ZASVĚCENÍ

OSOBNÍ ZASVĚCENÍ - možné v Kolíně dle domluvy

ZASVĚCENÍ NA DÁLKU

je plnohodnotné zasvěcení, na kvalitu zasvěcení nemá vliv, zdali proběhlo přímo nebo na dálku. Dle mých zkušeností můžu potvrdit, že zasvěcení na dálku nijak na kvalitě neutrpí, právě naopak se doma více uvolníte.

Pokud se jedná o energie, není vázána na čas, prostor, hmotu. Stejně jak jde energie přenést na léčení a do situací, lze přenést na dálkové zasvěcení. Pro zasvěcení fyzický kontakt není podmínkou.

Co je však jisté, při dálkovém naladění mají klienti krásné prožitky i ti, kdo při kontaktním zasvěcení cítili velmi málo, osobní zasvěcení hodnotili jako málo intenzivní. Ne každý je velmi vnímavý a při přímém zasvěcení, v cizím prostředí a mezi dalšími lidmi se nemusí energiím otevřít. Navíc osobní zasvěcovací proces probíhá rychleji a za jiných podmínek. Při dálkovém naladění jste doma, klidní, uvolnění a ve známém prostředí máte dostatek času pro příjem a vnímání pocitů zasvěcení.

Nelze předem určit, jak bude kdo zasvěcení vnímat, každý opravdu cítí jinak. Škála pocitů je od vnímání vln přicházející energie, tlaků, pocitu zimy, tepla, radosti, uvolnění, bezpečí... přítomnosti jemnohmotných bytostí, vidění barev, minulých životů apod. Každý bude mít vlastní prožitky.

Zážitky při zasvěcování jsou opravdu jen obohacením, nikoliv podmínkou či měřítkem, na kvalitu zasvěcení opět nemá vliv, zdali zasvěcovaná osoba něco cítila nebo nikoli. I v případech, kdy zasvěcovaný má pocit, že necítil nic, při hlubším rozhovoru vyjde najevo, že cítil, ale těmto pocitům nevěnoval pozornost, nebo se jevily, ve srovnání s nějakým velkolepým zážitkem například, jako velmi slabé. Ještě se nestalo, že by zasvěcení nebylo vnímáno žádným způsobem.

Na dohodnutou dobu + cca další hodinu si zajistěte, abyste nebyl/a ničím rušena. Pokud nejste o samotě, informujte ostatní členy rodiny, aby vás nerušili. Zvolte pokoj, kde budete v dostatečném odstupu od dětí, televize a hluku zvenčí. Pokud máte svoji "duchovní pracovnu", je toto vhodné místo.

  • Na zasvěcovací proces je vhodné zapálit svíčku, obklopit se energiemi, ke kterým máte vztah - andělské karty a sošky vhodné u andělských zasvěcení, kameny a minerály jako například ametyst, křišťál, pustit relaxační hudbu (beze slov) apod.
  • Jako osoba přijímající byste měl/a začít s přípravou cca 10-15 minut před dohodnutým časem. Pokud máte již nějaký stupeň reiki, přiložte si ruce a začněte se harmonizovat.
  • Pokud přijímáte zasvěcení poprvé, nebo vám vyhovuje jiný způsob, můžete si zharmonizovat čakry, provést krátkou meditaci, pronést modlitbu, udělat očistný rituál, pozvat duchovní průvodce, Anděla Strážného atd. Každý se připravuje, jak je mu milé, do ničeho se nenuťte.
  • Přípravu dokončete v dohodnutou dobu, pro uklidnění a uvedení do nitra se můžete také 3x zhluboka nadechnout a vydechnout.

Poloha těla:

  • Jestliže sedíte, měl/a byste mít záda rovná, nohy souběžně vedle sebe, chodidla na podlaze. Ruce si sepnete před srdeční centrum nebo položíte na stehna nebo kolena dlaněmi nahoru.
  • Pokud ležíte, nohy mějte natažené zase vedle sebe, ruce uvolněně položte dlaněmi nahoru.

V obou případech doporučuji mít zavřené oči a volně přijímat energie, nemusíte nic křečovitě očekávat.

Vyslovte: "Prosím mé vyšší já o přijetí NÁZEV ENERGIE A STUPNĚ ideálním způsobem. Děkuji vděčně mnohokrát ve jménu světla, lásky a čistoty."

  • Tím zařídíme, abyste se naladil/a na příjímání zasvěcovací energie a na rozpuštění případných bloků ohledně zasvěcení.
  • Jakmile začne běžet zasvěcovací proces, což si můžete všimnout okamžitě, můžete dát ruce do uvolněné polohy dlaněmi nahoru.
  • Zasvěcovací proces probíhá zhruba 15 - 60 minut. 95% zasvěcovaných iniciaci nějakým způsobem vnímá-cítí energie, teplo, chlad, mravenčení...vnímá duchovní bytosti, barvy, přijímá třeba nějaké vize, poselství, obrazce atp.
  • Každý vnímá něco jiného a v jiné intenzitě. Mnohdy se stává, že si klient myslí, že necítil nic, ale po podrobnější analýze zjistí alespoň vnímání tepla a energií. Někdo má velmi intenzivní a různorodé pocity a vjemy. Škála zážitků je různorodá a individuální.

Poznámka:

Zasvěcení proběhne v každém případě, zážitky jsou pouze obohacením z celého procesu, nikoliv podmínkou pro zasvěcení či měřítkem pro kvalitu!

Pokud probíhá zasvěcení večer a klient přijímá v ležící poloze, často se stává, že u zasvěcení usne. Není to nic neobvyklého a zasvěcovací proces to nijak nenarušuje. Pouze jste "donuceni" vypnout mysl a jste tak více přístupní energiím. Další častý projev ze zasvěcení je naopak špatné usínání, protože jste nabiti energií, ale ráno se budíte "kupodivu" odpočatí, i když jste spali třeba jen 4 hodiny.

Po zasvěcení doporučuji koupel s přidáním kila kuchyňské soli pro podpoření detoxikačních procesů, ke kterým bude docházet. V následujících dnech je zdravá strava, pohyb na čerstvém vzduchu, dostatek relaxace, sprcha a čištění čaker s častým a intenzivním použitím Reiki vhodnou cestou, jak tělo přizpůsobit novým vibracím a energii začlenit do života a její sílu ještě zintenzivnit.