VODNÁŘ

Příznivé dny: čtvrtek, pátek, sobota

Nepříznivý den: pondělí

Čísla: 2, 4, 10, 39, 49

Barva: modrá

Kameny: diamant, akvamarín, zafír, opál

Zvířata: kůň, pes, opice, medvěd, papoušek

Rostliny: narcis, tulipán, třešeň, rozmarýn, topol

Charakter: sangvinik

Vládnoucími planetami tohoto znamení jsou Saturn a Uran. Proto je mezi Vodnáři tolik intelektuálních typů, pro které je studium přirozenou věcí, a velmi často dosáhnou vynikající postavení převážně vlastním přičiněním, protože se rádi spoléhají především na sebe. Vodnáři milují svobodu, neradi dodržují zvyky, formy a tradice. I když jsou od přírody klidní, rádi odporují veřejnému mínění a v koutku duše se baví šokováním konvenčních lidí občasným nepřístojným chováním. Rádi experimentují, přemýšlejí, organizují, dokonale dokáží realizovat myšlenky, které by se na první pohled zdáli být abstraktní. Vodnář skoro zoufale hledá bezpečí davu a přátelství. Potřebuje mnoho citu, který ho však nesmí svazovat. Tito lidé představují podivuhodnou směs chladu, praktičnosti a výstřední nestability a instinktivně soucítí s duševně nevyrovnanými lidmi. Mají fantastickou schopnost utišit hysterické lidi a uklidnit vystrašené děti. Z pravidla je těžké donutit Vodnáře k pevně stanovené schůzce. Nepřesnost mu byla daná přímo do vínka. Důležitý je pro tyto lidi společenský původ, intelektuální úroveň a možnosti. V zaměstnání jsou Vodnáři velmi úspěšní. Jsou ambiciózní, ale klidní, praktičtí, avšak také vnímaví k pocitem druhých.

HODÍTE SE K SOBĚ ?

Vodnář - Skopec

Skopec musí Vodnáře zaujmout už proto, že Vodnář je zvědavý na jeho inteligenci a temperament. Skopec vystupuje jako velký machr, v němž Vodnář tuší hloubku citů a utajenou sílu, přesně to, po čem sám touží. Zdá se ostatně, že sympatie jsou vzájemné. Rozhodně to jiskří.

Vodnáři by mohlo vadit, že Skopec jde hned k věci a nedopřeje mu čas, aby se s ním nejdřív sblížil psychicky. Skopec nastolí otázku "Buď, anebo" a nutí ho k rozhodnutí, které určitě znamená souhlas, ale to Vodnáři zcela nevyhovuje. To, co na něj pak čeká v ložnici, je poněkud silná káva. Skopec právě neprokazuje velkolepou empatii. Zvláště žena ve Vodnáři je poněkud rozčarovaná, neboť má pocit, že ji Skopec využívá.

Muž Vodnář se cítí dost překvapen, neboť není zvyklý, že na to jde žena tak rázně. Skopec Vodnáři dlouhodobě neposkytuje potřebnou spokojenost. Jedinou možností, jak do této konstelace vnést harmonii, je sblížení na duševní úrovni. Teprve pak fyzický aspekt ustupuje. Avšak vztah, v němž duševní a fyzická stránka není v souladu, Vodnáře určitě neuspokojí.

Vodnář - Býk

Proč je tato kombinace tak častá, může vysvětlit jedině sám Vodnář, přičemž by mohl upadnout do horování. Šarm, s nímž Býk Vodnáře svádí, ho zcela vytrhne z jeho fantaskno světa a oběma nohama ho postaví na zem a na Býkovo teritorium. Je to především stabilita všech v Býku narozených, která Vodnáři učarovává, ono vyzařování tepla a důvěry.

V sexu ukazuje Býk Vodnáři, kde leží skryté koutky smyslnosti, vede ho a hýčká. Vodnář k tomu dodá zbytek, čímž tato kombinace dostane to pravé erotické koření. Vztah nebude ani pro jednoho z partnerů snadný. Býk není pro Vodnáře jen tak lehce manipulovatelný.

Žárlivě střeží každý jeho flirt a někdy má sklon ho kontrolovat. Leccos vidí z temnější stránky, a s tím se Vodnář těžko dokáže smířit. Býk často mívá docela jiné záliby než Vodnář, a pokud jde o společné podniky ve volném čase, má sklon vířivého Vodnáře následovat jen velmi líně. Přes jistý nesoulad však Vodnář potřebuje mít po boku člověka, jako je Býk, který ho stabilizuje, dává mu pocit jistoty jako dítěti, které po příchodu domů ví, že mámu najde v kuchyni. Vodnář se možná časem uklidní, pak teprve může tento partnerský vztah najít harmonii.

Vodnář - Blíženec

V této kombinaci to sice jde nahoru a dolů, ale Vodnář a partner v Blížencích tvoří přece jen výborný svazek. Vodnář od samého počátku tuší, že Blíženec je přesně to, co neustále hledal. Cítí v něm spřízněnost ducha vzduchu a již si představuje, jak se rozum a logika spojí ve velkém ohňostroji, přičemž fantazie a chaos zazáří v nejkrásnějším světle. Vypadá to tak, jako by tento pár každý den slavil svatbu - je to ten nejkrásnější, ale také snad nejnamáhavější den života.

Již sama doba, kdy se ti dva seznamují, je dost vzrušující. Stejně jako Vodnář je i Blíženec nespoutaná bytost, jež Vodnáře k ničemu nezavazuje. Připoutává ho a opět ho opouští, přičemž příště je tomu zase naopak. Jsou-li znovu spolu, vyměňují si něžné milostné sliby. Blíženec ukáže Vodnáři zcela nový svět erotiky a vášně.

Vodnář z toho jen těžce vyvázne. Než se však s Blížencem nastěhuje do jednoho bytu, měl by si to dobře rozmyslet, neboť bydlet v sedmém nebi po boku tohoto partnera, to se zvrhne v anarchii. Nikdo se necítí vázán, pokud jde o organizaci všedního dne a především financí. Dalo by se na to hledět takto: jejich láska je pevným sloupem, neexistuje však dům, který by na něm bylo možno stavět. Aby se tato konstelace dala jakžtakž konstruktivně uspořádat, měl by mít aspoň jeden z partnerů solidní ascendent se stabilizujícími vlastnostmi.

Vodnář - Rak

Mohlo by se docela dobře stát, že Vodnář potká Raka na nějakém ezoterickém kongresu a přilepí se této tajemné bytosti na paty. Brzy zjistí, že má s Rakem mnoho společných zájmových oblastí a že mezi nimi vládne duševní soulad. Jednání s ním je natolik nekomplikované, že i první společná noc bude nádherným zážitkem, neboť spolu nemají potíže ani fyzicky.

Vzájemně se inspirují. V delším vztahu si Vodnář někdy připadá přetěžován, neboť tam, kde on zůstává na povrchu, jde Rak do hloubky. Jestliže se Rakovi něco nelíbí, mívá špatnou náladu. Mívá také sklon k hlubšímu smutku, a s tím si lehkomyslný Vodnář neví rady. Partner v Raku od něho požaduje mnoho, čímž se Vodnář naučí brát ohled a přizpůsobovat se. Čím déle Vodnář s Rakem žije, a jsou-li první problémy už překonány, tím líp to jde. Oba si vzájemně poskytují potravu a pod partnerovým vlivem se mění. Vypadá to, jako by se každý z nich spolužitím stával novým člověkem, přičemž ani jeden nemá pocit, že musel ustoupit nebo že ze své osobnosti příliš mnoho ztratil. Konstelace Vodnář-Rak je velmi konstruktivní, pokud se podaří překonat společné problémy.

Vodnář-Lev

Protože je Země kulatá, je velká pravděpodobnost, že se ti dva někdy opět potkají. Setkají se, chviličku spolu pobudou, ale brzy se zase vydají na vandr. Lev je zprvu Vodnáři sympatický, protože mu imponuje jeho efektní vystupování, nehledě na to, že z něho vyzařuje síla. Vodnář se s ním seznámí rychle. Lev se ve Vodnářově přítomnosti kupodivu přetvařuje a projevuje se jako přívětivý vrstevník, který v podstatě nebere všechno příliš vážně, dovede být uvolněný a veselý. Nechává Vodnáře v domnění, že se dívá na svět podobně jako on sám. Ale již brzy se ukáže, že ovládnout Lva je mnohem těžší a složitější. Za každou cenu musí prosadit své, od Vodnáře očekává, že ho bude následovat, zřídka je ochoten přistoupit na kompromis. Vodnář je zase Lvem zcela přetížen, neboť mu nemůže dodat takovou sílu, jakou Lev vlastně od partnera očekává.

Vodnář se setkává se Lvem neustále na určité rovině, na takové, kde si emocionálně nejsou příliš blízcí, například při práci nebo během neškodného rozhovoru ve společnosti. Na této rovině by také měli zůstat, protože manželství Vodnáře se Lvem nemůže vyjít. Tito partneři jsou příliš rozdílní a jsou to bohužel protiklady, které se nepřitahují.

Vodnář-Panna

Panna v podstatě nebudí ve Vodnáři žádný velký zájem, existují však osudová setkání, která je mohou stále svádět dohromady. Ocitne-li se Vodnář přece jen náhle v náruči Panny, je to proto, že na ni velice působí.

Muž v Panně usiluje o ženu ve Vodnáři tak dlouho, až s ním celá popletená odejde, protože se jeho rétorice špatně odolává. Vodnář objeví ženu Pannu náhodou, když jednou opět horlivě navazuje kontakty. Také ona se ho snaží upoutat, neboť tak zajímavý muž se ze spárů jen tak rychle nepouští.

Vodnář si řekne "Proč ne?" a dívá se na to dost lehkomyslně, Panna však známost s ním nebere na lehkou váhu. Obává se totiž, že jí tato vzácná fantastická bytost opět upláchne, což je také pravda. Natrvalo jde totiž Vodnáři pedantické chování Panny náležitě na nervy. Vznikají rozdílné názory, protože se každý pokouší zatáhnout toho druhého do svého světa. Svazek Vodnář-Panna může vytrvat jen za předpokladu, že nechá jeden druhého na pokoji. Každý musí mít možnost ponechat si své zvyklosti a zachovat si vlastní svět. Tak nevznikají spory, ale oba pravděpodobně žijí pod jednou střechou jako dva cizí lidé, s odstupem a respektem. Možná je toto řešení dokonce rozumnější než jakákoli romantická zamilovanost. Zůstává sporné, zda je přitom Vodnář šťastný.

Vodnář-Váhy

Bude to nejspíš Vodnář, kdo se bude pokoušet o Váhy, zpočátku možná s nevelkým úspěchem, neboť toto znamení je méně vstřícné, než jak je zvyklý. Váhy jsou Vodnáři také trochu podezřelé, nedůvěřuje jim a nenalézá s nimi společnou duševní platformu. Než se s partnerem ve Vahách dostane do postele, má už pravděpodobně první šediny. Ale přesto to neznamená, že je toto spojení bez šancí.

Má-li spolu dvojice Vodnář a Váhy slavit svatbu, měla by se znát mnoho let, spíš ještě několik desetiletí, snad by si spolu měli hrát už na písku nebo chodit do stejné školy. Jednoho krásného dne v nich vznikne pocit sounáležitosti a teprve pak to zajiskří. Sexuálně je tu větší harmonie, než by se předpokládalo, a tak z nich bude pár nejen na základě vzájemných sympatií, ale také z pohodlnosti. To určitě není optimální ani vzrušující, ale je to rozumné trvalé řešení, při němž má Vodnář tu jistotu, již potřebuje, a také partnera, který ho neomezuje. Ani jeden se nemusí vzdát svých návyků a partner ve Vahách se Vodnáři neplete do jeho záležitostí. Svazek Vodnář-Váhy je vlastně optimální pro stáří.

Vodnář - Štír

Nezdá-li se Vodnáři Štír vzrušující, pak s ním není něco v pořádku. Štír vynaloží nesmírnou horlivost, aby Vodnáře polapil. K tomu si musí Vodnář uvědomit, že jeho volný duch a nezávislost na Štíra přímo magicky působí. Vší mocí ho chce mít a vábí ho lstí i šarmem. Štír chce dobývat, a tu mu Vodnář přichází právě vhod. Často mu Štír připadá divný, a to je pak k němu skeptický. A není divu, protože Štír si vždy ponechává poslední tajemství, už proto, že si chce udržet převahu - takříkajíc zadní vrátka. Dělá však, co může, aby Vodnáře získal. Nejenže uplatní veškerou svou fantazii a šarm, ale také Vodnáře rozmazluje. Vodnáři teď nastává epocha šampaňského a kaviáru. Může být šťastný a plnými doušky si užívat.

Štír Vodnáře více či méně nutí do trvalejšího vztahu. Časem se Vodnář cítí stísněný. Štír totiž svého partnera pevně drží v drápech, takže se Vodnáři opravdu špatně dýchá. Žárlivost, intriky, hádky, až peří lítá - Štír to žene téměř do extrému. Vodnář si připadá, jako když ho praští, a neví si rady. Nemá rád, když ho někdo vystavuje nátlaku. Potud by měl raději od pevného svazku ustoupit. Tím víc si užije vášnivý flirt nebo vzrušující krátkou známost. Tohle se Štírem funguje vždycky a Vodnáři to přináší dost elánu.

Vodnář - Střelec

Zdá se, jako by Střelec přesně věděl, co má dělat. Zcela otevřeně totiž dává Vodnáři najevo, že stojí o víc než flirt. Od samého počátku je tu fyzická přitažlivost, jíž Vodnář nedokáže tak rychle odolat, neboť Střelec jde hned k věci, přičemž nezapomíná na šarm. Tváří v tvář Vodnáři se Střelec správně angažuje, zdůrazňuje svou romantickou stránku a instinktivně nachází vůči náročnému Vodnáři ten správný postup. Má totiž velkou chuť si ho udržet.

Noci se Střelcem jsou pro Vodnáře jako večerní kurz erotiky s otevřeným koncem. Střelec má při milostné hře fantazii, která je Vodnáři tělesně velice příjemná.

Vždy ho napadá něco zvláštního a jemného - pro zvědavé Vodnáře je to učiněná lahůdka.

Vodnář - Kozoroh

Kozoroh možná nechápe, co na něm Vodnář vidí tak zajímavého, ten však přesně ví, co ho fascinuje - jsou to vlastnosti, které on sám nemá. V Kozorohovi nalézá Vodnář cosi drsného, co ho magicky přitahuje, jakousi směs tvrdosti a jemnosti, horka a chladu, a za tím vším vězí jistá neústupnost. Kozoroh má odvahu a ctižádost, všeho se chápe hned a správným způsobem, a navíc má inteligenci, dokonce spoustu inteligence, již může nabídnout. To udělá na Vodnáře okamžitě dojem, cítí potřebu, aby se od tohoto partnera poučil. Aktivní však musí být Vodnář, chce-li, aby k němu Kozoroh vzplanul, neboť přes všechny sympatie na jeho straně zůstává Kozoroh do poslední chvíle nedůvěřivý. Vodnář však dokáže Kozoroha strhnout svou fantazií a elánem a trochu ho uvolnit.

Zpočátku obdivované Kozorohovy vlastnosti však Vodnáři nakonec vadí. Chybí mu totiž trpělivost a opravdovost k tomu, aby ho následoval. Kozoroh se často chová dost drsně, a tak Vodnáře zraňuje. Lze vycházet z toho, že manželství v kombinaci Kozoroh-Vodnář bude jednou rozvedeno. Ti dva si vyčítají chyby, přičemž většinou odchází ze hry Vodnář. S tímto partnerem nesroste. V závěru mají společné jen auto a byt, ale to bohužel ke štěstí nestačí.

Vodnář-Vodnář

Zde se toho mnoho nedá říci, protože pro chaos není nic vidět. Přitom si ti dva dobře rozumějí, popovídají si spolu a zahrnují se ztřeštěnými nápady. Pokud spolu bydlí, může to být jedině náhoda. Mohlo by jít o nějakou formu kolektivního bydlení, kde ti dva netvoří pár a už vůbec společně neobstarávají nákupy - zato na večírcích se starají o dobrou náladu.

Kdyby spolu měli spát, došlo by k čemusi jako incest. Ani jeden neví, co má s tím druhým dělat. Nemusí si však myslet, že by se měli vydávat za bratrance a sestřenici. Ženu a muže ve Vodnáři si člověk musí představit možná spíš jako vzdušné duchy, kteří se prolínají, když se střetnou, a vůbec za sebou nezanechávají stopu.

Vodnář-Ryby

Ryba Vodnáře láká: "Pojď do mého světa a tanči se mnou," ale Vodnář vypadá, jako by neslyšel nebo neuměl tančit. Při prvním setkání si jsou sice docela sympatičtí, ale je to Ryba, která plave za Vodnářem. Mít však s Rybou společný hezký zážitek, to se tu zdá být nemožné. Vodnář celý den plýtvá fantazií a energií, ale pro ubohou Rybu pak už nic nezbývá. Pro ni je třeba velké empatie, jinak nelze citlivou duši tohoto člověka prozkoumat. K rozladění dochází především v ložnici. Muž v Rybách ženu ve Vodnáři málem šokuje tím, jak rychle jde k věci a že se vůbec nezabývá jejím krásným tělem.

Muž Vodnář zase neví, co si se smyslnou ženou v Rybách počít, protože taková, jaká je, v něm vyvolává značnou nejistotu. K tomu však není třeba nechat dojít. Jako přátelství je kombinace Vodnář-Ryby skutečná trefa. K lidem v Rybách může mít Vodnář naprostou důvěru, může s nimi vést důvěrné a srdečné rozhovory a najít u nich soucit i radu - za předpokladu, že partner v Rybách je s touto přátelskou rolí spokojen. Nemusí se vždycky všecko točit kolem sexu.