• Ho´oponopono je stará havajská technika pro vytváření hojnosti, zdraví a míru. Základní myšlenkou této techniky, je přijetí 100% zodpovědnosti za vše, co se děje v mém životě, ve mě i kolem mě. Přijmout vše, co vstupuje do vašeho života - všechny lidi i jejich problémy, neboť jejich problémy jsou i vaše. Naše myšlenky vytvářejí naši realitu. To, co se vám v životě stane, není vaše vina, ale vaše zodpovědnost. Patří sem i to, co říkají, dělají nebo si myslí druzí a objeví se to ve vašem životě. Když přijmete veškerou zodpovědnost za vše, co se objeví ve vašem životě, pak se vás týkají všechny problémy druhých lidí, kteří vás vyhledají. A cokoli potkáte, to můžete uzdravit.

 • Ho´oponopono je proces POKÁNÍ, ODPOUŠTĚNÍ A TRANSMUTACE, který pro dnešní účely aktualizovala význačná havajská kahuna Lapa´au Morrnah Nalamaku Simeona a nazvala ho Nalezení vlastního Já pomocí ho´oponopono. Pokaždé, když použijeme některý z jeho nástrojů, přijímáme stoprocentní odpovědnost a žádáme (sami sebe) o odpuštění. Zjišťujeme, že vše, co se odehrává v našem životě, je pouhou projekcí našich "programů". A můžeme se rozhodnout, zda těmto dějům necháme volný průběh a budeme je jen pozorovat, nebo na ně budeme reagovat a necháme se lapit do jejich pasti.

 • HOO - znamená příčinu

 • PONOPONO - znamená napravit chybu (omyl) způsobem pokání. Omluva vzpomínkám, které mi způsobují problém.

 • Ho´oponopono tedy zjednodušeně znamená "narovnání" či "náprava chyby". Podle starých Havajců vzniká hřích z myšlenek zatížených bolestnými vzpomínkami na minulost. Ho´oponopono je způsob, jak uvolnit energii těchto bolestí, které vyvolávají nerovnováhu a později nemoc. Je to proces vnitřního opouštění toxických energií s cílem nechat skrze sebe proudit božské myšlenky, slova a činy.

 • Metoda zahrnuje "čištění" sebe sama a svého podvědomí od všech negativ, aby člověk mohl vidět změny v ostatních. Když se postaráte o své vlastní potíže, odezní i u jiných. Pamatujte si, že to, co spatříte u druhého člověka, je také ve vás. Veškeré léčení je tedy zároveň léčením sebe samého. Vše co se objevuje v našem životě, je nějaká vzpomínka, spuštěný program (chyba), jenž se projevuje proto, aby nám dal příležitost k jeho odstranění, pročištění, smazání.

 • A teď to nejdůležitější. Jak "čištění" za pomocí Ho´oponopono provádět?

 • Původní způsob, jak pracovat s technikou ho'oponopono, bylo odříkávání modlitby Morrnah Nalamaku Simeony:

 • "Božský Stvořiteli, Otče, Matko, Synu v jednotě... Pokud jsme se já, celá má rodina i příbuzenstvo a všichni mí předkové v myšlenkách, slovech a skutcích a ve svém jednání dopustili vůči Tobě, Tvé rodině nebo vůči Tvým příbuzným či předkům čehokoli zlého od počátku stvoření až do dneška, prosíme Tě o odpuštění... Dopřej nám očištění, uvolnění a odstranění všech negativních vzpomínek, bloků, energií a vibrací a přeměň tyto nechtěné energie v čisté světlo... A tak se staň."

 • Ihaleakalá Hew Len, Ph.D., havajský léčitel, který pokračuje ve stopách Morrnah Simeony. Zprostředkovává a učí tuto techniku po celém světě zjednodušeně. Vše spočívá v tom, že neustále opakujete, čtyři jednoduché věty:

 • "Miluji tě."

 • "Omlouvám se."

 • "Prosím, odpusť mi."

 • "Děkuji ti."

 • Opakováním těchto jednoduchých slov, která téměř všichni běžně používáme, dosáhneme procesu čištění a intoxikace negativní energie v nás, tedy chybných myšlenek, vzorců a uvažování. Procesem čištění můžeme dosáhnout čehokoli - zlepšení kvality našeho života, překonávání těžkých a obtížných situací, napravování mezilidských vztahů, dosáhnutí osobních i pracovních úspěchů.

 • Když říkám "Miluji Tě", neříkám to nikomu ve svém okolí, říkám to sám/a sobě, promlouvám ke svému vnitřnímu dítěti, ke svému božství uvnitř mě. Nemám žádné předsudky, žádná očekávání. Skrze slova "Miluji Tě" se propojíme s Bohem. Slova "Miluji Tě" rozproudí zablokovanou energii, spojí nás s Božstvím. Jsou lístkem, který nás opravňuje ke vstupu do stavu neuvěřitelného klidu a míru. Když je vyslovujeme směrem ke Stvořiteli, začíná v nás vše očišťovat, abychom mohli zažívat zázrak přítomného okamžiku. Podstata je milovat vše - např. nadváhu, závislost, problematické dítě, partnera apod.

 • "Omlouvám se" za cokoli, co uvnitř mě způsobuje "daný problém". Omlouvám se za vzpomínky, které jsou ukryté uvnitř mě a nutí mě opakovat stejné vzorce, stejné programy. Těmito slovy uznáváme, že se do našeho systému dostal nějaký virus neboli negativní program. Nemusíme tušit, jak to k nám přišlo. Např. má-li někdo nadváhu, jednoduše přijal program, který ji vytvořil. Tím, že vyslovíme slova "Omlouvám se", sdělujeme Bohu, že ve svém nitru žádáme o odpuštění čehokoli, čím jsme si tento program přitáhli. Neprosíme Boha, aby nám odpustil, ale aby nám pomohl odpustit sobě samým! Přijímáme absolutní zodpovědnost za vše, co se v našem životě objevilo.

 • "Prosím, odpusť mi", přijímám 100% zodpovědnost za to, co se uvnitř mě a kolem mě děje. Těmito slovy prosíme o čištění, uvolnění a odstranění všech bloků a negativních energií a o jejich transmutaci v čisté světlo. Je to prosba naší vědomé mysli ke Stvořiteli, aby změnil obsah našeho podvědomí v prázdnotu a abychom díky tomu opět objevili své vlastní Já.

 • "Děkuji Ti" vyjadřuje naši vděčnost, za cokoli co máme, co prožíváme, protože máme příležitost to pročistit. Těmito slovy vyjadřujme Stvořiteli svou vděčnost a dáváme najevo víru, že se problém vyřeší k nejvyššímu dobru všech zúčastněných. Vyjádřením upřímného vděku i za věci, jež mě zranily, ublížily, způsobily nepříjemnosti, strach i bolest dokazuji, že si uvědomuji hodnotu všech věcí, které mě obklopují, nejenom hmotných, ale i zkušeností a situací

 • Pročišťování znamená, že jakmile se objeví nějaký problém, jste ochotni přijmout plnou odpovědnost. Jste ochotni říct: "Omlouvám se. Prosím o odpuštění za to, co se ve mně děje a co způsobilo tuto situaci/tento problém."

 • "Problém je problémem pouze tehdy, když říkáme, že je to problém, a jinak problém není problém, protože problémem bývá jen to, jak reagujeme na problém" (Dr. Ihaleakalá Hew Len)

 • Než budete příště na něco reagovat, než vyslovíte radu nebo názor, v duchu si řekněte: "miluji tě" nebo "děkuji ti".

 • K tomu, abyste mohli provádět Ho´oponopono nemusíte znát podstatu problému. Jediné, co se od vás vyžaduje, je všímat si problematických zážitků, ať na fyzické, mentální či emocionální úrovni. Jakmile je zaznamenáte, můžete začít okamžitě čistit a opakovat slova "omlouvám se" a "prosím odpusť mi"

 • Nejčastěji ji používám v situacích, kdy mě něco (nějaká situace) či někdo vyvede z míry a vyvolá ve mně negativní emoce. Abych tyto emoce zmírnila, začnu většinou ihned v duchu odříkávat "mantru" - omlouvám se, prosím odpusť mi, miluji tě, děkuji ti. Nebo se začnu ptát "Omlouvám se a prosím o odpuštění za všechno, co je ve mně a co způsobilo tuto situaci" apod. Nejsou přesně daná žádná pravidla jak tuto metodu používat a je na každém z nás, jak to zrovna cítí a jaký nástroj v dané situaci použije.

 • Můžete také "čistit preventivně" a například při čekání ve frontě, při usínání, při sportu či řízení auta si v duchu neustále opakovat ony čtyři jednoduché věty (miluji tě, omlouvám se, prosím odpusť mi, děkuji ti), pořadí v jakém je říkáte, není důležité.

 • A pamatujte si, že vaším úkolem nebo posláním není napravovat nebo měnit lidi nebo situace kolem sebe, ale spíše čistit svou vlastní vnitřní energii a přijmout stoprocentní zodpovědnost za svůj život. Odměnou vám bude jasné vidění světa a inspirace.

 • Ho´oponopono mění a uzdravuje bez složitých návodů. Je to způsob života a pro jeho aplikaci nikoho kromě nás samotných nepotřebujeme.

Doporučená literatura:

 • SVĚT BEZ HRANIC - Joe Vitale, Ihaleakalá Hew Len, Ph.D.
 • NA NULE Joe Vitale
 • TAJEMSTVÍ JEDNODUCHÉ CESTY a TAJEMSTVÍ RYZÍ CESTY, JAK ŽÍT - Mabel Katz( pro začátečníky nejlepší )