Jednoduchá metoda, ke které potřebujete jen tři hrací kostky.

Postup: Na papír velikosti minimálně A4 nakreslete kruh. Vezměte do rukou kostky, zatřeste jimi a během třesení položte otázku, na kterou chcete znát odpověď. V ideálním případě, pokud to jde, si otázku předem zformulujte nahlas nebo dokonce napište, abyste si byli pak při výkladu jistější. Potom kostky hoďte do nakresleného kruhu a jejich výsledek sečtěte.

Pozor! Počítejte jenom s kostkami, které padly do kruhu! Ty ostatní neplatí! Pokud se z kruhu odkutálí všechny kostky, znamená to, že byla otázka špatně položena, nebo že na její zodpovězení není vhodná doba.

Význam součtu čísel na kostkách:
1 Důrazné ANO. Je-li otázka jinak položena (nelze na ni odpovědět ano-ne), znamená to, že odpověď či řešení se týká vás samotných, například, že iniciativa je teď jen na vás.
2 Důrazné NE. Je-li otázka položena jinak, týká se odpověď na ni dvojice, vás a vašeho partnera, přátel, řešení se tedy nachází v kolektivu lidí, není přímo na vás, ale na druhých. Musíte tedy počkat.
3 Čeká vás štěstí, příjemné překvapení, dobrá zpráva, možná až nečekaná změna k lepšímu.
4 Nepodaří se to tak, jak byste si přála, smůla, odpor, nepřátelství, špatná zpráva, nepříjemné překvapení.
5 Varuje vás před unáhleným jednáním, agresí, také je možné, že zatím ještě nemáte dostatek informací či prostředků k řešení situace. Možná se objeví někdo nový, který vám může pomoci.
6 Ztráta něčeho cenného, a to nejen materiálně. Také upozorňuje na váhání a pomalost ve vyřešení vaší záležitosti, kterou teď nemůžete příliš ovlivnit. Na dru­hou stranu můžete tak ale dojít k novým důležitým poznáním.

7 V tématu, které vás zajímá, hraje dů­ležitou roli osoba, jíž není možné příliš věřit. Obecně také nepříjemnosti s druhými lidmi, podrazy, pomluvy.
8 Kritika. Bude potřeba vaše stanovisko přehodnotit, protože cesta, kterou teď jdete, nevede k vytouženému cíli.
9 Láska, harmonické vztahy, usmíření, upevnění vztahu, uzavření manželství a nebo, v případě, že jste bez partnera, seznámení s někým novým, zajímavým.
10 Štěstí, příjemná změna, dobrý za­čátek, lehkost, hravost. Směr, kterým se vydáváte, vede k vytouženému cíli.
11 Neshody mezi dvěma lidmi, v ro­dině, rozchod, odloučení od rodiny (i dočasně).
12 Dobrá zpráva na obzoru! Dozvíte se něco pro vás příznivého, pak je ale třeba jí využít a rychle se rozhodnout. I lepší finance.
13 Nepříznivý vývoj situace. Také va­ruje před vaším dotazem, neměli byste se do takové situace pouštět, protože pak vás může čekat nemilé překvapení.
14 Něco nového... Nový vztah, nová práce, nové zájmy. Zkrátka, je třeba se zabývat něčím novým, v tom vám svítí zelená a čeká vás úspěch.
15 Je třeba jednat v souladu s vaším morálním cítěním, není ale dobré porušovat pravidla. Jednejte spravedlivě a vyvarujte se pokud možno konfliktům (není-li to obecně v rozporu s vaším morálním cítěním).
16 Velmi šťastná cesta, která bude korunována velkým úspěchem, vede ke splnění nějakého vašeho snu, jen to bude ještě chvíli trvat. Je třeba se ale neodchýlit z tohoto šťastného směru.
17 Nebude se to vyvíjet přesně tak, jak si přejete, ale i tak je tu docela velká šance na úspěch. Změna plánu, ale ná­sledně i možnost finančního přilepšení.
18 Tři šestky, nejvyšší možná kombi­nace, která padne jen velmi zřídka, a vám tak přináší splnění vašeho přání, úspěch, radost a štěstí!