Bechyně
Zdejší arzénové a železité prameny jsou doloženy již v 16. stol., ale lázně zvané Libušiny vznikly až o dvě století později. V lázeňské léčbě revmatismu, pohybového ústrojí a poruch látkové výměny se užívá i zdejší rašelina z nedalekých Soběslavských blat.

Bílina
Bílinské prameny alkalické kyselky jsou známy už od Přemyslovců, kdy se jejich odpařováním získávala vřídelní sůl. Od 17. a 18. stol. se vyvážely do celé Evropy. zdejší lázně se velmi proslavily hlavně v 19. stol., a to zásluhou zdejších lékařů. Léčí se zde nemoci zažívacího ústrojí a doléčují se jeho pooperační stavy.

Darkov
Jodobromové lázně v části Karviné zvané Darkov léčí nemoci pohybového ústrojí a neurologické.

Františkovy Lázně
Léčivé prameny jsou zde známy od pozdního středověku, vlastní lázně jako takové byly založeny roku 1793. Dostaly jméno podle císaře Františka I. (1768-1835), na jehož příkaz zde tehdy byla vystavěna první velká lázeňská budova. Slouží k léčbě ženských nemocí, nemocí oběhového ústrojí a poruch látkové výměny. Vyvěrá zde řada pramenů (např. Františkův, Štěpánčin, Luisin, Herkulův, Loimannův) s různými účinnými minerálními látkami (sírany, fosforečnany a uhličitany) a v různých poměrech obsahují sůl kuchyňskou a Glauberovu, železo, lithium a kyselinu uhličitou. Její přítomnosti vděčí za to, že jsou tyto minerální vody velmi dobře stravitelné a nepůsobí zácpu jako čistě železité minerální vody. Zdejší minerální vody se užívají i ke koupelím a k přípravě rašelinných (slatinných) zábalů.
Jáchymov
Radioaktivní lázně zde vznikly roku 1906 jako první svého druhu na světě. Léčí nemoci pohybového ústrojí, dále choroby metabolické, nervové a cévní.

Karlova Studánka

Lázně s minerálními prameny byly založeny kolem roku 1800. K ohřívání vody ke koupelím byla využívána horká struska z nedalekých vysokých pecí v Hubertově. Pojmenovány byly roku 1803 po arcivévodovi Karlu Ludvíkovi. Roku 1950 byl navrtán další veřejně přístupný minerální pramen. Léčí se zde choroby dýchacích cest, zvláště pak silikóza.
Karlovy Vary
Asi nejznámější české lázně vůbec. Podle pověsti zdejší léčivé prameny objevil náhodou Karel W. při honu na jeleny, když spatřil zraněné zvíře, jak si vyhledalo teplý pramen, aby si vyléčilo své zranění. Údajně se tak stalo roku 1347 nebo 1358. Historická skutečnost je trochu prozaičtější. Zdejší léčivé prameny byly známy již v roce 1325 a Karel IV. je vyhledal proto, aby si doléčil zranění z bitvy u Kresčaku. S léčením byl zjevně spokojen, protože zde nechal postavit lovecký zámeček a zdejší osadě, původně zvané Teplé Lázně u města Lokte, dal erb a městské výsady. Zdejší prameny se pijí jako léčivé již od roku 1522 (celkem 12 pramenů, teplota až 73 °C), léčí se jimi zejména nemoci trávicího ústrojí a metabolické choroby.
Konstantinovy Lázně
Zdejší minerální prameny byly známé již v 16. stol., ale k léčení se začaly používat až od roku 1809, kdy zde byla postavena nová budova na místě zaniklých Starých Lázní. Od roku 1900 se jmenují Konstantinovy, podle svého někdejšího majitele Konstantina Lówensteina. K léčbě nemocí srdečních, cévních a oběhových se zde užívají tři uhličité prameny a zřídelní plyn.

Lázně Bělohrad
Slatinné lázně, založené v roce 1885, léčí se zde nemoci pohybového ústrojí.
Lázně Bohdaneč
Rašelinné a uhličité lázně s minerálními prameny (21 °C) byly založeny v roce 1896 po objevení rozsáhlých rašelinišť. Léčí se zde nemoci pohybového ústrojí a choroby nervové.
Lázně Jeseník
Vodoléčebné lázně k léčbě nemocí dolních cest dýchacích a duševních, založené v roce 1826 V. Priessnitzem.

Lázně Kynžvart
Zdejší prameny železité kyselky léčí choroby horních cest dýchacích (chronické bronchitidy, černý kašel); specializované na děti.
Lázně Libverda
Lázně s minerálními prameny (kyselkami) a rašelinou léčí nemoci oběhového ústrojí a nemoci nervové. Vznikly již v 16. stol. Vodu z Libverdy si na svá tažení nechával posílat již Albrecht z Valdštejna.
Lázně Toušeň
Od roku 1869 jsou známé svými sirnoželezitými a slatinnými lázněmi, užívanými zejména k léčení nemocí pohybového ústrojí.
Lipová - lázně
Zdejší lázně založil povozník Jan Schroth v roce 1829, a to jako lázně vodoléčebné se zvláštním zaměřením na "vyčištování". Léčí se zde dodnes
poruchy látkové výměny, trávicího ústrojí a kožní nemoci. Obec využívá i svých výhodných klimatických podmínek jako tzv klimatické lázně.

Luhačovice
Proslavily se svojí minerální vodou Vincentkou, známou od 17. stol. Celkem se zde využívá deset zásaditých pramenů s obsahem kuchyňské soli a jeden pramen sirovodíkový. Lázně léčí nemoci metabolické (cukrovka, otylost), dýchacích cest a zažívacího ústrojí.

Mariánské Lázně
První zprávy o zdejších léčivých pramenech pocházejí z roku 1528, vlastní lázně byly založeny v roce 1805. V současnosti je zde přes 40 minerálních zásadito-solných pramenů (Křížový, Rudolfův aj.) se značným obsahem volné kyseliny uhličité. Léčí se zde nemoci ledvin, dýchacích a močových cest, nemoci kožní, kloubové a poruchy látkové výměny.

Mšeně - lázně
K léčbě pohybového ústrojí se zde užívá železitouhličitý minerální pramen a slatinné zábaly. Jako lázně je toto místo známé již od 18. stol.

Petrov
V letech 1580 - 1870 zde bývaly známé sirné lázně, využívající sirné prameny.

Poděbrady
Lázně jsou zde založeny na minerálních uhličitých pramenech, od roku 1624 užívaných k léčbě nemocí srdečních, cévních a oběhového ústrojí.

Slatinice
Od roku 1558 je toto místo lázněmi s mineralizovanými sirovodíkovými prameny (teplota 36-37 °C). Užívají se k léčbě pohybového ústrojí (koupele, cvičení v bazénu).

Teplice
Podle archeologických nálezů byly zdejší léčivé prameny užívány již Kelty a v době římské. Hlavním léčivým pramenem je zde Pravřídlo, teplé 42 °C, dnes využívané hlavně k léčbě nemocí pohybového a oběhového ústrojí, nemocí nervových a chorob z povolání. Dříve bylo využíváno i pro vojenské veterány a rekonvalescenty (např. po sedmileté válce). Největší rozkvět lázně zaznamenaly v 19. století.

Teplice nad Bečvou
Lázně založené na zdejších teplých pramenech a velkém počtu slunečných dnů léčí nemoci srdeční a cévní. Léčivé účinky teplických pramenů a jejich užití ke koupelím bylo popsáno již v roce 1581.

Velké Losiny
Zdejší teplé i studené sirovodíkové prameny od roku 1592 léčí nervové nemoci, respirační choroby a nespecifická onemocnění plic.U dětí se tyto lázně specializují na léčbu následků obrny.