Runy pochází ze starogermánského písma. Slovo runa znamená "tajemství" nebo "záhada". Každá runa v sobě skrývá určitou informaci, pomocí které můžeme komunikovat s neviditelnými silami.

Při runové magii se runy používají k runovému věštění, léčení, ke cvičení runových formulí a ke zhotovování samotných run. Rytí run je dodnes chápáno jako magický akt. Runy jsou považovány za jakýsi kanál k nadsmyslovým úrovním, k nebeským sférám, k bohu, ke kosmickému vědění.

Existuje mnoho způsobů jak vykládat nebo házet runy. My si zde uvedeme jen tři. Použijeme i výklad na obrácené runy. K výkladu můžete použít jak samotné runy (dřevěné, kamenné, z kostí, z keramiky...) nebo runové karty. Opět to záleží na vás, co je vám bližší a s čím se vám lépe pracuje.

Pokud se vám s runami nebo kartami dobře pracuje při světle svíce nebo za doprovodu hudby, tak si vše co potřebujete k výkladu, dopřejte. Nesmí vás nic rušit a měli byste být v pohodě a uvolnění. Než začnete, zvolte si jaký styl (výklad) budete dělat. Pak runy protřepejte v pytlíku. Pokud pracujete s runovými kartami, tak je pořádně zamíchejte a levou rukou rozprostřete. Dobře si promyslete, na co se chcete run zeptat a pak jednotlivé runy nebo karty vytahujte. Vytahujte je levou rukou (levá ruka přijímá energii , pravá je vysílající, dávající.


Výklad s jednou runou

Držte váček s runami, nebo sadu karet a soustřeďte se na problém či záležitost na kterou se chcete run zeptat.

Příklad:

"Přeji si, aby runy komentovaly den, který mě čeká."

"Přeji si, aby runy vypověděly o ... (nějakém plánu do budoucna)."

"Přeji si, aby runy komentovaly ... (nějakou záležitost nebo problém)."

nebo se můžete zeptat jiným způsobem.


Výklad na tři runy

Tento výklad patří mezi ty základní a jednoduché. Je vhodný pro začátečníky nebo pro rychlou odpověď na kteroukoli otázku např. z oblasti lásky, povolání, zdraví atd.

Sledujte vždy pořádně pozici run (runových karet). 1 runa je runa minulosti, která sděluje, odkud jdeme nebo vycházíme. 2-runa přítomnosti sděluje, jaký je průběh události a 3-runa budoucnosti nám určí, jak vše dopadne.


Výklad na jeden rok

Nejdříve vyložte runy a obraťte je lícem nahoru. Dodržujte postup při obrácení run. Každá runa by měla být vykládána společně s runou, s níž sousedí, dále s runou, která leží naproti ní, a konečně s runou uprostřed.

Nezapomínejte na význam obrácené runy (tedy vzhůru nohama), pokud se taková ve výkladu objeví.


1. runa - vlastní já, osobnost

2. runa - peníze, majetek

3. runa - rodina

4. runa - domov

5. runa - tvořivost, schopnost vyjádřit se

6. runa - vnější svět, fyzické zdraví

7. runa - láska, manželství

8. runa - dědictví, smrt

9. runa - vzdělání, cestování

10. runa - kariéra, společenské postavení

11. runa - přátelství, radost

12. runa - vnitřní život, co je třeba pochopit

13. runa - tazatel


Algiz, Elhaz, Eohl (los - zvíře)

"Ostřice roste v kapradí, bují ve vodě, pálí krev každého, kdo se jí dotkne."

Únor, pátek,Vzduch,Hlava, mozek, šílenství, Bůh: Heimdall/Valkyrjur,Barva: žlutá
 • Paroh losa - ochrana před negativními vlivy okolí, Odvrácení zla, Odpor, Štěstí
 • , Síla, Čestnost, Upřímnost, Harmonie, Tis, Silná vůle, Schopnost vyřesit problémy, Uzdravení, Kontakt s vyšším já, vnitřním hlasem, Vstup do jiných světů - Heimdall jako strážce prahu a "hlídač" bohů (varoval před nebezpečím), Používá se často jako ochrana před "černou" magií i jako talisman, Využívala se také ve spojení s magickými rostlinami (např. k léčení)

Temná (obrácená) runa

Ztroskotání projektů,Bolest, utrpení,Varování před útoky zvenčí i zevnitř, Klam, sebeklam, Zlozvyky (i drogy), Bezbrannost, zranitelnost, Nebezpečí,Útok (i magický)

Amulet

Nejvšestrannější symbol ochrany, Pomoc bohů a ochrana nositele, V období zranitelnosti (nemoci) posiluje, Mír, pokoj, pořádek

Anzus, Os (bůh Ásů, Ódin)

"Ústa jsou zdrojem řeči, podpora moudrosti a pro každého požehnání a důvěra. Odpočívají mezi ostatními, který kráčí pustinou, všemohoucí. "

Srpen, středa, Vzduch, Ústa, zuby, poruchy řeči, Bůh: Ódin, Barva: tmavě modrá,
 • Moudrost, Vědění, Komunikace, Úspěch v jednání, Inspirace, tvoření, Umění (básníci), Boží moc, Kouzlo (i osobnosti), Symbolizuje zároveň oběť (Ódin obětoval oko za napití ze studnice vědění), Myšlenka (Ódinův havran Hugin), Paměť (havran Munin), Vítr, Učitel

Temná (obrácená) runa

Neschopnost se vyjádřit, Neupřímnost, Zrada, Zlomyslnost, Vemlouvání se, Zneužívání moci, Konflikt, hádky, Kletba

Amulet

Zesiluje schopnost komunikace, Tvůrčí schopnosti, Pomoc při zkouškách, pohovorech, Poskytuje odpovědi

Berkana, Beorc

"Bříza nemá plody, ale nese ratolesti bez přírůstku,  je nádherná ve svých větvích obtížená listím těžká ve větru."

Jaro, sobota, Země,Ňadra, potíže s plodností, Bůh: Frig, Bestla, Hell, Barva: tmavě zelená
 • Symbol pro dvě ňadra matky Země a břízu, Poskytuje ochranu, Bezpečí (obzvlášť dětem), Ženská sexualita, Plodnost (obzvlášť ve spojeni s Ingwaz), Runa používaná na zmírnění porodních bolestí, Růst, Přijetí, Mateřství, Zrození, Nový počátek, pozvolná změna, Požehnání jakémukoliv podnikání, Energie přírody, čištění, léčení

Temná (obrácená) runa

Nehybnost, těžkopádnost, Potíže s plodností, Těžké začátky, nebo nevhodnost cokoliv nového začínat, Lenivost, Únik, ztráta energie, Postoj pasivního čekatele na řešení, Nedostatek důvěry, Sebeklam, Podvědomá závislost na matce, Nezodpovědnost

Amulet

Ochrana pro blízké (především pro děti, zvířata - 3 Berkany), Ochrana pro rodičky, Zvyšuje plodnost u žen

Dagaz, Daeg (den)

"Den je boží posel, světlo bohů je štěstím a potěchou pro bohaté a chudé."

Léto, sobota, Oheň/Vzduch, Strach, úzkosti, duševní poruchy, Bůh: Ódin, Heimdall/Loki
 • Barva: světle modrá, Světlo bohů, Osvětlení záležitostí, Úspěch, Požehnání, Obrat k lepšímu, Bezpečí, Den a noc, Může také značit časový úsek jeden den, Úsvit, Magie (bílá - bůh Baldr), bylinkářství, Paradox, Rituální oheň, Svítání a soumrak, Konec jedné etapy a přechod do druhé, V magii se využívala jako "maskovací" runa (neviditelnost)

Nedá se otočit, v negativním aspektu značí noc, ztrátu orientace, temný stín osobnostiAmulet

Ochrana proti temnotě (negacím), Nový začátek, svítání,Pomáhá se zbavit zlozvyků (kouření...)

Ehwaz, Eh (kůň)

"Kůň je potěšením vznešených, kde hrdinové ve zdraví na svých koních si vyměňují slova, pro neklidné je to útěcha."

Jaro, sobota, Země, Bolest zad, pohybový aparát, Bůh: Freya/Freyr, Barva: bílá, Pohyb - kůň, Cestování, cestovatel, Soulad, Partnerství, Práce v týmu, Pomoc blízkých, Stanovení hranic, limitu, Uzavření sňatku, nebo nový vztah, Přesun, může být i stěhování, Velké změny, Manželství, Partnerství, Sex a plodnost, Mír, Společenské postavení

Temná (obrácená) runa

Rozchod, Rozpad, Falešné přátelství, Zneužívání druhých, Konflikt nebo naopak přetvářka, aby ke konfliktu nedošlo, Omezování, Ztvrdnutí na místě, Stagnace, Nerespektování hranic

Amulet

Vyvolává popud k zásadní změně, např. stěhování, změně práce, Usnadňuje přivykání na změnu, Zvyšuje adaptabilitu a vynalézavost

Eihwaz, Iwaz (tis)

"Tis je navenek jemný strom, tvrdý a pevný v zemi,  pastýř ohně, s pokřivenými kořeny dole, potěšení na zemi."

Zima, středa,Všechny živly,Zrak, Bůh: Ullr/Ódin, Barva: temně modrá, Světový stron Yggdrasil - symbol věčného života, Věci kolem života a smrti, Nesmrtelnost ducha (Idunnina jablka nesmrtelnosti), Silná ochrana, Nutnost "zemřít", abychom se mohli znovu narodit (ztráta může přinést neočekávaný zisk), Nutnost učinit závažné rozhodnutí, posun vpřed, Příval nové energie, Trochu pomalejší, postupný pokrok, Překročení prahu, podsvětí, Regenerace, Zasvěcení, Cílevědomost, Vidět skryté záležitosti

Runa se nedá otočit

Amulet

Mocná ochrana, Brání negativním silám, Čistí škodlivé emoce, Odstraňuje překážky, Empaticky založení lidé se zbaví negací, načerpaných od jiných lidí

Fehu, Feoh (dobytek, peníze)

"Bohatství je potěšením pro každého, přesto se každý musí dát ochotně, jestli chce jásat v nebi."

Léto, sobota, oheň, Hrudník, dýchání, Bůh: Freya, Barva: ohnivě rudá, Bohatství, Majetek, Hojnost, Plodnost, Mír, Movitý majetek, Překonání překážek, Vybízí k vytrvalosti (bez práce nejsou doláče), platí i na úrovni vztahů

Temná (obrácená) runa

Překážky, Neúspěch, Pozor na finance, Hamižnost,Chamtivost, Ďábelská touha po zisku, Lakomost, Nedostatek peněz, Duchovní chudoba

Amulet

Dovedení rozdělaných věcí do konce, Popostrčení táhnoucích se řízení, Odstraňuje únavné průtahy (např. úřední), Podporuje pozitivní výsledky, Chrání před zlými úmysly, Přitahuje peníze, Dodává energii

Gebo, Gyfu (dar, velkorysost)

"Dar je pro každého sláva a povýšení, a pro potřebné pomoc a potrava."

Podzim, úterý, Vzduch, Otravy, Bůh: Ódin/Freya, Barva: modrá, Rovnováha energií (dávat a brát), Dar, Výměna, Štěstí, Milostné vzplanutí, láska, sexuální akt, Dobré vztahy (přátelství, láska k dětem, k rodině, ke zvířatům...), Kundalíni, Velkorysost, Uzavření dobré smlouvy, Sjednocení, Objetí, Runa sexuální magie a milostného očarování, Úspěch, Blahobyt, Pochopení, Sňatek, Dobrá spolupráce

Temná runa (gebo se nedá otočit, ale může být ve špatné pozici):

Blokáda, nerovnováha, Nesoulad v sexu, Citové problémy, Frustrace, Nenávist,Rozvod, rozchod, Destrukce, Špatná spolupráce

Amulet

Přivolání pozitivních událostí, Obdržení daru, získání financí, Přináší zisk, Odhalení talentu či jeho posílení, Přivolává vhodného partnera


Hagalaz, Haegl (krupobití, nečas)

"Kroupy jsou nejbělejší zrna,  vlní se z nebe,  točí se ve vzduchu a mění se ve vodu."

Listopad, pondělí, Zranění, krvácení, poruchy oběhu, Vzduch/Voda, Bůh: Imir/Hel/Mordgud, Barva: světle modrá, Kroupy, sníh, celkově špatné počasí, Evoluce, klíčení
 • Zmaření plánů okolnostmi,  Potíže ve všech oblastech života, "černá" magie, čarodějnictví,  Lekce osudu (je spojena s normou Urd - osud)

Tato runa se nedá otočit, převážně přináší potíže, avšak netrvají dlouho (stejně jako špatné počasí)

Amulet

Duchovní rozvoj, ponaučení, moudrost, V beznadějné situaci přináší štěstí, Zmírňuje těžké časy, Posiluje intuici

Ingwaz, Ing (Bůh Ing)

"Ing byl nejdřív spatřen mezi východními Dány,  odplouval přes vlny se svým vozem vzadu, tak ho válečníci pojmenovali."

Máj, čtvrtek, Země/voda, Penis, neplodnost, psychosomatické problémy, Bůh: Ing/Freyr, Barva: žlutá, Plodnost, Sexualita, Smyslnost, Elixír života, Mužská energie, Hrdina, Kvašení, Růst, Trpělivost, Klid, Dozrávání, Potřeba samoty,Doba plánování, čas uplatnit naše nápady, Otěhotnění, Cesta po vodě, za moře, Cesta do hlubin duše, Spirála DNA, Význam runy závisí hodně na obklopujících runách, Naplnění

Nelze otočit, může být jen ve špatné pozici:

Izolace a následná ztráta kontaktu s realitou, Netrpělivost, Přehnaná aktivita, Neplodnost, Mrhání sexuální energií

Amulet

Podporuje plodnost (u mužů),Přitahuje pozitivní kreativní energie a pomáhá dotáhnout věci do konce

Isa, Is (led)

"Led je studený a kluzký, třpytí se jako sklo,  je jasný jako drahokamy, pole slité mrazem je příjemné na pohled."

Zima, středa, Omrzliny, ochrnutí, poruchy vnímání,Led/Voda, Bůh: ledový praobr Ymi/Rinda, Barva: černá, Led, zima, chlad, Překážka (i psychická), Nehybnost, Strnulost, Nedostatek energie, Zablokování toku energie, Nucená pauza, Citový chlad, Osud (norna Skuld - bytí), Frigidita, Může být i stabilita

Runa se nedá otočit, je třeba počkat na "oblevu", věci se opět dají do pohybu

Amulet

Zklidňuje situaci, Pomáhá pozastavit nežádoucí děje, Ovládá netrpělivost, vztek

Jera, Ger (rok blahobytu)

"Úrodný rok je nadějí každého, kdy bohové dovolí zemi dát své pestré plody bohatým a chudým. "

Zima, středa, Střeva, trávení, Země, Bůh: Freyr/Freya, Baldr, Höd, Thor/Sif
 • Barva:světle modrá, Sklizeň,  Zúročení námahy, Dobrý rok, Vhodná doba, Plodnost, Ukončení cyklu, Bohatost, zralost, Oslava

Runa se nedá otočit, přesto vyjímečně může značit  i špatnou sklizeň (Jak jsme zaseli, tak sklidíme)

Amulet

Povzbuzuje plodnost, Pozitivní vývoj právních záležitostí, Podporuje cyklus - práce - odměna, Napomáhá vzniku nových pracovních projektů

Kenaz, Cen (pochodeň)

"Pochodeň pro všechny živé je bledá a jasná, nejvíc hoří, kde vznešení lidé odpočívají. "

Podzim, úterý, Oheň, Vředy, horečky, boláky, záněty, zápal, popáleniny, Bůh: Freya/Heimdall/trpaslíci, Barva: světle červená, Světlo ve tmě a hřejivost (zářivá runa), Osvícení, Vášeň, Vůle, Sexuální energie a magie (Freya jako učitelka), Tvoření, Jasnost myšlení, Vyjasnění situace, Charisma, Přitažlivost, Uzdravení, Setkání, Soudržnost, Ve spojení s Berkanou nebo Ingwaz - porod

Temná (obrácená) runa

Ztráta schopnosti jasně myslet, Zablokování, Utrpení, Bolest, Sexuální výstřelky, Povýšenost, Frustrace, Zlost, Nemoc

Amulet

Posiluje tvořivost, pochopení problému, Čistí myšlenky, Pomáhá intuici, Zvyšuje sexuální přitažlivost

Laguz, Lagu (voda, moře)

"Voda se suchozemcům zdá únavná, jestliže se na ni odváží v nepevném člunu, mořské vlny budou pěnit a mořský kůň bude dbát, aby nepohazoval hlavou."

Máj, čtvrtek, Voda, Ledviny, moč, Bůh: Njörd/Nerthus, Barva: temně zelená, Voda, pravoda, Plynutí, Intuice, Pomoc, Emoce, Esoterika, Umění, Podvědomí, Životní energie, Doporučuje, abychom nakládali opatrně s nově nabytou energií nebo věcmi, Sny, Očista, posilování organismu, Pravá chvíle na vyjasnění věcí a čelení problémů i za cenu silných emocí,Úspěch na cestách, při koupi

Temná (obrácená) runa

Uvíznutí, Zdržení, Emocionální bloky, Blokování toku energie, Narušení, Obavy cokoliv měnit, Ztráta kontaktu s realitou, Panika, hysterie, Toxikace těla, Závislosti

Amulet

K rozvinutí senzibility, okultních schopností, Zvyšuje empatii, intuici

Mannaz, Mann (člověk, lidský)

"Lidé jsou jejich štěstím a drazí svým příbuzným, přesto se všichni musí odloučit jeden od druhého,  protože bohové svěřili tělo zemi."

Máj, čtvrtek,Vzduch, Paty, chodidla, Bůh: Ódin, Frigg, Heimdall, Barva: bílá, Lidskost, Společnost, Pomoc blízkých, Přátelství, Partnerství, Spolupráce, Kreativita, Soucit,Láska, Muž, Tolerance, Sociální cítění, Tato runa nastavuje zrcadlo vlastnímu já, Symbol dokonalého člověka, Runa poukazuje na soulad našich myšlenek s činy

Temná (obrácená) runa

Je třeba se chopit příležitosti a nemrhat talentem, Příliš vysoké sebevědomí, Netolerance,  Nelidskost, Lakota, Zášť,Loučení s někým (smrtelnost), Nepřátelé, Manipulace

Amulet

Pomáhá překonat osamělost, Přivede do cesty ty správné lidi, Přivede k žákovi učitele, Dobrá runa na přivolání přáte

Naudhiz, Nyd (nouze, tíseň)

"Potřeba je v prsou přímá, ale může často být přispěním, když se o ni včas pečuje."

Listopad, pondělí, Paže, srdeční záležitosti, Oheň/Země, Bůh: Norny, Barva: černá,
 • Nouze, Omezení, Bída, Něco důležitého chybí, Překážky, Osud (norna Verdandi - nevyhnutelnost), Vzpoura, Nátlak, Potřeba, záchrana, Není vhodná doba jednat a rozmotávat spletené

Runa se nedá otočit, je třeba překonat období nouze

Amulet

Naplňuje touhy, Ukončuje období osamělosti, Pomáhá při léčení závislostí, Zprostředkovává vše, čeho máme nedostatek, ne však vždy to, co bychom skutečně chtěli

Othala, Odhal (zděděný majetek, rodná země)

"Domov je milován každým, když se mohou těšit ze svých práv a práce a prospívat v míru."

Léto, sobota, Země, Dědičné choroby, defekty, Bůh: Ódin/Thor, Barva: žlutá,
 • Nemovitosti, Pozemky, Dědictví, Vlastnosti, Předpoklady, Hodnoty, Domov, Koupě domu
 • Rodina, Příbuznost, Pohoda, Dostatek, Vlastnictví, Jasnozřivost, "Zlatá síň" - konec našeho hledání, nalezení svého pravého já, Bezpečí, Soudržnost, souznění, Pravý okamžik pro vyjasnění rodinných záležitostí, Vědění

Nedá se otočit, v negativním aspektu značí noc, ztrátu orientace, temný stín osobnosti

Úzkoprsost ve vztahu,Nenávist, Rasová nesnášenlivost, Fanatismus, Lpění na starých hodnotách (žádné pokroky), Vzpírání se přirozenému koloběhu, Problémy s dědictvím, Ztráta domova, Vyhnání, Odcizení se

Amulet

ochrana financí, majetku, Umístit doma, do auta...

Pertho, Peorth (příprava na házení losu, šachová figurka

"Šachy jsou vždy představení a smích pro hrdé, kde válečníci sedí v pivnici radostní pospolu."

Únor, pátek, Voda, Vagína, ženské pohlavní orgány, Bůh: Nornir/Frigg, Barva: černá
 • Osud - Norny Urd, Verdani, Skuld, Los, Runa her, sázek, Hravost života, Prazákon, Čas, Děloha - ukrytí, zrození, Vyjasnění časem, Ochrana rodiček při porodu, Zábava, oslavy, hodování, Věštění, Snaha o sebepoznání, Tvořivost

Temná (obrácená) runa

Smutek,Melancholie, Blokace dobré nálady, Hazard, sázky (prohry)

Amulet

Rozvoj senzibility, sebezdokonalování, osvícení, Pomáhá nalézat skryté vnitřní schopnosti, vědomosti, odkrývá tajemství, Prospívá při získání tajného vědění

Raidho, Radh (vůz, jízda)

"Jízda dvoranou je velmi příjemná, silnější je sedět na silném koni a urazit míli cest."

Podzim, úterý, Vzduch, Nohy, hýždě, Bůh: Thor/Forseti/Ing/Ríg, Barva: zářivě červená,
 • Cesta,  Pohyb,  Nastal správný čas na nějaké rozhodnutí,  Opuštění zavedené rutiny, Kontrola, Runa vizí (astrální cestování), Jako amulet chrání na cestách, Cyklus, kolo osudu (střídání ročních období), Tanec, Rytmus, Jízda na koni, Zákony, pravidla (karmické i ty lidské), rozsudky

Temná (obrácená) runa

Varování před špatným rozhodnutím, Soudní spory, Porušení zákonů (lidských, přírodních, karmických), Špatná životospráva, nerovnováha organismu,Nedostatek intuice, Život nemáme pod kontrolou, Špatná cesta, výmoly na cestě životem

Amulet

Ochrana na cestách (i duchovních), Rychlý spád věcí, zabraňuje překážkám, Dodává energii k postupu

Sowulo, Sigil (Slunce)

"Slunce je pro mořeplavce vždy spolehlivé, když se pohybují přes rybářskou lázeň, dokud je mořský koník nedonese k souši"

Únor, pátek, Vzduch, Popáleniny, kožní choroby, duševní choroby, Bůh: Sol/Sunna/Baldr, Barva: bílá, stříbrná, Slunce, Vítězství, Elán, Uzdravení,Síla, Světlo,Energie (i elektrická), Blesk, Vůle, Úspěch, často nečekaný, Sebevědomí, sebejistota, Spontánnost, Nalezení zdroje energie, Objasnění záležitostí, Duchovní síla, Osvícení, Prosperita

Nelze otočit vzhůru nohama, ve špatné pozici pozor na ničivou, destruktivní sílu:

Intriky, faleš, Zneužívání moci, Duševní potíže, Přebytek energie, agrese

Amulet

Velmi silná ochrana, Sebevědomí a síla, Zvyšuje charisma a sebejisté vystupování,Pozor na její sílu - arogance

Tiwaz, Tyr (bůh Tyr, sláva)

"Tyr je znamení, které má důvěru vznešených, stále se pohybuje a v temnotě noci nikdy neodpočívá"

Jaro, sobota,Vzduch, Zápěstí, ruce, prsty, artritida, Bůh: Tyr/Mani, Barva: zářivě červená, Mužnost, Oštěp, šíp, Všeobecně boj (Týr jako jednoruký bůh války a spravedlnosti), Bojovník, Štěstí v boji, Odvaha, Oddanost, Disciplína, Zásadovost, Věrnost, Čestnost, Neporazitelnost, Zákon, Právo, Sebeobětování,Ukázněnost, Mužská sexualita, Znovuzrození, Dostatek energie pro uskutečnění záměru, Prudký a vášnivý vztah, V magii je to runa posílení odvahy

Temná (obrácená) runa

Prohra v boji, Agresivita, Problémy,Nevěra, Zneužití důvěry, Sexuální závislost,Nespravedlnost, Nerovnováha s kosmickým řádem

Amulet

Vítězství v boji, Zvyšuje soupeřivost, Pomáhá ustát nepříjemnou situaci

Thurisaz, Thorn (obr, trn)

"Thorn je velmi ostrý ke každému, těžko se zdržuje, krutý k těm, kdo odpočívají mezi ostatními.
který kráčí pustinou, všemohoucí."

Srpen, středa,Oheň, Srdce, Bůh: Thor, Barva: světle červená,Výzva k překonání překážek
 • (máme co dělat s útokem), Jako amulet se používá k silné ochraně, Trolí runa využívaná často k magii (jak v pozitivním, tak v negativním významu), Thorn může být i například injekce, či něco ostrého

Temná (obrácená) runa

Trn, trnitá cesta, Násilí, Útok, Agresivita, Strach, Výbuch zuřivosti, Utiskování ostatních, Nepřátelé, Narušení pořádku, Problémy se sexem nebo plodností, Ženské zdravotní problémy nebo problémy se zdravím, související s utlačováním vzteku, zloby, Oslabuje ostatní runy v okolí

Amulet

Celková ochrana, Ochranný štít proti nepřátelským silám, Silně odráží negativní energie

Uruz, Ur (zubr, vůl)

"Divoký vůl je prudký, s rohy nad sebou, nebojácný bojovník, který kráčí pustinou, všemohoucí."

Srpen, středa, Země, Svalovina, fyzická síla, Bůh: Vanir, Urd, Barva: tmavě zelená, Síla, Úspěch , Vytrvalost,Útok, Štěstí,Uzemnění, Zapuštění kořenů, Zdraví, Prasíla, Původ, Odvaha, Vhodný okamžik léčby, Výzva, Zkouška, Boj, Zasvěcení, Boj s osudem

Temná (obrácená) runa

Tvrdohlavost, Neoblomnost, Lpění, Nedostatek motivace, Stagnace, Strach z opuštění, Hrubost, Násilí, Bolestná výhra

Amulet

Dobré fyzické a duševní zdraví, Přitahuje vhodné příležitosti,Pomáhá přizpůsobení se nenadálým změnám

Wunjo, Wynn (radost, zábava)

"Potěšení třeba není těm, kteří mají malá přání a zármutek a rozmnožili se a jsou blažení."

Listopad, pondělí, Poruchy dechu, tišení bolesti,Vzduch,Bůh: Ódin/Freyr, Barva: žlutá, 
 • Radost, Štěstí, Harmonie, Společnost, Přátelé, Společný původ, Rodina, Sjednocení protikladů, Sounáležitost, pocit bezpečí, Splněná přání, Období blahobytu, Přací runa (přitahování úspěchu, štěstí formou magie), Rozkoš

Temná (obrácená) runa:

Smutek, Neštěstí, Neúspěch,Překážky, Odmítnutí, Rozpad společenství, rodiny,Nevhodné období pro nové začátky

Amulet

Přináší obecný prospěch, úspěch,Koncentruje universální pozitivní síly,Štěstí, radost,Ulehčuje průběh normálně složitých operací