Telepatie- Myslíš si totéž co já? Výraz telepatie je odvozen z řeckého slova tele (vzdálené) a pathe (cítění). Telepatie je přenos myšlenek nebo pocitů přímo z jedné mysli do druhé. Je to schopnost něco vycítit nebo komunikovat rozumem na dálku, aniž by bylo zapotřebí zvuku, písmen nebo jakéhokoli jiného druhu přenosu informace kromě pouhé myšlenky.

Telepatie se dělí na několik typů:

Telepatický vjem -vložení vzkazu, představy, nebo slova do mysli jiného.

Pocity- jedna z nejzákladnějších a nejjednodušších informací. spousta lidí dokáže třeba i na stovky kilometrů cítit, jak se cítí

Čtení myšlenek- sledování myšlenek jiného,ale bez ovlivnění jejich myšlenkového pochodu. Velmi duševně rozvinutí lidé nebo jiné bytosti tak spolu mohou plnohodnotně komunikovat, místo slov si rovnou pošlou celou myšlenku, což je mnohem rychlejší, nepotřebují k tomu znát žádný jazyk a nedochází k nepochopení, nedorozumění atd. na základě nejasného významu slov nebo nedostatku slovní zásoby. Pro běžného člověka může být těžké záměrně přenášet myšlenky nebo touto cestou komunikovat, ovšem trochu to funguje samovolně podobně jako přenos pocitů, citlivější lidé občas podvědomě zaregistrují myšlenky okolních lidí.

Dorozumívání - rozhovor pomocí pouhé mysli.

Ovládání mysli- myšlení jako médium k ovládání jiného.

Telepatické jevy bývají nejznamenitější z celé parapsychologie. Podle SPR se telepatie stala prvním fenoménem, který byl studován vědecky. Podstata telepatie tkví v tom, že nějaký stav vědomí, počitek, barvy, zvuk, bolesti, chuti, představy předmětu, kresby, nebo čísla se přenáší přímo z vědomí jednoho člověka do vědomí jiného člověka bez prostřednictví mimosmyslového vnímání.Milující dvojice projevuje ve svém vztahu více telepatických schopností, než kdokoli jiný. Také mezi členy rodiny je tento jev zcela běžný. Matky cítí, když jsou jejich děti v nebezpečí. Dvojčata jsou často naladěna na stejnou frekvenci a komunikovat mohou jinými způsoby, než které používáme my.Také někteří domácí mazlíčci vykazují vysoký stupeň psychického vědomí k určitým členům rodiny. Dokážou vycítit nebezpečí a varovat, poznají člověka, který jim chce ublížit a také se podle toho často chovají.