Téměř zázračnou sílu přisuzuje drahým kamenům lidstvo už od počátku civilizace. Jsou považovány za léčivé, ochranné a magické prostředky. Důležité je také správně se o ně starat a čistit je, abychom jejich sílu mohli co nejvíce využít. Drahé kameny doprovázejí člověka již od jeho vzniku. Už v dávných dobách jim lidé přisuzovali magickou moc. Lidé věřili, že kameny mají vliv na jejich zdraví, štěstí, osud a celý život. Proto byl velký zájem o vzácné kameny, které je zdobily. Byla to nejen touha po kráse, ale i přání pozitivně ovlivnit svůj osud. Výzkumy magických, mystických a léčivých vlastností drahých kamenů byly započaty již před tisíciletími. Prováděli je chaldejští mágové, staroegyptští kněží a čínští astrologové. Významnou měrou k těmto znalostem přispěli i středověcí alchymisté.

Přitom ale můžeme používat více nerostů najednou, dle jejich schopností a vlastností. Jejich účinek se navzájem nenaruší. Přírodní léčba pomocí kamenů vychází ze staré indické medicíny. Její výhodou je, že nemá žádné vedlejší účinky a je tedy vhodná pro každého. Jedná se však pouze o doplňkovou léčbu.

Kámen, který nás na první pohled upoutá, zaujme, který si nás sám najde - ten k nám i patří. Naše podvědomí si intuitivně vybere to, co je správné a právě nyní pro nás potřebné. Potom záleží už jen na nás samotných, jaký vztah si k němu vytvoříme.

Kameny mají na nás v zásadě trojí vliv: oslabují nadbytečné, posilují oslabené a odstraňují blokády, jež brání průtoku životodárné energie. Učí nás zachovávat rovnováhu a usměrňují i náš pocitový život. Vedou nás k trpělivosti, koncentraci, vědomé pozornosti, pokoře a lásce k živé i tzv. neživé přírodě, jíž jsme sami nedělitelnou součástí. Do kamene často vkládáme víc negativních sil, bolestí, nevyřešených konfliktů a blokád, než unese. Někdy se dokonce stává, pokud není kámen včas očištěn, že nám tuto špatnou energii může vracet.


Chceme-li využívat léčivé vlastnosti kamenů, můžeme tak činit několika způsoby:

  • Amulety, talismany, korále - jsou to kameny které nosíme při sobě, držíme je v ruce, pohráváme si s nimi.
  • Metoda čaker a masáže - kameny pokládáme podle povahy a oblasti poruch a nemocí na příslušné čakry. Léčbu podporujeme masážemi nebo přikládáním kamenů na postižená místa.
  • Vody a elixíry - do pramenité nebo minerální vody vložíme vhodný kámen přes noc do vody, kterou pak ráno pijeme po douškách na lačný žaludek, nebo v průběhu dne vždy před jídlem (kámen musí být vždy dokonale očištěn a nabit).