ŠTÍR

Příznivé dny: čtvrtek, pátek

Nepříznivý den: úterý

Čísla: 7, 9, 11, 23, 47

Barva: červená

Kameny: opál, topas, granát, smaragd

Zvířata: pes, ryba, žába

Rostliny: cypřiš, narcis, jeřabina, broskvoň

Charakter: flegmaticko-cholerický

Štírům vládne Pluto a činorodý Mars. Tito lidé jsou považováni za velmi svůdné, fyzicky přitažlivé a erotické osoby. Mezi jejich typické vlastnosti můžeme zařadit nezávislost, energičnost a rozhodnost. Štír má totální ego. Ví, co je a co není a nic, co si myslí kdokoli jiný toto vědomí nezmění. Myslí si, že pravdu má vždy pouze on. Je rozhodný a připravený bojovat za voje cíle. Bývá velmi nedůvěřivý a podezíravý. Vždy svoje reakce omezuje na minimum, protože ovládá umění neúnavně zkoumat Vaši povahu, ale sám zůstat neproniknutelný. Štír chce v životě skutečně něco dokázat. S tím souvisí i jeho úspěchy v povolání. Štíři rádi poznávají, studují, tíhnou k filozofii a mají bohatý duchovný život. Jeho geniální mysl fascinuje dávné záhady. Velice lpí na věcech, o kterých je přesvědčený, že mu patří, včetně úspěchu. Přes všechny předcházející vlastnosti mají tito lidé v sobě nepřehlédnutelnou vlídnost a soucit s nemocnými, či zoufalými. Jsou neobyčejně loajální vůči svým přátelům. Dokáží být oddaní rodinným a milostným svazkům a laskavými ochráncem dětí.

HODÍTE SE K SOBĚ ?

Štír-Skopec

Zde je erotika nade vše. Potká-li Štír Skopce, nelze již mluvit o "jiskření", to je učiněný lesní požár. Skopcův vstup na scénu je natolik působivý, tento tvor vyzařuje takovou smyslnost, že se Štír prostě neudrží; ve Skopcově přítomnosti má pocit, že s ním může zažít něco zcela nového a velkolepého. Tak, jak se on v tomto okamžiku prezentuje, může si být úspěchem jistý, přitažlivost je tu zkrátka oboustranná.

Štír by se měl Skopcovým metodám svádění odevzdat. Neprobíhá to nutně romanticky, ale pro to on teď stejně nemá smysl. Oba totiž chtějí zažít čistý sex. Skopec se Štírovi prezentuje jako šampion a rozehrává celý rejstřík svého umění; také Štír náhle cítí potřebu předvést se partnerovi. Je to opravdové erotické show! Skopec je ideální partner pro napínavý milostný poměr, v němž by se člověk utěšil nebo opět jednou zažil čistý sex. Sex mezi Skopcem a Štírem je totiž bezuzdný, velkorysý a oba se při něm pěkně zapotí jako při joggingu. V případném delším vztahu však musí Štír počítat s potížemi. Skopec dokáže být hrubý a přímý, pokouší se stavět svá přání do popředí. V partnerském vztahu chce uplatňovat moc, což Štíři neumějí snášet. Bývají velmi citliví, a tak je Skopec dost často urazí a oni se stáhnou. Štír ztrácí ke Skopci důvěru a vzniká u něho pocit, že ho Skopec klame. Je na něm, aby ho brzdil a kontroloval. Když se mu to podaří, není vyloučeno, že by spolu Štír a Skopec mohli žít v pohodě.

Štír-Býk

Může to být vynikající kombinace. Častější je sice případ, kdy se žena v Býku nechá zlákat Štírem, než případ muže v Býku, jehož okouzlí žena ve Štíru, obecně je však toto setkání velmi zábavné. Od samého začátku poskytuje Býk Štírovi pocit jistoty. S city si nezahrává a nic Štírovi nepředstírá. Štír je sice Býkovou smyslností okamžitě omámen, ale také cítí, že by se s ním mohl pokusit o něco delšího.

O Býkovi normálně nelze tvrdit, že by dával partnerovi velkoryse svobodu. On totiž "přilne" a je dost žárlivý. Vůči Štírovi se však chová úplně jinak. Poskytne mu potřebnou svobodu a také ji dostane od Štíra. Býk se doma stará o pořádek a vytváří Štírovi útulné hnízdečko. Tak ho pevně drží, aniž by ho omezoval, naopak, dává Štírovi možnost, aby se vznášel ve svém světě. Často to vypadá, jako by svého partnera v Býku znal odjakživa, neboť ten si s ním rozumí beze slov. Stačí mrknutí oka a ten druhý hned ví, o co jde. V Býkovi má Štír ostatně vynikajícího debatéra, dobrého posluchače i někoho, na jehož radu se může spolehnout. Vedle toho, že se shodnou v sexu, mohou spolu výborně sdílet i každodenní soužití. Jediné, co by tento vztah mohlo někdy zkalit, je skutečnost, že tu mizí erotika. Býk nemusí mít vždy nové podněty a mohl by se i poněkud stáhnout, kdyby to Štír přeháněl.

Štír - Blíženec

Zajímavá kombinace. Rozmarná Blížencova bytost Štíra přitahuje. Vypadá to, jako by jeho intelekt, vystupování a šarm Štíra připravovaly o rozum. Blížence chce Štír dobýt za každou cenu, je to pro něj opravdu hozená rukavice. A pokud se mu to podaří, může se pyšnit.

Ono "dobytí" hraje v této konstelaci důležitou úlohu - také v posteli. Sympatie sice spočívají na vzájemnosti, ale bez tohoto rituálu se Štír k Blíženci nepřiblíží. Blíženci potřebují nějakou tu dramatickou situaci, neboť život pro ně není dostatečně vzrušující. Štír ovšem musí počítat s tím, že celá procedura dobývání se poněkud protáhne. Koneckonců má co dělat se dvěma osobami v jedné. V chaosu mezilidské komunikace se vždycky nenajde ta pravá část. To sice Štírovi působí stres, ale on nepustí. Bude za to také odměněn. Sex s Blížencem je vzrušující a intenzivní. Blíženec ho pozve do svého světa fantazie a dovolí mu, aby se na něm podílel.

Vzrušení zažije Štír s Blížencem každý den, bohužel i v negativním smyslu. S tímto partnerem může své štěstí vychutnávat jen po krátkých chvilkách. Musí tolerovat Blížencovu nevěru, neustále zjišťovat, kde partner vězí a co dělá, ale nesmí na něm chtít, aby skládal účty. Blíženec se v žádném případě nenechá ve své svobodě omezovat, jinak okamžitě táhne dál. Štír bude mít trvalý pocit, jako by se o partnera musel s někým dělit, a kromě toho nikdy neví, se kterou stranou právě má co dělat.

Vztah Štíra a Blížence se celkově odvíjí jako detektivní příběh. Štír píše scénář, ale jeho protagonista si dělá, co chce.

Štír-Rak

Obecně se tvrdí, že to je dobrá kombinace. Zde se spojují dvě znamení vody, která mají sice mnoho společných vlastností, ale to ještě nemusí nutně zaručovat dobře probíhající vztah. Mnoho vlastností tu totiž jde souběžně, aniž se setkají.

Při dobré konstelaci by mohli Štír s Rakem spolu zůstat i déle. Oba totiž berou city vážně a spojuje je jejich hluboká vnímavost. Rozpoznají partnerovy pocity a dovedou je akceptovat. Štírovi působí problémy to, že Rak je většinou velmi introvertní, snad dokonce ještě víc než on sám. Jakmile vyvstanou problémy, oba se stáhnou, místo aby je řešili. Oba se uloží k jakémusi zimnímu spánku a doufají, že s příštím jarem problémy roztají a zmizí. Sex hraje v této konstelaci velkou úlohu. Štír neustále doufá, že může nesrovnalosti s partnerem v Raku zahnat vášnivou milostnou nocí nebo že se řešení najde samo. Je-li však Rak jednou hluboce zasažen a zatrpkne, Štír brzy zpozoruje, že je tak trochu bezmocný. Problémy se většinou objeví tehdy, když jeden z partnerů má v pozadí třetí osobu, která vztah zatěžuje, ať už je to energická matka, kamarádka ze školy nebo věrně oddaný přítel, co neustále radí a komplikuje život. V tomto vztahu mívá Štír většinou pocit, že přichází zkrátka. Často dochází k onomu proslulému uklouznutí, třebaže oba partneři vlastně mají sklon k věrnosti. Zjevně tu ani jeden nedokáže být opravdu šťastný a spokojený. Psychicky si může Štír přijít s Rakem na své jen obtížně, buď má zábrany on, nebo jeho partner, třebaže by měli pravdu nazývat pravým jménem. Skutečné city jsou potlačovány nebo se prostě nemluví otevřeně. Vypadá to, jako by se nesoulad s partnerem skrýval před rodinou nebo před známými. Štír je v tomto vztahu poněkud roztržitý. Vlastně by rád partnera usměrňoval, jenže u Raka to nedokáže. Když on vede, vede i jeho partner, je-li slabý nebo by rád, aby ho Rak podpořil a vedl, je slabý i Rak. Štír by se mohl s partnerem sice domluvit, ale ten má osobitou povahu, i když si často myslí, že se mu podobá. Nedokáže s ním zvládat všední den, byť jsou společné noci sebekrásnější, neboť v tomto je Štír ochotný a velmi citlivý partner. Společný život však vyžaduje něco víc než jen erotiku.

Štír-Lev

Lva nebo Lvici potkává Štír jen zřídkakdy, a pokud se to stane, nemají ti dva o sebe valný zájem. V očích Štíra vystupuje Lev příliš okázale. Člověk narozený ve Lvu si pro sebe nárokuje dost místa, což ve Štírovi vyvolává pocit, že ho partner zatlačuje a nedostatečně respektuje. To se raději stáhne zpátky, než by dělal krotitele lvů jako někde v cirkuse! Štír totiž pochybuje o tom, zda je vůbec schopen krotitelské umění zvládnout.

Kdyby to mezi oběma přece jen zajiskřilo, bude z toho několik milostných nocí nebo vášnivý poměr. Mezi ženou ve Štíru a mužem ve Lvu to může fungovat buď dobře, anebo vůbec ne, natrvalo však žena ve Štíru nemůže všeovládajícího Lva v posteli zvládnout.

Žena ve Lvu zase projevuje na Štírův vkus až příliš mnoho sebejistoty. Kam by "muž" přišel, kdyby si každá žena vybírala své milence, jak se jí líbí? On si něco takového rozhodně nenechá líbit.

Kdyby se přece jen měl vyskytnout pár Štír-Lev, spočívá jejich vztah většinou na starém přátelství z mládí nebo na kolegialitě ze zaměstnání. Malý Štír vždycky obdivoval velkého Lva. Možná ho už taky někdy vyslyšel. Jinak potřebuje jeden z partnerů ten správný ascendent, který pozitivně vyrovnává nesoulad, pak mohou Štír se Lvem docela dobře vycházet dokonce i v manželství.

Štír-Panna

Štír by si tu měl jednou položit vážně otázku, zda je skutečně tak nedůvěřivý a kritický, jak se o něm traduje. Zachytí se totiž Panně do sítí, aniž o tom ví. Panna na něj působí spíš zdrženlivě, aby však Štíra ulovila, používá různé lsti a triky. Panna je rozená herečka. Poskytuje Štírovi pocit, že má - jako vždycky - všechny nitky v ruce on, a mohl by si rozmýšlet, zda se s ní chce skutečně sblížit. Štír již instinktivně cítí, že by mu Panna mohla být nebezpečná, ona se však jako chytrá taktička už vyzná v tom, jak jeho pochybnosti pokaždé rozptýlit.

Teprve když s ním naváže vztah, cítí Štír, že tento partner není takový, jakého si přál mít, respektive takový, jak se mu tvářil. Panny mívají pod kontrolou i svého Štíra, a to se mu ani trochu nelíbí. V tomto vztahu se Štír cítí jako v kasárnách. Neustále je vyslýchán, sotva může udělat krok samostatně a musí také pravidelně skládat účty. Úzkoprsost Panny žene Štíra až k nepříčetnosti. Ženě ve Štíru zvláště vadí to, že se s ní její muž v Panně neustále vadí kvůli výdajům. Je to naprostý materialista, a běda, když opět vydá peníze za své neodpustitelné vášně. Muži ve Štíru vědí, že se jim zásadně líbí podřízené ženy, třebaže by na veřejnosti měly působit dojmem zcela opačným. Když však zjistí, že je Panna dokonale ovládá a vodí na provázku, bývá většinou už pozdě. Jestliže člověk narozený ve Štíru potká Pannu, měl by se tedy mít opravdu na pozoru. Ale její zájem by jí měl prominout, protože pro Pannu je Štír prostě ten nejzajímavější člověk široko daleko a chová k němu opravdovou vášeň. Proč jen v něm neustále vzbuzuje pocit, že zklamal?

Štír - Váhy

Potká-li Štír Váhy - nejspíš někde mezi umělci -, neměl by myslet hned na sex (to přece jinak taky nedělá!). Váhy ho však nesmírně přitahují. Kdyby se aspoň mohl spokojit s flirtem nebo s jednou hezkou nocí, ale to ne, on se ke všemu ještě zamiluje. Také na ženu ve Štíru působí muž ve Vahách velmi zajímavě, takže si nedá pokoj, dokud ho nemá v posteli.

Může počítat s tím, že i on je jí nadšen, ale když jde o sex, měla by se mít ona poněkud na pozoru, počínat si opatrněji, aby ho skutečně získala. Žena ve Vahách fascinuje muže Štíra, protože působí žensky, jemně a přítulně; v posteli pro něj udělá všechno a počíná si přesně tak, jak on si představuje nebo jak jí naznačí. Když si na ni jaksepatří zvykl, může se stát, že ho žena ve Vahách ze dne na den opustí a způsobí mu velkou bolest, ale to se mu stává nezřídka. Žena ve Vahách mu slibuje modré z nebe a často v něm dokonce vyvolává pocit, jako by byl citově příliš angažovaný. Ale protože tu je v popředí sex, pustí se do toho. Lepší by bylo, kdyby si hned od začátku udržoval odstup.

Konstelace Štír-Váhy může být dokonalá, především s delším výhledem, neboť oba partneři si jeden druhého cení. Pokud jde o erotiku, nadějnější je to u kombinace muž ve Štíru a žena ve Vahách. Muže ve Vahách získá žena Štír jen tehdy, když se poněkud drží zpátky. Jinak bude partnerský vztah spíš přátelský než vášnivý.

Štír-Štír

V této konstelaci spolu muži a ženy právě jemně nezacházejí. Však se také spolu nestýkají, aby se "párovali", ale aby spolu bojovali. Přitom si vyměňují spoustu jedu, ostatně jen tehdy, pokud je ve hře víc než jen přátelské city. Ty však potrvají krátce, pokud k nim vůbec dojde. Žena ve Štíru není nutně typem ženy, o který by muž Štír stál. Kromě toho na něj působí víc než sebejistě. Ona ví, co chce a co nechce. Muž Štír, o nějž stojí tolik žen, na ni nedělá zvláštní dojem. Také je víc než nepravděpodobné, že by ti dva spolu sdíleli ložnici, byť jen na jednu noc - ledaže by je na procházce překvapila bouřka nebo že by si vyměnili role. Muž ve Štíru s homoerotickými sklony najde tu pravou sexuální partnerku právě v ženě ve Štíru, která v tomto vztahu převezme mužskou roli a ujme se vedení.

Jinak si lze tento vztah představit jen jako přátelství. Jsou to kolegové v zaměstnání, dobří kamarádi, kteří debatují o svých problémech. Tak se vzájemně respektují a jeden druhého si cení, aniž by to mezi nimi eroticky jiskřilo.

Štír-Střelec

Tady by chtěl být člověk u toho, neboť Štír a Střelec v posteli... to už je tedy něco! Střelec rád spolupracuje ve všem, co mu Štír v oblasti erotického vzrušování nabízí. Štír se tu nemusí nijak zvlášť namáhat, protože Střelec se neupejpá. Probuzení příštího rána však už není vždy harmonické. Štír okamžitě usiluje o svobodu, kdežto Střelec by s ním vlastně ještě trochu rád pobyl. Třebaže se Štír užšímu vztahu se Střelcem brání, osud ho s tímto člověkem neustále svádí dohromady, dokonce i na delší dobu. Jednou je tu zkrátka vzájemná přitažlivost a nedá se s tím nic dělat. Střelec je v jeho očích volná, nezávislá bytost, odvážná a až poněkud příliš smělá, proto ho tak láká. Brzy však zpozoruje, že si ho chce Střelec připoutat. Činí si na něj nárok se vším všudy a je nespokojen, jestliže k tomu Štír není ochoten. A v žárlivosti ho snad Střelec ještě překonává.

Jestliže Štír už navázal vztah, partner Střelec mu nedává dostatečné podněty, aby tento vztah zůstal dlouhodobě zajímavý. Oba vyjadřují své city především nočními něžnostmi. Jinak to často bývá tak, že jestliže se zachce Střelci, má Štír po chuti a naopak. Většinou to bývá Štír, který opouští Střelce, ale jen proto, aby ho po jisté době opět k sobě přilákal. Ti dva tvoří pár, i když to někdy vypadá, jako by ani pár nebyli. Hvězdy však zřejmě říkají něco jiného.

Štír - Kozoroh

Štír dokáže to, co se většině nepovede. Přivede Kozoroha k flirtování. Ale jak! Kozoroh je náhle šarmantní a hovorný. Při setkání s Kozorohem je stále něco ve vzduchu. Vyjdou si spolu, celé hodiny se vydrží bavit, a pak? Jako by onu známou otázku "Ke mně, nebo k tobě?" bylo obtížné položit. Existuje tu samozřejmě erotická přitažlivost, ale k rozhodnému kroku přes práh ložnice dojde jen zřídka. Kozoroh stále udržuje určitý odstup, což Štíra uvádí do nejistoty. Kromě toho si také vůbec není jistý, zda má s tímto člověkem pokračovat. Možná v Kozorohovi tuší cosi utajeného v hloubce, něco, co by mu mohlo být nebezpečné.

Často to bývá nevázaný sex, čím může Štír Kozoroha obšťastnit, neboť i ten má někdy sklon k výstřednostem. Vyjde to však jen tehdy, když je Kozoroh ochoten se podřídit (že by to byla optimální sado-masochistická kombinace? Pokud tomu tak není, lze na vášeň okamžitě zapomenout.

Partnerský vztah s Kozorohem je sotva myslitelný. Mohl by být Štírovi věrným a tolerantním partnerem, ale nenechá se ani ovlivnit, ani ovládnout. Jde svou vlastní cestou, což ve Štírovi vyvolává dojem, že nad ním nemá kontrolu. Zůstává v něm stále jisté podezření, což sice může být na omezenou dobu zajímavé a vzrušující, ale natrvalo to u Štíra vede k nespokojenosti, neboť on chce jistotu a bezpečnost. Přátelství s Kozorohem naopak může probíhat harmonicky a přetrvat celá léta. Štír by se měl snad soustředit spíš právě na přátelství. V opačném případě platí: dejme mu šanci!

Štír-Vodnář

Štír přesně neví, co si má o Vodnáři myslet. Na jedné straně na něj působí velmi zajímavě, na druhé straně ho znervózňuje svým neklidem. Setkání s Vodnářem je vlastně nejhezčí napoprvé. Štír je fascinován, Vodnář se s ním dá do hovoru (ale příští den vůbec neví, o čem se to mluvilo), a cítí se tak trochu zamilován.

Chce-li se Štír s Vodnářem milovat, musí si počínat takticky a chytře, a v žádném případě ho nesmí překvapit. Snad by se mohl dotknout jeho nohy při operním představení. Během milostného aktu potřebuje Vodnář hodně citu a vědomí, že nepřijde zkrátka. To by Štír mohl zvládnout. Jen by se měl co možná vyvarovat vulgarit nebo výstředních sexuálních praktik. Výhled, že Štír s tímto znamením vzduchu setrvá delší dobu, není právě velký. Oba jsou egoističtí, ani jeden není ochoten se ve svém často sobeckém chování omezit. A Vodnář připadá Štírovi zkrátka příliš neuchopitelný a nespolehlivý. Pokouší se ho sice ještě ovlivnit, přičemž mu vytýká jeho chyby, ale tím Štír ničeho nedosáhne. Už z pouhé opozice udělá Vodnář přesný opak. Pro vztah, jak si ho představuje Štír, chybí Vodnáři prostě vytrvalost. Pro Štíra bude té námahy brzy příliš, neboť on nebojuje, když chce něčeho dosáhnout. Ví, že musí Vodnáře dobývat - ale není to náhodou příliš velká námaha?

Štír-Ryby

Konstelace s Rybou může být dobrá. V ní má Štír, ať už jde o muže nebo ženu, tichého ctitele a obdivovatele. Ryba mu neklade odpor. Může to vypadat nudně, jenže člověk v Rybách Štírovi nudný vůbec nepřipadá. Naopak, cítí, že si s ním rozumí na vyšší úrovni. Člověk narozený v Rybách rozhodně není partnerem na jednu noc, i kdyby byla sebekrásnější, neboť on Štírovi cosi poskytuje. Také trvalý vztah nebo manželství by mohly být harmonické. Jediné, co by mohlo Štírovi vadit, je rybí pomalost. Ryba není člověkem rychlého rozhodování, zatímco Štír, jestliže něco za každou cenu chce, mu nedopřeje vždy dost času. Takže: doporučujeme o něco více trpělivosti, protože s partnerem v Rybě by mohl být Štír šťastný.

Ryba se Štírovi podřídí v loži i u stolu. To se pánové v Rybách dokonce stávají muži v domácnosti. Sexuálně najde Štír s tímto partnerem uspokojení, neboť Ryba je při milostné hře velice otevřená a je ochotná se od partnera něčemu novému přiučit. Člověk v Rybách se během času mění, pomalu sice, ale soustavně, a také po dlouhém vztahu je ochoten změnit své návyky, jestliže to partner od něho žádá. A to je pro Štíra přece ideální.