osamělí
Posedlost sebou samým
Potíže při kojení
Potíže s líbáním
Potíže s tělesnými projevy                            Potíže se sexualitou
Potlačování emocí
Potlačování vlastních přání a potřeb
Potřeba obnovení sil a energie
Práce až ke kolapsu či nemoci
Problémy matek při osamostatnění dítěte
Problémy se soustředěním
Problémy se spánkem pro myšlenky
Projevy násilí bez sebekontroly
Projevy vzteku bez sebekontroly
První pomoc v krizi
Přebírání chyb za ostatní
Přebírání zodpovědnosti ostatních na sebe                                                         Předtuchy
Přehánění věcí
Přechodný nedostatek sil

Přelétávání od jedné věci ke druhé Přemrštěné nároky na sebe sama
Přesvědčení o vlastním správném názoru
Přesvědčování ostatních
Přetrvávající obavy
Přežívání ve vzpomínkách
Příliš poddajné a hodné dítě
Příliš přísná pravidla
Příliš starostlivá matka
Příliš starostlivá zdravotní sestra
Přílišná aktivita                                      Přílišná kritičnost                                   Přílišná péče o ostatní se snahou zavázat si je
Přílišná podřízenost
Přílišná sebejistota
Přílišná zodpovědnost
Přílišné nadšení
Přílišné otálení
Přílišné řečnění
Přílišné snění
Přílišné zaujetí detaily
Přísná disciplína pro sebe i ostatní
Psaní petic opakované
Pýcha


Ranní únava
Rezignace
Rozvod
Rvavost
Rýmový nos

Samostatnost, pocit osamění
Samovolná úzkost
Sebelítost
Sebenenávist
Sebeobětování

Sebeobviňování
Sebetrestání
Sebevražedné myšlenky
Sebezapírání
Silná osobnost,přesto pocit osamění


Silné emoce
Skákání do řeči druhým
Skleslost
Skleslost při zhoršení zdrav. stavu
Skleslost, když se věci nedaří
Skrývání trápení
Slabé okamžiky v životě silného člověka
Smíření se špatnou situací                   Smutek starých lidí

Snadné odrazení i při malém nezdaru

Snílkovství
Sny bez zrealizování
Sobecká panovačnost
Spaní během dne
Stav po havárii
Stavění vzdušných zámků
Stěhování
Stesk po domově

Strach o blízké
Strach z bubáků
Strach z mluvení na veřejnosti
Strach z neznámého T
Strach z okolního drsného světa
Strach ze společenského styku
Strach ze ztráty sebekontroly
Strašidelné sny
Stres
Stydlivost


Šikanování ostatních
Šok a následky šoku
Špatné myšlenky
Špatné sebeovládání

Talent bez užitku
Tendence nudit ostatní
Touha po odplatě
Touha po sebeobětování
Tréma
Tyranie

Události vám přechodně přerostly přes hlavu
Únava těla i ducha
Upírání si radostí
Utíkání z reality
Úzkost bez příčiny


Váhavost
Viníte osud i lidi kolem
Vliv silných osobností
Vnitřní hlasy
Vnitřní nejistota
Vstup do školy
Vstup do zaměstnání
Vybíráte stejný typ partnera
Vyčerpanost po nemoci

Talent bez užitku
Tendence nudit ostatní
Touha po odplatě
Touha po sebeobětování
Tréma
Tyranie

Zabýváte se jen vlastními prožitky
Zahořklost
Zakrývání problémů
Závist
Zdolávání překážek až k sebezničení