Indická astrologie byla vyvinuta zhruba před pěti tisíci lety v prastarých indických ságách a umožňuje větší porozumění sobě samému. Napomáhá lidem, kteří hledají své místo pod sluncem, odhalit svou védu, neboť jak Indové věří, hvězdná znamení ovlivňují osobnost a charakter každého člověka. Najděte si, se kterým hvězdným znamením jste v souladu, ať už po stránce erotické, vztahové či přátelské. V této astrologii najdete také vše, co potřebujete vědět o sobě, o svém chování, přirozených vlohách určitých charakterových vlastnostech. Indická astrologie nám zpřístupní podrobnosti východního učení, které nám pomůže odhalit tajemství naší osobnosti.

Méš (Beran) 21.3 - 20.4

Odpovídá instinktivnímu slepému a absolutnímu popudu k životu a světlu. Symbolizuje advent, nenadálý zjev nebo vyražení ze země, z kvasícího nebo bublajícího života, nenadálý výbuch nebo proměnu. Je znamení nadšení, odvahy a instinktivní síly ženoucí se vpřed a uchvacující budoucnost.
Charakteristika: Mužství, dynamická síla, autorita, pevnost, silná vůle, průkopník, velké vůdčí schopnosti, moudrá síla, dobrodružnost, skutečná velikost člověka. Dovolte si být silní a vědět, co chcete. Neschovávejte se, nýbrž projevte svou sílu bez falešné zdrženlivosti. Prosaďte se, pokud víte, že jste v právu. Rozhodujte se pomocí autority svého vnitřního vědomí. Jednáte-li s druhými jednoznačně, přímočaře a láskyplně, budou vám důvěřovat a něco od vás přijímat. Vymezte si svoje území a dbejte na to, aby je nikdo nepřekročil bez vašeho pozvání.
Vzkaz pro ženu: Buď otevřena setkání se zvláštním mužem.
Vzkaz pro muže: Otevři se vlastnostem svého mužství.
Otázka pro všechny: Co jsou pro vás znamení skutečné síly a pravé autority?
Rada: Buďte sami sebou! Hajte svá práva. Nenechte se omezovat ani ovlivňovat ostatními. Pozor i na vlastní zastaralé způsoby myšlení.
Indický symbol: beran/kozel

Vršabha (Býk) 21.4 - 21.5

Symbolizuje značné množství akceptující pasivity spolu s neporušitelným klidem, trpělivostí a stálostí, které jsou současně ujišťující a odstrašující. Je ujišťující, protože všechna charakteristika tohoto znamení naznačuje nespornou a nezměnitelnou trvanlivost, pokračování a sílu. Je to odstrašující, protože tyto vlastnosti poukazují na nepřátelský odpor ke změnám všeho druhu. Jediný vývoj je možný plozením nebo společenstvím a stykem s přírodou.

Charakteristika: Vůdce, vnitřní moudrost a vedení, učit se porozumět životu, naslouchat vnitřnímu hlasu, učit sebe i druhé. Následujte volání své duše. Nechte se vést svou vnitřní moudrostí. Všímejte si vnitřních podnětů a znamení života. Učte se trpělivě ze svých zkušeností. Jakmile k tomu dozrajete, potkáte moudrého člověka, který významně podnítí vaši životní cestu. Moudrého člověka poznáte podle toho, že se vám nesnaží vnucovat svoje myšlenky a názory, ale podporuje vás v tom, abyste odhalili svoji vnitřní pravdu a rozvinuli vlastní vnitřní moudrost.
Otázka: Kam vás volá vaše srdce?
Rada: Čeká vás během života popálení ega, dovolte to. Popálením ega je myšlen naprostý rozpad představ o tom, kým jste doposud byli. Tím je vám dána možnost objevit svou pravou podstatu.
Indický symbol: býk

Mithuna (Blíženci) 22.5 - 21.6

Umožňuje všechny druhy spojení a páření. Pátrání, které má bázi v objevování a lásce jiného člověka a jiného sebe. Ideálně toto setkání s druhým povede k dalšímu setkání s podstatou sebe samého, bez kterého bytost nemůže žít v souladu a klidu a nemůže dosáhnout splnění své touhy. Toto je tedy znamení, v životě kterého zvídavost a vědomosti o rozličných a mnohotvárných stránkách světa budou hrát důležitou roli.
Charakteristika: setkání s láskou, přitažlivost, erotika, sexualita, zamilovanost, vztahy, důvěra v lásku a blízkost, spojení protikladů skrze lásku, láskyplnost k druhým lidem.
Buďte otevření milostným setkáním! Svěřte se lidem, kteří jsou pro vás důležití. Následujte volání přitažlivosti a dovolte se zamilovat nově. Upřímně a svobodně projevujte svoje city. Buďte připraveni jít s partnerem, který se vám otevře, hlouběji. Nic nezadržujte a nechte se vést silou lásky. Buďte zamilovaní - do sebe, do života a všech lidí, které potkáte.
Otázka: Jaké přesně jsou vlastnosti, které vás tak hluboce přitahují, když se zamilujete?
Rada: Nenechte se citově vydírat, odevzdejte sebe i druhé do rukou Života. Osvoboďte se.
Indický symbol: intimní spojení/dvojice

Karkata (Rak) 22.6 - 22.7

Značí podněcování citů, představivosti a emocí - a schopností, které to přinášejí. Je to způsobené neoprávněným strachem z budoucnosti, z nevyhnutelných změn bytostí a věcí, z nepřetržitě se obnovujícího cyklu života, který prochází jakousi smrtí a destrukcí. Úzkostlivost a obavy tak přinášejí inspiraci a podněcují vzpomínky a touhu po minulosti.
Charakteristika: sebezkoumání, připravenost na něco nového, nová síla a jasnost, změna k lepšímu, meditace, duchovní cesta. Jste připraveni na nový začátek? Všechna znamení ukazují na změnu k lepšímu ve vašem životě. Pohlédněte do sebe a naslouchejte moudrosti svého vnitřního vedení. Chce vám něco sdělit a připravit vás na průlom do nové fáze vašeho života. Využijte všech zkušeností, které na vás čekají, k rozvinutí svých nejvyšších schopností.
Otázka: V jaké oblasti přijmete možnost změny?
Rada: Uvědomte si, kým doopravdy jste! Hledejte pravdu a sebedůvěru. Nenechte sebou vláčet vlastními pochybnostmi, ani názory druhých.
Indický symbol: krab

Sinha (Lev) 23.7 - 22.8

Odpovídá vítězoslávě a triumfu, vítězství nad přírodními silami, smrtí a sebou, což umožní žeň plodů života člověka tím, že plně využívá své osobní kvality a nadání. Vývoj člověka v jeho zvoleném poli působení přinese moc a ovládání svého okolí.
Charakteristika: živost, osvobození, síla, vyslovit "ano" životní síle, tvořivost, sexualita, radost, láska, extáze všeobjímající jednoty. Největší rozkoš spočívá ve svobodě být sami sebou, se vším, čím jste. Přitakejte životní síle, která se vyjadřuje vaším tělem, vašimi pocity a myšlenkami. Pokud milujete a přijímáte síly v sobě, poznáte, že nic špatného neexistuje. Radujte se ze své divoké, nespoutané vitality.
Otázka: Stojíte za tím, co vám přináší rozkoš?
Rada: Udělejte to, co je vám vlastní! Do toho!
Indický symbol: lev

Kanjá (Panna) 23.8 - 22.9

Toto znamení nastupuje po období instinktivního panování a značí nové období, ve kterém se dostaví pochyby, a ve kterém neměnný zákon přeměny všech bytostí a věcí přinese zpět do reality ty, kteří se považovali za nepotřebné ničeho a nikoho. Člověk pociťuje intenzivní potřebu pocitu zabezpečení a zajištění, o které se bude pokoušet inteligentním odhadem svých schopností a prostředků. Jeho nevinnost by mohla být obětována nebo ztracena v boji o život.
Charakteristika: Hledat a najít vnitřní světlo, osamělost, připravenost setkat se s vnitřními stíny, čas žní. Ve svých životních situacích je zvlášť důležité spojení se sebou samými. Už se dál nevyhýbejte tomu, co se ve vás pohybuje. Využijte čas samoty, abyste se hluboce vcítili a zaposlouchali do sebe. Nemáte-li ze sebe strach a všechno v sobě přijímáte a milujete, váš strach ze života se rozpustí. Potom dokážete být s druhými, aniž byste ztratili spojení se sebou.
Otázka: Existuje něco, co vás bolí nebo vám chybí?
Rada: Přijměte samotu jako dar. Nebraňte se jí a nezahánějte jí vyhledáváním společnosti. Neinvestujte svou energii do vztahů. Nemusíte své vztahy ničit, jen se plně věnujte sami sobě. Ten, kdo vás miluje, ten vás neopustí.
Indický symbol: mladá dívka/panna

Tulá (Váhy) 23.9 - 23.10

Zdůrazňuje rovnováhu, která musí ovládat přírodní síly a vnější svět na jedné straně a lidskou povahu a vnitřní život na straně druhé. Akce, myšlení a emoce musí být vyváženy a pořádně promyšleny, takže se nestane nikdy nic, co by porušilo rovnováhu nebo její nedostatek v dokonalém souladu s okolnostmi.
Charakteristika: Dokonalá rovnováha, vyrovnanost, spojení se svým středem, meditace, uvést něco do pořádku, napravení, něco se vyvažuje. Ponořte se do svého meditativního středu, ohniska svého bytí. Vnitřní klid a soustředěnost jsou nejlepším předpokladem, aby bylo uvedeno do pořádku to, co vyžaduje vyrovnání. Pokud se od vás něco očekává, přistupte k tomu a dělejte všechno řádně a klidně. Pokud v sobě prožíváte rozrušení a chaos, hluboce dýchejte a čekejte, až se uklidníte. Směřujte svoji pozornost spíš dovnitř než ven. Jakmile máte opět uvolněné spojení se sebou, dělejte vše nezbytné a všímejte si znamení života.
Otázka: Do jaké míry přispívají vaše současné zkušenosti k vyváženosti ve vašem životě?
Najděte v sobě odvahu a jděte "do toho" s důvěrou, neboť tento krok je správný.
Indický symbol: rovnováha/výhry

Vrščika (Štír) 24.10. - 22.11.

Zdůrazňuje a překračuje limit přizpůsobivosti, která se vyvinula v období odpovídajícímu předešlému znamení, a tak udržuje rovnováhu a soulad za každou cenu. Teď jsou však jistá měřítka v nebezpečí zavržení, v boji o život. Proto je to znamení, které je ovládané instinktem života a smrti, vítězící nad smrtí za cenu obětování principů, tradice a pravidel.
Charakteristika: Smrt a znovuzrození, konec a nový začátek, rozchod a osvobození, změny, transformace. Něco ve vás nebo ve vašem životě se chce proměnit nebo změnit, protože to k vám už nepatří. Dejte tomu volný průchod. I když pro vás může být rozloučení také bolestné, nebraňte se mu a zcela se mu poddejte. Bez smrti není nový život. Staré musí zahynout, aby mohlo povstat nové. Naučíte-li se ochotně a beze strachu pouštět, může být vaše osvobození vždy extatické a zrození nového naplněno radostí.
Otázka: Co je vám zatěžko - pustit se anebo uvolnit?
Rada: Dovolte vlastní transformaci. Věci, které se odehrávají ve vašem životě, přispívají k vašemu duchovnímu růstu - přijměte je.
Indický symbol: štír

Dhanus (Střelec) 23.11 - 21.12

Toto znamení je zobrazováno jako luk a ne jako šíp, protože luk je nástroj, kterým můžeme něco vrhnout do vzduchu. Symbolizuje napětí, které podněcuje skok vpřed a současně si zachová svoji pozici a místo. Luk je tělo a šíp je mysl. Rozvoj a využití tělesných kvalit a schopností člověka způsobí osobní osvobození a katapultuje mysl do výšky.
Charakteristika: Protiklady se sjednocují, vzniká něco zcela nového, zmrtvýchvstání po smrti, dokonalá harmonie, hledání nebo námaha budou odměněny, snadný pokrok, vnitřní alchymie, transformace, tvořivá síla. Ve vás a vašem životě se odehrává hluboce rozsáhlá, harmonická proměna. Něco ve vás muselo umřít, aby se během života mohlo nově rozvinout. Umožní to vaše odevzdanost zkušenosti, činnosti nebo nějakému člověka. Vznikne něco nového; nový životní pocit, nové pochopení nebo nový vztah - k sobě nebo k druhému člověku. Odehraje se to úplně snadno, téměř samovolně. Jediné, co je zapotřebí, je vaše otevřenost.
Otázka: Jaké pocity a zkušenosti chcete pro svůj život přijmout?
Rada: Vraťte se ke své pravdivé osobnosti, skutečným pocitům a přáním vašeho nitra.
Indický symbol: luk/zbraň

Makara (Kozoroh) 22.12 - 20.1

Odpovídá fázi, ve které všechna emocionální ohleduplnost a citlivost je zavržena nebo udušena a soucit jako takový je potlačen. Neexistují žádné ústupky, když je člověk nucen zachránit svůj život a duši. Krokodýl je nehybný a chladný, zdánlivě ve spánku, ale pozoruje a čeká. Nelze kolem něj projít. Jeho trpělivost a houževnatost jsou příslovečné.
Charakteristika: Velký tvořivý potenciál, nebezpečí zapletení a nesvobody, nebezpečí pýchy, spojit nebe a zemi, případně ducha a hmotu, moudrost v praktických záležitostech, sexualita. Velký, tvořivý potenciál ve vás čeká na to, aby mohl být svobodně a vědomě prožíván. Vychutnávejte svoji sílu a svoje úspěchy, ale nebuďte na ničem závislí tím, že tomu upnete svoje srdce. Každá forma závislosti vás zotročuje, a nedostanete to, co si od toho slibujete. Dbejte na to, by vaše myšlenky a jednání sloužily blahu všech lidí. Buďte vděční za vše, čím vás život obdarovává, ale neupínejte se k věcem, vztahům nebo osobám. Láska může rozkvést a naplnit náš život jen ve vnitřní svobodě!
Otázka: Na čem nebo na kom se cítíte závislí?
Rada: Odpusťte svým rodičům, nebo těm, kteří do vás naočkovali program omezení, a pozorováním sebe sama si rozhodně, čemu chcete věřit a čemu ne, co v životě uplatníte a co nikoliv.
Indický symbol: krokodýl/žralok

Kumbha (Vodnář) 21.1 - 20.2

Zabývá se převrácením okolností. Voda, která by měla být ve džbánu, aby mohla uhasit žízeň nebo očistit tělo, je vylita, odhozena a obětována za účelem obnovení, protože voda života může plynout svým korytem, jen když je obohacována přítokem nové krve. Musí se odtrhnout od sebe sama, než se může obnovit.
Charakteristika: Spojení s univerzální inteligencí, přinést vesmírné ideje na Zemi, odevzdanost, inspirace, přijímat a uskutečňovat vize, sebepoznání a sebedůvěra, vyzařování. Jste napojeni na univerzální inteligenci a skrze vás může působit božská síla. Podstatné je, co vás zaměstnává a vnitřně rozechvívá. Pokud se tomu svěříte s otevřeným srdcem, můžete přijmout pro sebe a pro své okolí něco blahodárného, možná dokonce zázračného. Staňte se čistým kanálem pro působení oné "Jediné síly", která vše prostupuje, a nechte ji ze sebe vyzařovat. Využijte každý okamžik, abyste svůj život zasvětili božskému.
Otázka: Co pro vás znamená být kanálem pro "ono božské"?
Rada: Ztište se, buďte co nejvíce sami se sebou. Dopřejte si klid. Vaše duše ho nutně potřebuje. Zkuste někdy meditovat na slovo "MÍR". Naučte se ignorovat MYSL.
Indický symbol: hrnec/džbán

Mína ( ryby ) 21.2 - 20.3

Směruje k volnému a nespoutanému toku ve vodách, které jsou jasné, čisté a průzračné, nebo zkalené, zmatené a divné. Míří k emocím, k rybě, která se pohybuje v času a prostoru a vynořuje ze skrytých hlubin života na povrch. Mimořádně citlivé, intuitivní a inspirované znamení, které unáší jeho představivost a proud života.
Charakteristika: Poslední zkoušky, na prahu do neznáma, bludné cesty, podprahové strachy; z temnoty ke světlu, nově se narodit. Ve vašem životě je důležité, abyste byli velmi bdělí. Vykonávejte svoje úkoly co nejsvědomitěji. Naslouchejte svému nitru a neopomeňte udělat nic, co víte nebo tušíte, že byste měli udělat. Pokud složíte zkoušky, které vám život předkládá, můžete vyjít i z obtížných situací s novou silou a jasností.
Otázka: Po čem nejvíce toužíte?
Rada: Jste vyzýváni k pochopení své karmy, k nápravě minulých chyb nebo vyrovnání dluhů. Možná se některé karmické chyby ve vašem životě hodlají zopakovat, a proto pozorně sledujte svůj život a svá rozhodnutí.
Indický symbol: ryby