KAMENY-BARVY

Červená - je barvou krve. Znamená pohyb, energii, životní sílu. Oživuje nás a dává nám činorodost, výkonnost, teplo, sílu a odvahu.
Oranžová - odstraňuje těsné emocionální struktury, udržuje v pohybu životní energii. Obnovuje, oživuje a probouzí radost ze smyslových požitků.
Žlutá - zprostředkovává lehkost, radost a veselé uvolnění. Její vibrace nás otevírají životu, podporují naši ochotu navazovat kontakty a poučovat se ze zkušeností a poznatků. Oživuje myšlení a povzbuzuje přenos impulsů.
Zlatá - mění porozumění v moudrost, podněcuje řešení psychických problémů, dává pocit bohatství, lesku a tepla.
Zelená - je barvou přírody, náklonnosti, soucitu. Léčí nás a dává nám pocit vyrovnanosti a míru. Díky jí se můžeme zotavit, regenerovat a načerpat novou sílu.
Růžová - je barvou mírnosti, něhy a vyšších citů v lásce. Činí nás přístupnými kráse, harmonii a schopnými obojí v našem životě vyjádřit.
Světle modrá - vyjadřuje pocit svobody, daruje nám inspiraci, pocházející z našeho nitra. Její vibrace připomínají nekonečnost nebe. Vyjasňuje a rozšiřuje duši i ducha.
Tmavě modrá - přináší do naší duše klid, schopnost soustředit se na podstatné a hluboké poznání. Je barvou spolehlivosti a hloubky.
Fialová - vede nás k vnitřní jednotě se životem. její vibrace nám zjevují skryté životní dimenze, probouzejí v nás obětavost, nadosobní lásku a idealismus. Bolestné zkušenosti pomáhá přeměnit v energii duševního růstu.
Bezbarvá bílá - je symbolem čistoty a nejvyšší dokonalosti.
Černá - pomáhá nám neztratit sebe sama v neklidu světa, učí nás analyzovat vlastní nitro, ale neuzavřít se a zůstat přístupný všem možnostem.
Hnědá - dává nám pocit zakořenění a vytrvalosti v životě. Je barvou Země.
Neprůhledné - kameny zhušťují a zhmotňují vibrace své barvy.
Průsvitná - kameny které jsou účinné hlavně v oblasti citů a vjemů. Svým mírně uklidňujícím účinkem otvírají naši duši hlubším dimenzím.
Průhledná - průhledné kameny nás spojují s nejvyššími duševními aspekty svých barev a ostatních vlastností. Rozšiřují a zušlechťují celou naši bytost.