Meridiány

Podle tradiční čínské medicíny proudí energie lidským tělem po dvanácti základních drahách, které nazýváme meridiány. Energie postupně prochází všemi drahami, které naplňují všechny orgány a systémy. Její energetický průtok je základem lidského zdraví. Existuje 12 párů meridiánů (12 na levé a 12 na pravé polovině těla) a k tomu navíc ještě 2 nepárové meridiány. Všechny vedou po povrchu i uvnitř těla a energie těch, které jsou na povrchu, se koncentruje do akupunkturních bodů. Od chodidel k hrudníku, přes paže dolů ke konečkům prstů na rukou proudí ženská energie JIN, od konečků prstů nahoru k hlavě a od hlavy k chodidlům proudí mužská energie JANG. Životodárnému proudění nesmějí bránit žádné překážky. Proudy JIN a JANG by měly být v harmonickém vztahu. Často se však vytvářejí v energetických drahách blokády, které se ihned projeví narušením zdravotního stavu a mohou tak zapříčinit duševní i tělesné poruchy a nemoci. Právě tyto blokády jsou skutečnými příčinami zdravotních potíží! Některé části těla mají pak příliš mnoho energie a jiné naopak příliš málo.