Tuto metodu vyvinul v Anglii Dr. Edward Bach v 30. letech 20. století. Byl to anglický lékař, homeopat a autor mnoha lékařských a spirituálních textů.

Bach rozdělil všech 38 esencí do sedmi skupin: strach, nejistota, nedostatek zájmu o současné události, osamělost, přecitlivělost na vlivy a myšlenky, beznaděj a malomyslnost a přílišná starost o ostatní.

Objevitel esencí Dr. Edward Bach

Dr. Edward Bach (1886 - 1936)
Objevitel léčivých esencí, jehož jméno dnes nesou - Bachovy esence.
Edward Bach pracoval jako lékař v nemocnici, nikdy se však nesmířil s konvenčním způsobem přístupu k pacientovi. Pevně věřil, že nemoc je důsledkem nerovnováhy v člověku samotném a že důležité je léčit především příčinu nemoci, tj. duševní potíže pacienta. Věnoval se homeopatii, která výsledků jeho práce využívá dodnes. Nakonec se ale vydal vlastní cestou a po letech výzkumů předal světu jednoduchý, unikátní a ucelený systém léčení přírodními prostředky.
Kdo se chce dozvědět více o tomto způsobu léčby, doporučujeme mu k prostudování útlou knížku Edwarda Bacha "Dvanáct léčitelů a jiné esence".

1886 - narození E. Bacha v Moseley ve Warwickshiru.
1912 - ukončení studia medicíny a zahájení vlastní praxe.
1917 - operace rakoviny, dle lékařů zbývá Bachovi několik měsíců života.
1919 - nastupuje jako lékař v londýnské Homeopatické nemocnici.
1928 - objev prvních dvou květových esencí.
1930 - odchod z londýnské lékařské praxe.
1934 - usazuje se v Mount Vernon v Oxfordshiru a pokračuje ve výzkumu.
1936 - dokončuje práci o květových esencích, krátce poté umírá.

"Nemoc není ani krutost, ani trest, ale pouze a jenom oprava, nástroj, kterým si naše vlastní duše posloužila, aby poukázala na naše chyby, aby nás zadržela před většími omyly, které by nadělaly větší škody, a aby nás zavedla zpět na cestu pravdy a světla, ze které bychom nikdy neměli sejít."

                                                                                 Edward