Obranou mužů před "nesprávným" světem je obvykle alkohol. Pro ženy nebývá tato cesta zrovna přijatelná (podle obecného mínění), proto si musely najít vlastní způsob obrany před ničením svých ideálů. Moudrá Příroda poskytla ženám speciální nástroje. Jedním z nich je obezita nezávislá na množství zkonzumovaného jídla. Obezita může mít přirozeně několik příčin. Může to být přejídání se ze strachu z nedostatku jídla, což jste si přinesli z dětství

nebo z minulého života, kde jste zemřeli hlady. Může to být přejídání se způsobené velkým množstvím volného času, který je třeba nějak zabít. A je ještě mnoho dalších příčin. My se však chceme věnovat případu, kdy se žena snaží zbavit se nadváhy a vynakládá na to všemožné úsilí včetně diet, hladovění, speciálních potravinových přísad a jiných ověřených metod, avšak výsledek je nulový, ba dokonce záporný - váha se zvyšuje. Známe i případy, kdy omezování jídla vedlo k mdlobám z hladu, ale váha se nezměnila, ba rostla. Uvedeme příklad.

Olga, čtyřicet šest let, velmi aktivní, energická a emocionální žena, manažerka zahraniční firmy. Má nadváhu 30 - 40 kg a ze všech sil s ní bojuje, protože je nesmírně těžké udržet si s takovým komplexem místo v zahraniční firmě. Drží diety, hladoví, zkonzumovala spoustu prostředku Herbalife a jiných výživových doplňků, avšak bezvýsledně. Její hmotnost kolísá v rozmezí 5 - 10 kg, avšak nesnižuje se, což u Olgy vyvolává silné emoce, podmíněné jejím nahlížením na svět (sem patří i ideální vzhled úspěšné ženy). Nejtypičtější příhoda se jí stala před několika lety. Olžina matka se pro prudký srdeční záchvat ocitla v nemocnici. Olga tam s ní strávila dva týdny a pečovala o ni. Skoro nic nejedla - nebylo ani co, ani neměla chuť'. Přesto během těch dvou týdnů přibrala téměř deset kilogramů! Dnes už neví, co si má počít. Definování Olžiny hodnotové situace je jednoduché. Je to ideaIizace vzhledu úspěšné ženy, vlastní schopnosti kontrolovat okolí, odsuzování sebe samé. Našly by se asi i další věci, ale ty už nejsou tak podstatné. Podstatné je něco jiného. Olga měla spoustu představ, jaký má být svět (a ona jako součást toho světa), byla plna emocí z toho, že věci vůbec nejdou tak, jak by si přála.

Osobitosti organismu. Osobitost v tomto případě spočívá v tom, že energie Olžiných emocí neodchází z těla, jak je tomu u většiny lidí. Zůstává uvnitř a mění se v tělesnou hmotnost. Ukládá se v podobě tuku, přičemž nepotřebuje žádnou potravu. To se stává obyčejně lidem vychovaným k potlačování projevů své nespokojenosti se světem. Takový člověk se trápí, ale nekřičí, nenadává, nedává jiným lidem pokyny, trápí se mlčky, uvnitř. Psychologové si už dávno všimli u některých lidí této zvláštnosti (osobitosti) a vysvětlují ji asi takto: "Něžné srdce se obrňuje před krutým světem vlastním tělem." O čem vlastně svědčí ta spousta emocí? O velice vyhraněných představách o světě. Protože tyto představy jsou důležité, podle obecného pravidla karmické "výchovy" musí být zničeny. Člověk nechápe takový mechanismus, rozčiluje se, avšak potlačuje své emoce, a tak při přeplnění karmické nádoby" spouští mechanismus ničení myšlení, které vyvolává dané emoce. Základem Olžiných emocí je odsuzování sebe a svého vzhledu, a proto idealizace musí být zničena. Svou korpulenci nepřipouští, protože to není hezké. Žije, pracuje, požívá vážnosti ve svém okolí, ale tento život nepřijímá. Pro ni život znamená být půvabná a štíhlá. Avšak takový život - to není život. Ke zničení tohoto postoje spouští "strážce" mechanismus narůstání tělesné hmotnosti nezávisle na množství konzumovaného jídla. Když v důsledku svých postojů člověk hladoví, drží dietu nebo užívá výživové doplňky, svádí boj se svým "strážcem". Boj probíhá se střídavým úspěchem, ale většinou vítězí strážce". Svými zásadami ničí nesprávný názor, že s nadváhou nelze žít. Vždyť život jde dál, navzdory přetrvávajícímu přesvědčení, že to není život. Dokud se Olga nezřekne svých fixních idejí a nespokojí se svým stavem, nepodaří se jí zhubnout. Když ale přehodnotí svůj hodnotový systém (tj. když se smíří se svou obezitou - stejně si od ní nemůže pomoci) a očistí svou "karmickou nádobu", dosáhne, po čem touží. AŤ už obézní nebo štíhlá, to je jedno.