tento způsob odhalování budoucnosti v křišťálové kouli je znám v Evropě již od 5 století našeho letopočtu, ovšem časem byli vytlačeny a zapomenuty, zejména díky církvi, která začala tuto praktiku stejně jako mnohé jiné spojovat s čarodějnictvím a trestat inkvizicí.

Věštění z křišťálové koule funguje na principu vidin vyvolaných v podvědomí mozku, které se objevují při zklidnění mozkové činnosti, které způsobuje soustředění. Měli by jste se dostat do stavu alfa.

Ať už se rozhodnete pro kouli jakoukoliv, měla by splňovat jistá kritéria. Každopádně by měla být přiměřeně veliká (přibližně okolo 10 cm), měla by být naprosto hladká, bez prasklin, bublinek a kazů, se zcela hladkým povrchem. O kouli bychom měli náležitě pečovat, hlídat aby se nepoškrábala a uchovávat ji zabalenou v látce, nejlépe saténu nebo sametu. Kouli je vhodné jednou měsíčně, nejlépe za úplňku opláchnout, a to slanou nebo octovou vodou, potřít čerstvým nebo sušeným pelyňkem a nechat ji tak půl hodiny nabít měsíčním světlem (ne přes okno!). Kouli bychom měli chránit před přímým slunečním svitem, a neměli by na ni sahat jiní lidé.

Věštění se doporučuje na vhodném klidném místě, nejlépe ve vysvěceném kruhu, nebo na obřadním oltáři. Je třeba zajistit, aby vás nikdo nerušil, a nedoporučuje se přítomnost více jak dvou dalších lidí, kteří by od vás měli sedět vzdáleni minimálně na délku paže.

Koule by měla vždy ležet na tmavém sametu (tlumí odrazy okolního světla), buď na obřadním stolku, podstavci nebo ve vašich dlaních. Je vhodné k obřadu zapálit třeba kadidlo nebo svíci, ovšem pozor - její světlo se nesmí přímo odrážet v kouli! V místnosti by mělo být šero, aby v kouli nevznikaly odrazy a odlesky. Zkuste se naprosto zklidnit a soustředit, můžete si předtím i zameditovat, a upřete pozornost jakoby doprostřed koule. Dívejte se soustředěně, ale uvolněně. Není cílem vydržet co nejdéle bez dechu, bez hnutí nebo mrknutí - taková křečovitost naopak bude vaši snahu blokovat, snažte se jen obyčejně uvolnit a jakoby se na chvíli zapomenout, nebo hledět do koule jako 'do blba'. Zpočátku může trvat i několik dní nebo týdnů, než se vám začnou objevovat nějaké vize, ale zůstaňte klidní, to je normální.

Každopádně by ze začátku vaše pokusy měli trvat jen pár minut, a postupem času se prodlužovat, ne však na více než 10-15 minut. Během této doby byste po pár dnech měli v kouli začít rozeznávat bílou mlhovinu, která postupně bude nabývat různých tvarů a barev. Pak už záleží jen na vás, jak dokážete tyto 'obrazy' správně rozpoznat, pochopit a interpretovat. Samozřejmě že nutno počítat s tím, že ze začátku se vám budou zjevovat vize ukryté hluboko ve vašem podvědomí, ať už více či méně příjemné, zapomenuté vzpomínky z dětství a vaše nenaplněné sny a touhy. Postupem času byste měli být schopni se napojit i na myšlenky a vize ostatních lidí, pro které budete případně věštit.

Symboly a výjevy v kříšťálové kouli

Mraky v kouli

Bílé mraky - štěstí

Černé mraky - smůla

Fialové, zelené, modré mraky - radost, veselí

Červené, oranžové, žluté - nebezečí, problémy, těžkosti

Mraky vycházející - kladná odpověď

Mraky zapadající - klesající - negativní odpověď

Mraky plynoucí směrem do prava - duchové jsou přítomni

Mraky, které plynou doleva - duchové odlétli - zmizeli

Události, které se v kouli objevují

Pokud, k jejich zjevení dojde v přední části koule - jde o událost týkající se součastnosti nebo blízské budoucnosti

Pokud, se událost zjeví v zadní části koule - jde o událost, které se vztahují k vzdálené budoucnosti nebo daleké minulosti.

Pokud se objeví od vás vlevo - události jsou skutečné

Pokud se objeví po pravici - události jsou symbolické.

Symboly v kouli

Brouk - dlouhý život

Had - zdraví, vědomosti, pokušení

Hvězda - úspěch

Koruna - slává, odpovědnost

Kotva - bezpečí, naděje

Lebka - smrt, moudrost

Leknín - kreativita

Maják - před vámi nebezpečí, ale máte naději

Maska - zrada, podvod, tragédie

Meč - hádka

Oko - šťastný osud, rozvaha, ale i může to být symbol zla

Ovoce - děti

Pták - zpráva

Srdce probodané dýkou - utrpení

Váhy - spravedlnost

Zeměkoule - cestování

Žába - plodnost, úrodnost, něco prospěšného