RESCUE REMEDY (Krizová esence pro zvířata) - pro zvířata je určena pro každou krizovou a nouzovou situaci, očekávanou i náhlou. Používá se k uklidnění zvířete a jeho celkové uvolnění. Rescue Remedy pomáhá.

1.AGRIMONY ( Řepík lékařský)

pro zvířata je určena pro každou krizovou a nouzovou situaci, očekávanou i náhlou. Používá se k uklidnění zvířete a jeho celkové uvolnění. Rescue Remedy pomáhá.

- léčí psychické nebo fyzické utrpení

 • zvíře se nezdá uvolněné a klidné
 • na úzkosti projevené podrážděnou kůží, močením, neurózou pro utrápená zvířata
 • pro zvířata, která se horlivě snaží dělat radost pánovi

2. ASPEN (Topol osika)

- strach, obavy jejichž příčina není známá

 • úzkost, nervozita, třes, funění, podráždění
 • sklopené uši, ocas
 • strach panika když se setká s něčím novým
 • bojí se chodit ven
 • pomočování strachy, průjmy, zažívací problémy, fyzické kolapsy

3.BEECH (Buk lesní)

- netolerantnost

 • nesnáší změny režimu
 • popudlivost, nesnáší blízko sebe jiná zvířata
 • podrážděnost, zloba, nesoustředěnost
 • přecitlivělost na zvuky, doteky
 • špatná snášenlivost klimatických změn
 • alergické reakce u zvířat

4.CENTAURY (Zeměžluč lékařská)

- nedostatek asertivity, slabá vůle, servilnost

 • nejistota, pořád všude následují pána
 • přehnaně podřízené zvíře
 • přetížená a přepracovaná zvířata, slabost
 • k rekonvalescenci po úrazech a nemocích

5.CERATO (Rožec)

- nedostatek sebejistoty, sebedůvěry

 • závislost na pečovateli
 • nedokáží navázat vztahy se zvířaty stejného druhu -svým chováním nedospělá

6. CHERRY PLUM (Slíva třešňová)

-neovladatelné chování

 • nepříčetnost, nutkavé chování
 • nervozita, hysterie, vztek, zuřivost
 • nevypočitatelná zvířata
 • destruktivní a sebedestruktivní chování
 • neovladatelné tělesné funkce
 • fobie, psychomotorické záchvaty, epilepsie a křeče

7. CHESTNUT BUD (Poupě jírovce)

-neschopnost učit se

 • opakování stále stejných chyb
 • odstranění zlozvyků
 • zvíře stále přitahuje nehody
 • recidiva nemocí, infekcí
 • opakované porodní obtíže

8. CHICORY (Čekanka obecná)

-vlastnické chování, lpění

 • stálá snaha o pozornost
 • stále jsou u majitele, trucovitost
 • ničení věcí, nepořádku, hluku, převážně když pán opustí domov
 • ostatním nedovolí získat pozornost, přehnaná ochranitelnost

9. CLEMATIS (Bílá lesní réva)

-roztržitost

-nedostatek zájmu o současný okamžik

 • nepozornost, nesoustředění
 • zmatečnost, nepřítomný pohled
 • unuděnost, nezájem
 • po nějakém zhroucení, na senilitu a stáří u zvířat
 • po operaci pro lepší probuzení a uzdravení

10. CRAB APPLE (Plané jablko)

-nečistota, nákaza, otrava

 • pro choulostivá zvířata náchylná k nemoci
 • pro zvířata, kterým vadí vlastní exkrementy v kotci nebo kleci
 • při pomočování v nemoci nebo při záchvatech, při zácpě
 • při přehnané úpravě zevnějšku -při kožních problémech

11 ELM (Jilm)

-nepřiměřené chování

 • hroutí se z různých situací
 • nepřizpůsobuje se aktivnějšímu způsobu života
 • několikanásobný vrh nebo přetíženost mláďaty
 • prevence námahy, únava po chorobě
 • stresové alergie, stejné zdravotní problémy jako mají majitelé

12. GENTIAN (Hořec nahořklý)

-ztráta odvahy, slabost po nemoci

 • nezájem o potravu
 • ztráta odvahy, nezájem o potravu v nemoci
 • malomyslnost po domácích změnách
 • dobré pro zvířata v útulcích apod.
 • při chybějící pochvale
 • při ztrátě formy nebo po poranění a operačním zákroku

13. GORSE (Hlodáš evropský)

-sklíčenost, beznaděj

 • pro zvířata, která něco vzdávají (při nemoci, v soutěži
 • pro matky, které přišly o potomka

14. HEATHER (Vřes obecný)

-osamělost, hlasité dožadování se pozornosti

 • žadoní o pozornost, když zůstanou, sama dělají hluk, nepořádek, ničí věci
 • nereagují na příkazy majitelů a cvičitelů

15. HOLLY (Cesmína ostrolistá)

-podezřívavost

-škodolibost, pomstychtivost

-navozuje velkorysost

 • na ztrátu pozornosti nebo postavení reagují zlomyslností, vzdorovitostí, podezřívavostí nebo špatnou náladou
 • nespokojenost se zacházením od pána
 • nenávidí určité věci nebo osoby (pošťačka, veterinář, děti)
 • nevychází se zvířaty ve skupině-tesk po dřívějších majitelích, povzbuzení starých zvířat, recidiva nemocí

16. HONEYSUCKLE (Zimolez kozí list)

-stesk po domově

-těžké přizpůsobování novému prostředí

 • utrápenost, deprivace, hubnutí mimo domov
 • nesnášenlivost dovolených s majiteli
 • psychické problémy při cestování
 • vracejí se po přestěhování do původního
 • tesk po bývalých majitelích
 • povzbuzení starých zvířat, recidiva nemocí

17. HORNBEAM (Habr)

-slabost, vyčerpání

-neschopnost z únavy

 • nedokáže něco udělat když, to pán požaduje
 • pro udržování vitality v době vynucené nečinnosti (nemoc) nebo na povzbuzení po nemoci
 • na uklidnění při léčbě rakoviny

18. IMPATIENS (Netýkavka žlázonosná)

-netrpělivost, podrážděnost

-neochota spolupracovat

 • na vznětlivost, upospíchanost a následné chyby (např. při tréninku)
 • pro netrpělivá zvířata
 • hyperaktivita, neposednost
 • neklid když nejsou zaměstnané
 • napětí, podrážděnost, svalové křeče
 • podrážděnost kůže, zažívací problémy, zácpy, průjmy, úleva od bolesti vlivem napětí

19. LARCH (Modřín)

-ztráta sebedůvěry, váhavost -strach ze selhání

 • po traumatech kdy došlo ke ztrátě sebejistoty
 • pro týraná zvířata nebo po utrpení
 • vystrašenost, nutnost přemlouvání k nějaké reakci
 • slabá imunita

20. MIMULUS (Kejklířka skvrnitá)

-strach ze známých věcí -stud, plachost

 • strach z vody, tmy, bouřky, přístrojů apod.
 • strach z běžných zákroků (ošetření, stříhání)
 • při neklidu a neposednosti vlivem strach

21. MUSTARD (Hořčice divoká)

-deprese bez příčin

 • zvíře je psychicky na dně, nedostatek energie, sklopené uši, svěšená hlava
 • při pocitu majitele že se zvířetem není něco v pořádku
 • u nemocí s rychlým nástupem

22. OAK (Dub letní)

-smířenost, nedostatek odolnosti, vytrvalosti a odvahy kde to bylo běžné

 • při boji o přežití, nemoc, životní podmínky
 • při vyčerpání, přetížení
 • pro zvířata, která neumí zastavit, odpočinout si a nabrat síly
 • pro dlouhodobě nemocná zvířata

23.OLIVE (Oliva)

-psychické a fyzické vyčerpání mdloby

 • slabost, nemoc, vyčerpání (i ze závodů)
 • pro spavá zvířata vlivem nemoci -rekonvalescence po operaci při dlouhodobě stresující nemoci -pro ztracená zvířata, která se dlouho toulala

24. PINE (Borovice lesní)

-pocit viny a zkroušenosti

 • navozuje pozitivní postoj
 • pro zvířata, která berou pocit viny na sebe, dobré souběžně léčit i lidi

25. RED CHESTNUT (Červený kaštan)

-přehnaný strach, obavy o druhé -přehnané ochranitelství

 • přehnaná starost o své potomky nebo dětí pánů
 • přehnaná ochrana pánů- nechtějí odložit mladé
 • nepustí člověka ke svým mladým
 • uklidnění po dočasném oddělení od mladých

26. ROCK ROSE (Devaterník penízkovitý)

-extremní děs, strach, panika

 • po situaci, která zvíře vyděsila
 • v panickém stavu, kdy se zvíře třese
 • pokud má zvíře strach chodit ven
 • na zvládání situací, kdy chce zvíře extremněutéct
 • při zákroku
 • léčba úžehu nebo úpalu

27. ROCK WATER (Voda z léčivých pramenů)


-nepoddajnost, napětí, potlačování

 • při nepružnosti, potížích s výcvikem
 • teritoriální chování, tvrdohlavost
 • problémy ze změny režimu
 • dominantní chování
 • sebepopírání

28. SCLERANTHUS (Chmerek roční)

-nejistota a nevyrovnanost

 • nastoluje vyrovnanost
 • pro zvířata s neurčitoou, rozporuplnou povahou
 • u nemocí s proměnlivými příznaky ( zácpa, průjem ...)
 • při zmateném, dezorientovaném chování
 • problémy s rovnováhou, kinetóza, hormonální nerovnováha

29. STAR OF BETHLEHEM (Snědek okoličnatý)

-fyzický, psychický šok

 • na šok po nehodách, traumatech
 • po prožití dlouhodobé krutosti
 • porodní trauma, prochladnutí, po šoku vlivem otravy
 • u alergií, po anestezii

30. SWEET CHESTNUT (Jedlý kaštan)

-extremní psychické i fyzické utrpení

 • rezignace po fyzickém nebo psychickém utrpení
 • léčba utrpení z minulosti
 • pro zvířata, která zažila bití, trpěla hlady ...
 • odmítání potravy odloučení od pána
 • při sebeubližování, při nedobrovolném zajetí
 • při problémech s porodem

31. VERVIN (Sporýš lékařský)

-přehnaná snaha a nadšení -impulsivnost

 • horlivost, nadšení, nedočkavost
 • pro rozběhaná zvířata, která se nezastaví
 • pro neukázněná zvířata
 • hyperaktivita, nervové poruchy a potíže

32. VINE (Vinná réva)

-dominance, šikanování -teritoriální chován

 • agresivita, snaha o ovládání jiných zvířat, lidí, území
 • bezohlednost, nadvláda nad jinými zvířaty nebo lidmi
 • vyvolávají děs, dovedou šikanovat

33. WALNUT (Vlašský ořech)

-problém přizpůsobit se novému

 • zmatenost, úzkost, poruchy chování vlivem životní změny
 • při problémech s první říji, v období březosti
 • problémy se zuby, po kastraci, po dlouhé cestě
 • změna, ztráta majitele, ztráta končetiny nebo smyslové funkce
 • při hospitalizai, eutanázii, anestezii

34 WATER VIOLET (Žebratka bahenní)

-lhostejnost, rezervovanost

 • při problému se zvířetem navázat kontakt
 • samotářská zvířata, držící si odstup
 • nezájem o okolí

35. VHITE CHESTNUT (Bílý kaštan)

-roztržitost a nespavost

 • při stálém olizování, kousáním kůže, pacek až do krve
 • neklidný spánek, uklidnění při porodu
 • stále stěhování mláďat, opakované nemoci

36. WILD OAT Sveřep větevnatý

-nedostatečné nasměrován

 • pro zvířata, která mají velké schopnosti, dispozice, ale nedokážou je uplatnit
 • malé výkony, pro zvířata, která přestala vykonávat povolání
 • při nenaplněných životních funkcích (reprodukce)

37. VILD ROSE (Planá - šípková růže)

-rezignace, apatie

 • na kritický stav, když zvíře vzdává boj o život
 • při dlouhodobě vyčerpávající nemoci
 • nedostatek energie, nechuť se pohybovat
 • smutek apatie, nezájem o potravu
 • život bez potěšení, opuštěná zvířata (útulky)

38.WILLOW Žlutá vrba

-zlomyslnost, vzdorovitos

 • špatná nálada, vzdor
 • naschvály (močení, ničení věcí apod.)

Čerpáno z knihy Bachova terapie pro zvířata, autor VLAMIS Gregory