Delfíni odedávna přitahovali člověka. Kronikáři zanechali ve starověkém Řecku budoucím generacím množství zpráv o delfínech zachraňujících lidi ze ztroskotaných lodí nebo odhánějících žraloky. Delfíni byli pokládáni za posvátné tvory za reinkarnaci lidského ducha. O úctě, které se tato zvířata těšila, svědčí i to, že slavná delfská věštírna byla postavena na místě, kde několik delfínů vyplavalo na břeh a zahynulo. Příběhy o neobvyklých schopnostech kytovců se také objevovaly v průběhu dalších staletí a v ústním podání se jich většina dochovala až do dnešních dnů. Delfíni začali zajímat vědecké kruhy hlavně ze dvou důvodů: Za prvé to byl téměř dokonalý hydrodynamický tvar delfíního těla, jehož poznání by mohlo vést ke zlepšení technologií konstrukce torpéd, a za druhé to byly pozoruhodné výsledky, kterých delfíni dosáhli v inteligenčních testech ve srovnání s jinými savci. V křesťanství je delfín symbolem vzkříšení, ochrany a plavby. Ve starověkém Řecku znamenal delfín "zvíře z lůna moře" se vztahem k emocím, které vyplouvají z podvědomí na povrch stejně, jako delfín vyskakuje z vody. V antické Řecko byli delfíni jako vtělení bohů, členové družiny boha Poseidona, na delfíním hřbetě se svezla též Afrodité, Eros či bájný pěvec Arión. Delfín je odpradávna symbolem svobody, volnosti, inteligence, přátelství, společenství, empatie, štěstí a radosti.

Píseň delfínů - pokud duševně strádáte, můžeme na požádání utišit Vaše trápení a naplnit Vás štěstím a radostí a probudit Vaši intuici.Když se smějete, zapomínáte na své problémy a nemoci.Delfíni jsou podle mnoha zdrojů držiteli tajných informací pocházejících z Atlantidy. V době pádu Atlantidy přijala tato zvířata starodávné esoterické vědomosti a měla je za úkol ochraňovat až do té doby, dokud bude lidstvo připravené je znovu přijmout , pochopit. Ten čas nadešel právě nyní..