Třetí oko, duchovní, mystické oko má schopnosti mimosmyslové vnímání. Představuje mimořádnou možnost vnímání, předvídání, jasnozřivosti, jasnovidectví. Jedná se o fenomén, který je zmiňován v historii napříč různými kulturami. Třetí oko je oko, kterým nevidíme, ale můžeme jím prohlédnout to, co svýma běžnýma očima vidět schopni nejsme.

Dle vědeckého výkladu se jedná o šišinku mozkovou neboli epifýzu. Tento orgán je nepárový, umístěn uprostřed mozku, součást mezimozku. Je to endokrinní žláza, která mimo jiné své funkce produkuje spánkový hormon melatonin. Tento hormon ovlivňuje cirkadiánní biorytmy, spánek a bdění a rovněž činnost pohlavních žláz.

Schopnost mimosmyslového vnímání spojují staré civilizace i novodobí mystikové s činností a tzv. aktivací třetího oka, jehož sídlem je právě stejné místo, kde se nachází zmiňovaná epifýza.

Třetí oko znali už ve Starém Egyptě

Zřejmě nejstarší zmínku o třetím oku nalézáme ve Starém Egyptě. Z Egypta je známý symbol Hórova oka. Bůh Hor (také Horus) je ve starověkém egyptském náboženství symbolem boje Světla proti Temnotě a nabádá ke spravedlnosti. Dle legendy při soupeření s tyranem Sutechem (také Sethem) ztratil bůh Horus oko (nebo obě oči), a tak stvořil další, přímo na čele uprostřed mezi obočím. To mu posléze umožňovalo vidět to, co je běžným očím skryto. To, co se nachází pod povrchem věcí a událostí. Tzv. Hórovo oko dohlíželo nad náboženskými obřady a zákony. Nejvíce asi známe symbol třetího oka z hinduismu. Nositelem třetího oka je zde Bůh Šiva, který představuje nejvyšší moudrost, pochopení zákonitostí světa a nadpřirozené schopnosti. Někdy je nazýván také Trinetríšvara = Pán se třema očima. Bůh vášně Káma byl spálen třetím okem Šivy, když se jej snažil přerušit v meditaci.

Když zabrousíme dále do legend a starého vyprávění, pak se se třetím okem setkáme u bájných bytostí - Kyklopů. Kyklopové jsou zmiňováni i ve Starém zákoně. Byli vysocí, velcí a měli pouze jediné oko uprostřed čela. Tento orgán uměly tyto bytosti mistrně ovládat, komunikovaly mezi sebou výhradně telepatickým přenosem. Později, vlivem hmotného světa, se vyvinuly oči dvě, které umožňují vidění v běžném pozemském světě.

Olmécká kultura, jedna z nejstarších známých objevujících se ve střední Americe, zobrazuje některé své bohy s rýhou na čele, zřejmě se zde také jedná o znázornění třetího oka. Ve védské tradici je třetím okem šestá čakra. Symbolizuje emoční inteligencí, intuici, intelektuální schopnosti, poznávací funkce. Díky této čakře můžeme slyšet hlas vyššího já a vidět různé vize. Staří Číňané třetí oko nazývali nebeským okem. Taoisté užívají názvu palác niwan a filozof Descartes definoval šišinku jako sídlo naší lidské duše. Novověcí učenci předpokládali, že šišinka je sídlem schopnosti obrazotvornosti a díky ní má naše duše a mysl vliv na fyzické tělo. Je skutečně možné, že tento malý orgán ukrytý v našem mozku představuje potenciál k nahlížení do nepoznaných míst a má schopnosti, které věda nedokáže tak jednoznačně pochopit?

Třetí oko - sídlo intuice

Intuice znamená vhled nebo náhled, označuje schopnost rychlého chápání a rozhodování, které není podpořeno žádným logickým uvažováním a rozhodováním, přičemž je však provázeno pocitem jistoty a rozhodnosti. Je to schopnost vnímat a vyhodnocovat reálné i skryté motivy a situace. Otevřením třetího oka se otevírá rovněž kanál intuice. Pokud tuto schopnost získáme, pak je potřeba naslouchat intuici, vnitřnímu hlasu. Tyto impulzy postupem času nepřicházejí pouze v záblescích a krátkých myšlenkách, ale stávají se přesvědčením provázeným radostí a pocitem správného jednání. Když se nám podaří odstranit nefunkční systémy, které nás obklopovaly a brzdily v našem konání a jednání, pak jasnost našeho vědění zvýší naše sebevědomí i jistotu v konání.

Třetí oko je sídlem nejen intuice, ale i telepatických schopností. Otevřením třetího oka získáváme možnost vytvářet nové reality na fyzické a hmotné úrovni a ty staré rušit. Otevřením třetího oka získáme a zesílíme schopnost odpovídat sami za sebe. Mnoho lidí je velice odpovědných ve vztahu k ostatním, ale na sebe zapomíná. Jejich vlastní duše jsou pak velmi nenaplněné. Každý z nás má třetí oko, ale málokdo ho umí používat. Aktivizování třetího oka slouží především pro vlastní duchovní rozvoj a vývoj, pomáhá nám lépe si poradit s vlastním životem, správně se rozhodovat, rozvíjet svoje schopnosti a intuici.

Občas se můžeme setkat se zvýšenou citlivostí jedince na okolí a na materiální svět. Tato citlivost se projevuje nošením tmavých brýlí, patka nebo vlasy do čela, oči zakrývající si rukama. Tito lidé bývají vnitřně, i když třeba nevědomky přesvědčeni o tom, že v tomto světě nelze dosáhnout harmonie. Tito lidé bývají zranitelní a citliví na kritiku. Otevření třetího oka jim může velmi pomoci, třeba právě tím, že si uvědomí svoji vlastní hodnotu a schopnosti. Takovýto typ lidí potřebuje být ujištěn o tom, že je s nimi vše v pořádku a že se nemusí již dále schovávat.

Nemoci a problémy spojené s problematickou funkcí třetího oka:

  • bolesti hlavy a migrény
  • problémy s viděním, ať už krátkozrakost nebo dalekozrakost
  • záněty horních cest dýchacích
  • problémy s dutinami

Otevírání třetího oka

Pro otevírání třetího oka existuje celá řada cvičení a postupů, které vycházejí z různých filozofií a zkušeností. Setkat se tedy jistě můžete i s mnohými jinými, než zde uvedenými. Veskrze však jakékoliv cvičení na podporu otevření třetího oka by mělo mít pro vás pozitivní vliv. Stupňovat, podporovat a obohacovat vaše duchovní schopnosti a síly. Centrujete svoji energii a zároveň podporujete svoji lepší náladu a rozháníte depresivní stavy a nálady.

Cvičení pro podporu otevírání třetího oka

Aktivace třetího oka v meditaci

Posaďte se do své oblíbené meditační pozice, případně se položte na podložku. Zasoustřeďte se na svůj dech a začněte pomalu nadechovat a vydechovat nosem a zavřete oči. Očima se jakoby dívejte a soustřeďte na bod dva prsty nad kořenem nosu mezi obočím (oči stále zavřené, cvik provádíme "za víčky"). Abyste podpořili soustředění na tento bod, nejdříve se tohoto místa dotkněte nebo jej i mírně sevřete prsty. Oči musíte mírně obrátit, je možné, že to pro vás bude mírně nepříjemné, ale zkuste vydržet.

Zhluboka se nadechněte a vydechněte, přitom však nezadržujte dech. Zkuste tuto pozici vydržet tak dlouho, jak jen je pro vás možné bez velké námahy. Posléze oči opět uvolněte, ale neotvírejte ihned.

Toto cvičení můžete opakovat několikrát za den, stupňují se takto vaše duchovní schopnosti a síly. Dochází k centrování energie a lepšímu hormonálnímu hospodaření. Toto cvičení můžete praktikovat také při silném psychickém vypětí, prospěje vám a rovněž pomůže rozhánět deprese a špatné nálady.

Aktivace třetího oka hleděním do zrcadla

Hleďte na svoji tvář v zrcadle se světlem tlumeným v pozadí. Trénujte jen v případě, že nejste úplně unavení, avšak drobná fyzická i mentální únava není ke škodě věci. Hleďte na svoji tvář v zrcadle a zkuste se uvolnit. Zaměřte se na jeden bod na vaší tváři, nejlépe na tzv. místo třetího oka a pohled již neměňte. Vydržte se na tento bod soustředit tak dlouho, jak jen to bude možné.

Za pár chvil ucítíte vibrace a teplo v oblasti krku a nad ním. Možná začnete cítit pulzující energie. Pokud pocítíte jakékoliv změny, které pro vás budou složité nebo namáhavé, můžete zavřít oči a potom je znovu otevřít. Buďte klidní a uvolnění. Staňte se pouze pozorovatelem, nesuďte a nezkoumejte to, co vidíte. Pokud po dvou až třech minutách tohoto cvičení nepocítíte změnu, pak cvičení přerušte a nechte na jindy. Hledění do zrcadla provádějte po dobu maximálně deset minut.

Aktivace třetího oka drahými kameny

Drahé kameny, které nám mohou pomoci aktivovat třetí oko, jsou ametyst, azurit, a chryzokol. Tyto kameny přikládáme na místo třetího oka, když jsme klidní a odpočíváme, dýcháme klidně a soustředíme se na svůj dech.

Ametyst je fialově zbarvená odrůda křemene. Jeho název pochází z řečtiny a znamená neopojný. Je symbolem čistoty, klidu, lásky, ochrany a štěstí. Svou energií nás dokáže hluboce uvolnit a uklidnit. Pomůže navodit klid nutný k přijímání energie.

Typická barva azurit je modrá. Má detoxikační účinky, pomáhá při problémech s kostmi a klouby, léčí rovněž kůži a je vhodný i při potížích s krkem. Celkově čistí čakry, odbourává stres a mírní obavy. Umožňuje nám lépe se ponořit do meditace, zvyšuje intuici a podporuje duchovní růst.

Chryzokol pochází z Peru, jeho barva je modrá až smaragdově zelená. Vyrovnává emoce, zmírňuje neklid a vtíravé pocity, učí trpělivosti, nadhledu, toleranci a klidu v řešení vypjatých situací.

Další kameny, které můžeme přikládat jsou sodalit, vltavín a křišťál

OČISTA

Americká jasnozřivá psycholožka a terapeutka,paní Doreen Virtue,PhD. díky své bohaté praxi zjistila,že mnozí lidé,kteří si nyní stěžují,že při meditacích nevnímají žádné obrazy a je jim líto,že nejsou jasnovidní,byli v minulých životech pro svou schopnost vidět krutě postihováni - většina z nich kdysi kvůli svým jasnovidným schopnostem zemřela násilnou smrtí.

Doreen Virtue,Ph.D. tvrdí,že nezáleží na tom,kdy strach z jasnozřivosti vznikl - vyléčit ho lze téměř okamžitě.

Níže uvedená meditace pro odstranění strachu z otevření 3.čakry pochází z knihy Léčení čaker od v úvodu zmíněné psycholožky a terapeutky.

"Začněte tím,že se třikrát zhluboka nadechnete a vydechnete. Pak si potichu nebo nahlas přečtěte tento odstavec:

"Chci se zbavit všech strachů a obav,jež jsem získala během tohoto nebo minulých životů a které mi brání vidět budoucnost.

Zbavuji se vědomě všech strachů spojených s nadpřirozenými psychickými schopnostmi.Chci zapomenout na každého,kdo mě kdy kritizoval,pronásledoval,opustil,zmrzačil nebo zabil kvůli mým zvláštním schopnostem.Odpouštím si všechny rozhodnutí,jež jsem kdy udělala,protože jsem vždy dělala to nejlepší,co jsem mohla.Zbavuji se také strachu,že mi bude v budoucnosti kvůli mým schopnostem ublíženo.Jsem vyléčena a v bezpečí."